Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-01-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-01-05 11:09

Zarządzenie Nr 2/17 w sprawie przekazania na rok 2017 kierownikom jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy Mszczonów uprawnień do zaciągania zobowiązań

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-01-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-01-12 11:15
 • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-12 11:23

Zarządzenie Nr 3/17 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-01-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-01-12 11:18

Zarządzenie Nr 4/17 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-01-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-02-08 13:12

Zarządzenie Nr 5/17 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Kamionka

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Marta Strzelecka, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2017-02-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-02-14 12:40

Zarządzenie Nr 6/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-02-13
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-02-14 12:44

Zarządzenie Nr 7/17 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-03-08 14:27

Zarządzenie Nr 8/17 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-03-08 14:42

Zarządzenie Nr 9/17 w sprawie powołania Sądu Konkursowego przy wyborze prac konkursowych

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Artur Jankowski,Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-03-17 09:06

Zarządzenie Nr 10/17 w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Mszczonowie Regulaminu Organizacyjnego

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-03-23 15:37

Zarządzenie Nr 11/17 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2017-03-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-03-30 12:54

Zarządzenie Nr 12/17 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-04-03 09:35

Zarządzenie Nr 13/17 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-04-06 10:03

Zarządzenie Nr 14/17 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-04-19 16:03

Zarządzenie Nr 15/17 w sprawie powołania komisji do zbadania przyczyn upadków pszczół w pasiece Pana XXXXXXXX, znajdującej się w miejscowości Osuchów

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2017-04-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-04-24 09:19

Zarządzenie Nr 16/17 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie na usługi w zakresie edukacji przedszkolnej

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-04-27 13:47

Zarządzenie Nr 17/17 w sprawie zatwierdzenia Polityki Jakości, Księgi Jakości oraz powołania zespołu ds Zarządzania Urzędem

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-04-27 13:50

Zarządzenie Nr 18/17 w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-04-25
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-04-28 12:41

Zarządzenie Nr 19/17 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-04-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-04-28 12:45

Zarządzenie Nr 20/17 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-05-08 09:34

Zarządzenie Nr 21/17 w sprawie powołania komisji do zbadania przyczyn upadków pszczół w pasiece Pana XXXXX znajdującej się w miejscowości Osuchów

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2017-05-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-05-08 09:39

Zarządzenie Nr 22/17 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form doskonalenia zawodowego objętych dofinansowaniem w roku 2017.

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2017-05-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-05-09 09:57

Zarządzenie Nr 23/17w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2016 rok

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-05-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-05-18 10:33

Zarządzenie Nr 24/17 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-06-06 09:16

Zarządzenie Nr 25/17 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2017-06-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-06-14 10:46

Zarządzenie Nr 26/17 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Mszczonowie.

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-06-20 11:50

Zarządzenie Nr 27/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-06-20 12:27

Zarządzenie Nr 28/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-06-20 12:31

Zarządzenie Nr 29/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-06-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-06-26 10:57

Zarządzenie Nr 30/17 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku administracyjno-biurowego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie ul. Plac Piłsudskiego 1

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Mariusz Sobieraj, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2017-06-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-06-29 12:21

Zarządzenie Nr 31/17 w sprawie scentralizowania zasad podatku VAT w Gminie Mszczonów, jej jednostkach budżetowych oraz w zakładzie budżetowym

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-03 14:15
 • autor informacji: Grzegorz Ludwiak, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-07-03 13:49
 • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-03 14:14

Zarządzenie Nr 32/17 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-06-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-07-03 13:57

Zarządzenie Nr 33/17 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-06-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-07-05 10:39

Zarządzenie Nr 34/17 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa Nr 36/09 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 • autor informacji: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-07-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-07-06 15:16

Adres

Urząd Miejski w Mszczonowie

Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Kontakt

Dane kontaktowe

Centrala
     tel.: 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
     tel.: 46 858 28 40,
     fax: 46 858 28 43

urzad.miejski@mszczonow.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 17:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.