Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-01-05 11:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-01-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-01-05 11:09

Zarządzenie Nr 2/17 w sprawie przekazania na rok 2017 kierownikom jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy Mszczonów uprawnień do zaciągania zobowiązań

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-01-12 11:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-01-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-01-12 11:15
 • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-12 11:23

Zarządzenie Nr 3/17 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-01-12 11:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-01-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-01-12 11:18

Zarządzenie Nr 4/17 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-02-08 13:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-01-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-02-08 13:12

Zarządzenie Nr 5/17 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Kamionka

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-02-14 12:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Strzelecka, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2017-02-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-02-14 12:40

Zarządzenie Nr 6/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-02-14 12:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-02-13
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-02-14 12:44

Zarządzenie Nr 7/17 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-03-08 14:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-03-08 14:27

Zarządzenie Nr 8/17 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-03-08 14:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-03-08 14:42

Zarządzenie Nr 9/17 w sprawie powołania Sądu Konkursowego przy wyborze prac konkursowych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-03-17 09:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Jankowski,Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-03-17 09:06

Zarządzenie Nr 10/17 w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Mszczonowie Regulaminu Organizacyjnego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-03-23 15:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-03-23 15:37

Zarządzenie Nr 11/17 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-03-30 12:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2017-03-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-03-30 12:54

Zarządzenie Nr 12/17 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-04-03 09:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-04-03 09:35

Zarządzenie Nr 13/17 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-04-06 10:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-04-06 10:03

Zarządzenie Nr 14/17 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-04-19 16:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-04-19 16:03

Zarządzenie Nr 15/17 w sprawie powołania komisji do zbadania przyczyn upadków pszczół w pasiece Pana XXXXXXXX, znajdującej się w miejscowości Osuchów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-04-24 09:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2017-04-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-04-24 09:19

Zarządzenie Nr 16/17 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie na usługi w zakresie edukacji przedszkolnej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-04-27 13:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-04-27 13:47

Zarządzenie Nr 17/17 w sprawie zatwierdzenia Polityki Jakości, Księgi Jakości oraz powołania zespołu ds Zarządzania Urzędem

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-04-27 13:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-04-27 13:50

Zarządzenie Nr 18/17 w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-04-28 12:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-04-25
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-04-28 12:41

Zarządzenie Nr 19/17 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-04-28 12:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-04-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-04-28 12:45

Zarządzenie Nr 20/17 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-05-08 09:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-05-08 09:34

Zarządzenie Nr 21/17 w sprawie powołania komisji do zbadania przyczyn upadków pszczół w pasiece Pana XXXXX znajdującej się w miejscowości Osuchów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-05-08 09:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2017-05-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-05-08 09:39

Zarządzenie Nr 22/17 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form doskonalenia zawodowego objętych dofinansowaniem w roku 2017.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-05-09 09:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2017-05-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-05-09 09:57

Zarządzenie Nr 23/17w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2016 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-05-18 10:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-05-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-05-18 10:33

Zarządzenie Nr 24/17 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-06-06 09:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-06-06 09:16

Zarządzenie Nr 25/17 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-06-14 10:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2017-06-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-06-14 10:46

Zarządzenie Nr 26/17 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-06-20 11:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-06-20 11:50

Zarządzenie Nr 27/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-06-20 12:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-06-20 12:27

Zarządzenie Nr 28/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-06-20 12:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-06-20 12:31

Zarządzenie Nr 29/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-06-26 10:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-06-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-06-26 10:57

Zarządzenie Nr 30/17 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku administracyjno-biurowego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie ul. Plac Piłsudskiego 1

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-06-29 12:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Sobieraj, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2017-06-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-06-29 12:21

Zarządzenie Nr 31/17 w sprawie scentralizowania zasad podatku VAT w Gminie Mszczonów, jej jednostkach budżetowych oraz w zakładzie budżetowym

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-07-03 13:49
  • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   ostatnia modyfikacja: 2017-07-03 14:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Ludwiak, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-07-03 13:49
 • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-03 14:14

Zarządzenie Nr 32/17 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-07-03 13:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-06-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-07-03 13:57

Zarządzenie Nr 33/17 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-07-05 10:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-06-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-07-05 10:39

Zarządzenie Nr 34/17 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa Nr 36/09 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-07-06 15:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-07-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-07-06 15:16

Zarządzenie Nr 35/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-08-07 11:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2017-07-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-08-07 11:24

Zarządzenie Nr 36/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-08-07 11:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-07-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-08-07 11:29

Zarządzenie 37/17 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-08-07 11:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2017-07-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-08-07 11:37

Zarządzenie Nr 38/17 w sprawie wyznaczenia pracownika do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie oraz udzielenia pełnomocnictwa.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-08-16 15:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Podsiadły, Starszy Specjalista ds. zarządzania informacją, Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2017-08-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-08-16 15:21

Zarządzenie Nr 39/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-08-17 10:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-08-16
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-08-17 10:48

Zarządzenie Nr 40/17 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - ,,Wyprawka szkolna’’.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-08-24 12:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2017-08-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-08-24 12:05

Zarządzenie Nr 42/17 w sprawie rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego złożonej w dniu 28.08.2017r. w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez promocję i upowszechnianie historii Ziemi Mszczonowskiej oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród lokalnej społeczności

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-08-30 16:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Podsiadły, Starszy Specjalista ds. zarządzania informacją, Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2017-08-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-08-30 16:09

Zarządzenie Nr 41/17 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-09-01 08:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2017-08-25
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:29

Zarządzenie Nr 43/17 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-09-01 08:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2017-08-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:34

Zarządzenie Nr 44/17 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-09-07 13:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2017-08-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-09-07 13:26

Zarządzenie Nr 45/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-09-07 13:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-09-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-09-07 13:29

Zarządzenie Nr 46/17 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa Nr 36/09 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-09-19 10:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-09-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-09-19 10:01

Zarządzenie Nr 47/17 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-10-05 10:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-10-05 10:57

Zarządzenie Nr 48/17 w sprawie powołania komisji odbiorowej do zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-10-05 11:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-10-03
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-10-05 11:05

Zarządzenie Nr 49/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-10-05 15:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Jankowski,Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-10-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-10-05 15:25

Zarządzenie Nr 50/17 w sprawie zatwierdzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie oraz Instrukcji dotyczacej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-10-10 12:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-10-10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-10-10 12:18

Zarządzenie Nr 51/17 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-10-19 10:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2017-10-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-10-19 10:37

Zarządzenie Nr 52/17 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-11-06 13:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2017-10-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-11-06 13:39

Zarządzenie Nr 53/17 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2018r., projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-11-20 09:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2017-11-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-11-20 09:46

Zarządzenie Nr 54/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-11-22 10:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-11-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-11-22 10:46

Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-12-05 13:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Ciszewska Kierownik MOPS
  data wytworzenia: 2017-11-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-12-05 13:11

Zarządzenie Nr56/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-12-05 14:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Ciszewska Kierownik MOPS
  data wytworzenia: 2017-11-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-12-05 14:09

Zarządzenie Nr 57/17 w sprawie uchylenia Zarządzenia

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-12-05 14:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-12-05 14:30

Zarządzenie Nr 58/17 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-12-08 12:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2017-11-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-12-08 12:30

Zarządzenie Nr 59/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2018r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-12-08 12:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-12-08 12:53

Zarządzenie Nr 60/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2018r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach turystyki i krajoznawstwa

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-12-08 13:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2017-12-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-12-08 13:01

Zarządzenie Nr 61/17 w sprawie: powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-12-08 13:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2017-12-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-12-08 13:03

Zarządzenie Nr 62/17 zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-12-11 11:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-12-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-12-11 10:59

Zarządzenie Nr 63/17 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-12-14 09:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2017-12-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-12-14 09:52

Zarządzenie Nr 64/17 w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb dla określenia zakresu wsparcia w obszarze edukacji dla Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-01-02 12:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-01-02 12:34

Zarządzenie Nr 65/17 w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb dla określenia zakresu wsparcia w obszarze edukacji dla Szkoły Podstawowej im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-01-02 12:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-01-02 12:39

Zarządzenie Nr 66/17 w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb dla określenia zakresu wsparcia w obszarze edukacji dla Szkoły Podstawowej im. mjr. Józefa Wiśniewskiegow Lutkówce

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-01-02 12:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-01-02 12:43
 • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-02 12:44

Zarządzenie 67/17w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb dla określenia zakresu wsparcia w obszarze edukacji dla Szkoły Podstawowej w Piekarach

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-01-02 12:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-01-02 12:54

Zarządzenie Nr 68/17 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-01-02 12:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-01-02 12:58

Zarządzenie Nr 69/17 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-01-02 13:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2017-12-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-01-02 13:02

Zarządzenie Nr 70/17 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-01-08 12:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2017-12-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-01-08 12:22

Zarządzenie Nr 71/17 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-01-08 12:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2017-12-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-01-08 12:25

Zarządzenie Nr 72/17 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-01-08 12:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2017-12-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-01-08 12:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9986
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-01-08 12:29:46