Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

A N K I E T A

w sprawie diagnozy sytuacji w Mszczonowie

1. Czy Pana(i) zdaniem naszemu miastu jest potrzebny Program Rewitalizacji ? *


2. Czy poza problemami zidentyfikowanymi w diagnozie widzi Pan(i) inne problemy w poszczególnych sferach ? *


jeśli TAK, to jakie:

a) sfera społeczna
b) sfera przestrzenno-funkcjonalna
c) sfera gospodarcza
d) sfera środowiskowa
3. Jakie przedsięwzięcia widzi Pan(i) do realizacji w wyznaczonym obszarze rewitalizacji ? (proszę wymienić)
4. Jakie przedsięwzięcia widzi Pan(i) do realizacji poza wyznaczonym obszarem rewitalizacji, ale które będą wpływać na ograniczenie lub likwidację problemów występujących w obszarze rewitalizacji ? (proszę wymienić)

5. Proszę ocenić poszczególne elementy związane z jakością życia w Mszczonowie, zaznaczając znakiem x.

Sfera społeczna

Poziom rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i jej dostępność dla mieszkańców *Poziom rozwoju infrastruktury kulturalnej i jej dostępność dla mieszkańców *Dostępność do edukacji przedszkolnej *Funkcjonowanie placówek edukacyjnych i ich warunki lokalowe *Bezpieczeństwo *Lokalny rynek pracy *Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Jakość i dostępność terenów rekreacyjnych *Estetyka otoczenia *Organizacja zieleni i zagospodarowanie terenów zielonych *Zagospodarowanie centrum miasta *Poziom rozwoju sieci wodociągowej *Poziom rozwoju sieci kanalizacyjnej *Jakość dróg *Gospodarka odpadami *Stan oświetlenia ulicznego *Sfera gospodarcza

Dostępność terenów inwestycyjnych *Poziom rozwoju bazy turystyczno-wypoczynkowej *Wykorzystanie walorów miasta do rozwoju turystyki, promocja miasta *Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej *Sfera środowiskowa

Zanieczyszczenie powietrza *Stan środowiska naturalnego *6.  Proszę wskazać, które kierunki działań powinny zostać uznane za priorytetowe w procesie rewitalizacji Mszczonowa (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź).

 Poprawa estetyki i funkcjonalności terenów miejskich
 Modernizacja ulic
 Ochrona źródeł wody pitnej
 Wzrost dostępności terenów inwestycyjnych
 Rozwój i poprawa stanu infrastruktury technicznej
 Rozwój i podniesienie dostępności infrastruktury rekreacyjno-sportowej
 Rozwój infrastruktury kulturalno-rozrywkowej
 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej
 Aktywizacja życia społecznego
 Wzrost dostępności w zakresie edukacji przedszkolnej

7. Metryka

Płeć: *


Wiek: *
Wykształcenie: *
Zamieszkuję przy ul: (prosimy nie podawać nr domu) *

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

* pole wymagane


Adres

Urząd Miejski w Mszczonowie

Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Kontakt

Dane kontaktowe

Centrala
     tel.: 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
     tel.: 46 858 28 40,
     fax: 46 858 28 43

urzad.miejski@mszczonow.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 17:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.