Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Rozpatrzenie uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-05-06
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2019-05-07 08:57

Zarządzenie Nr 27/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego miejscowość Władysławów oraz fragment miejscowosci Badowo Dańki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2011.04.21
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-04-21 13:21

Załączniki:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2011.04.21
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-04-21 13:22

 

Zarządzenie Nr 44/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 maja 2011r.  w sprawie rozpatrzenia uwagi złożonej w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowosci Sosnowica.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2011.05.31
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-06-07 15:07

Załączniki:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2011.05.31
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-06-07 15:08

Zarzadzenie Nr 45/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 8  czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragmenty miejscowosci Czekaj, Marków Towarzystwo.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2011.06.08
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-06-15 16:25

Załączniki:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2011.06.08
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-06-15 16:26

Zarządzenie Nr 89/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 14 października 2011r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2011.10.14
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-10-20 13:33

Załączniki:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2011.10.14
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-10-20 13:33

Zarządzenie Nr 100/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Towarzystwo, Grabce Wręckie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2011.11.03
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-11-09 10:36

Załączniki:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2011.11.03
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-11-09 10:36

Zarządzenie Nr 98/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 3 listopada 2011 r.w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Towarzystwo.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2011.11.03
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-11-09 10:39

Załączniki:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2011.11.03
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-11-09 10:39

Zarządzenie 95/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Wólka Wręcka i Wręcza A.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2011.11.03
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-11-10 10:49

Załączniki:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2011.11.03
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-11-10 10:50

Zarządzenie 97/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 3 listopada 2011 r.w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Wręckie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2011.11.03
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-11-10 11:06

Załączniki:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2011.11.03
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-11-10 11:07

Zarządzenie Nr 99/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 3 listopada 2011 r.w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Długowizna

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2011.11.03
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-11-10 11:08

Załączniki:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2011.11.03
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-11-10 11:09

Zarządzenie Nr 96/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 3 listopada 2011 r.w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Olszówka, Wręcza, Wręcza A.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2011.11.03
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-11-17 13:22

Załączniki:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2011.11.03
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-11-17 13:22

Zarządzenie Nr 112/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Wręcza i Olszówka.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2011.12.05
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-12-14 08:42

Zarządzenie Nr 117/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Powązki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2011.12.09
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-12-16 10:13

Zarządzenie Nr 118/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Szeligi, Lublinów i Gurba.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2011.12.09
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-12-16 10:15

Zarządzenie Nr 119/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2011.12.09
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-12-22 09:50

Zarządzenie Nr 23/13 Burmistrza Mszczonowa z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2013-06-03
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2013-06-04 15:02

ROZPATRZENIE  UWAG  DOTYCZĄCYCH  PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIASTA MSZCZONOWA tj. działki o nr ew. 70/1, 71/1, 73/3, 73/4, 82/4, 82/5, 82/6, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2, 91, 92, 95, 96, 128/1, 128/2, 128/3, 129/1, 129/2, 129/3, 130/2, 131, 119/1, 121/1, 122/1, 123/1, 125/1, 126/1, 127/1, 132/1, 132/2, 133/1, 133/2, 134/1 i 134/2 w ich granicach ewidencyjnych oraz część działki o nr ew. 97

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak
  data wytworzenia: 2014-04-17
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2014-04-30 16:52
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak
  data wytworzenia: 2014-04-17
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2014-04-30 16:53

Rozpatrzenie uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Sosnowica.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2014-11-26
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2014-12-04 14:06

Rozpatrzenie uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo-Mściska oraz fragment miejscowosci Badowo-Dańki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2014-12-31 11:44

Rozpatrzenie uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków- Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie - Obszar I.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2014-11-26
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2015-03-10 10:10

Rozpatrzenie uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Adamowice, fragment miejscowości Gurba oraz fragment miejscowosci Powązki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2015-11-16
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2015-11-20 11:05

Rozpatrzenie uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Osuchów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2015-11-16
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2015-11-20 11:09
 • zmodyfikował: Ewelina Maciszewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-20 11:08

Rozpatrzenie uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Sosnowica.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2016-06-07
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2016-06-09 10:10

Rozpatrzenie uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Gąba.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2016-09-02
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2016-09-05 10:39

Rozpatrzenie uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków - Towarzystwo, fragment miejscowości Lublinów oraz fragment miejscowości Czekaj.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2016-10-12
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2016-10-13 11:04

Rozpatrzenie uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce-Towarzystwo i Grabce Wręckie - Obszar I.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-03-01
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2017-03-02 10:12

Rozpatrzenie uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków - Towarzystwo, fragment miejscowości Lublinów oraz fragment miejscowości Czekaj.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-05-12
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2017-05-15 08:45

ROZPATRZENIE UWAG ZŁOŻONYCH W OKRESIE WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI GRABCE JÓZEFPOLSKIE I FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MARKÓW-TOWARZYSTWO – OBSZAR I.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-06-23
 • opublikował: Małgorzata Kusiak
  data publikacji: 2017-06-26 09:00

Rozpatrzenie uwagi złożonej w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta Mszczonowa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-07-27
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2017-07-31 15:01

Rozpatrzenie uwagi złożonej w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badów Górny - Obszar II..

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-12-06
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2017-12-07 10:41

Ponowne rozpatrzenie uwagi złożonej w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badów Górny - Obszar II..

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-12-12
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2017-12-13 10:07

Rozpatrzenie uwagi złożonej w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 419/2, 918/13, 918/14, 918/15, 918/17, 918/18 w ich granicach ewidencyjnych.

 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2018-01-10 10:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3779
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-05-07 09:00

Urząd Miejski w Mszczonowie

Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Dane kontaktowe

Centrala
     tel.: 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
     tel.: 46 858 28 40,
     fax: 46 858 28 43

urzad.miejski@mszczonow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 10:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1423556
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-24 13:20

Stopka strony