Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2023-08-18 10:52
 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2023-08-18 10:51

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2023-08-18 10:50
 • zmodyfikował: Renata Wolak
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-18 10:53

projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • opublikował: Bartłomiej Burchacki
  data publikacji: 2023-06-07 10:36

Projekt uchwały zmieniającej uchwwałę nr LIX/503/23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2023

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Krześniak
  data publikacji: 2023-06-16 11:39

Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospdarki Gminnej
   data wytworzenia: 2023-05-17
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2023-05-17 11:21
 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2023-05-17 11:21

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2023-05-17 11:20

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/133/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2023-05-17 11:19
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospdarki Gminnej
   data wytworzenia: 2023-05-17
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2023-05-17 11:19

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2023-05-17 11:18

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gołyńska, CUW Mszczonów
  data wytworzenia: 2023-04-07
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2023-04-07 11:41

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Mszczonów

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2023-03-23 09:00

Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Krześniak
  data publikacji: 2023-03-09 10:15

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2023-03-02 13:48
 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2023-03-02 13:49

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2023-03-02 13:47

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2023

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Krześniak
  data publikacji: 2023-03-02 13:24

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sosnowica.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach - Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-02-15
 • opublikował: Marlena Stelmach
  data publikacji: 2023-02-15 11:54

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czekaj.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach - Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-02-15
 • opublikował: Marlena Stelmach
  data publikacji: 2023-02-15 11:49

Uchwała w sprawie nadania nazwy parkowi w rejonie Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Strzelecka Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2023-01-31
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2023-01-31 11:03

Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu – korekta

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gołyńska, CUW Mszczonów
  data wytworzenia: 2023-01-23
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2023-01-23 13:30

Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gołyńska, CUW Mszczonów
  data wytworzenia: 2023-01-12
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2023-01-12 13:40
 • zmodyfikował: Jarosław Mikulski
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-12 14:42

Projekt uchwały w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12868
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-18 10:53:49