Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Rewitalizacja 2016.04

A N K I E T A

w sprawie diagnozy sytuacji w Mszczonowie

1. Czy Pana(i) zdaniem naszemu miastu jest potrzebny Program Rewitalizacji ? *
1. Czy Pana(i) zdaniem naszemu miastu jest potrzebny Program Rewitalizacji ?

2. Czy poza problemami zidentyfikowanymi w diagnozie widzi Pan(i) inne problemy w poszczególnych sferach ? *
2. Czy poza problemami zidentyfikowanymi w diagnozie widzi Pan(i) inne problemy w poszczególnych sferach ?

jeśli TAK, to jakie:

5. Proszę ocenić poszczególne elementy związane z jakością życia w Mszczonowie, zaznaczając znakiem x.

Sfera społeczna

Poziom rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i jej dostępność dla mieszkańców *
Poziom rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i jej dostępność dla mieszkańców


Poziom rozwoju infrastruktury kulturalnej i jej dostępność dla mieszkańców *
Poziom rozwoju infrastruktury kulturalnej i jej dostępność dla mieszkańców


Dostępność do edukacji przedszkolnej *
Dostępność do edukacji przedszkolnej


Funkcjonowanie placówek edukacyjnych i ich warunki lokalowe *
Funkcjonowanie placówek edukacyjnych i ich warunki lokalowe


Bezpieczeństwo *
Bezpieczeństwo


Lokalny rynek pracy *
Lokalny rynek pracy


Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Jakość i dostępność terenów rekreacyjnych *
Jakość i dostępność terenów rekreacyjnych


Estetyka otoczenia *
Estetyka otoczenia


Organizacja zieleni i zagospodarowanie terenów zielonych *
Organizacja zieleni i zagospodarowanie terenów zielonych


Zagospodarowanie centrum miasta *
Zagospodarowanie centrum miasta


Poziom rozwoju sieci wodociągowej *
Poziom rozwoju sieci wodociągowej


Poziom rozwoju sieci kanalizacyjnej *
Poziom rozwoju sieci kanalizacyjnej


Jakość dróg *
Jakość dróg


Gospodarka odpadami *
Gospodarka odpadami


Stan oświetlenia ulicznego *
Stan oświetlenia ulicznego


Sfera gospodarcza

Dostępność terenów inwestycyjnych *
Dostępność terenów inwestycyjnych


Poziom rozwoju bazy turystyczno-wypoczynkowej *
Poziom rozwoju bazy turystyczno-wypoczynkowej


Wykorzystanie walorów miasta do rozwoju turystyki, promocja miasta *
Wykorzystanie walorów miasta do rozwoju turystyki, promocja miasta


Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej *
Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej


Sfera środowiskowa

Zanieczyszczenie powietrza *
Zanieczyszczenie powietrza


Stan środowiska naturalnego *
Stan środowiska naturalnego


6.  Proszę wskazać, które kierunki działań powinny zostać uznane za priorytetowe w procesie rewitalizacji Mszczonowa (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Metryka

Płeć: *
Płeć:

Wiek: *
Wiek:Wykształcenie: *
Wykształcenie:*

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

* pole wymagane


Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2967
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-04-18 14:38:16