Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2014r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach turystyki i krajoznawstwa

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-01-24 14:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2014-01-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-01-24 14:15

Zarządzenie Nr 2/14 w sprawie: powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-01-24 14:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2014-01-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-01-24 14:19

Zarządzenie Nr 3/2014 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-02-14 11:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2014-02-13
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-02-14 10:59

Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie ustalenia miejsca, terminu zebrania wiejskiego i sposobu zawiadomienia mieszkańców dotyczącego przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Lutkówka - Kolonia i sołectwa Osuchów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-02-28 14:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2014-02-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-02-28 14:49

Zarządzenie Nr 5/2014 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-03-06 13:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-02-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-03-06 13:32

Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2014 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-03-06 13:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-02-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-03-06 13:34

Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2014 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-03-10 14:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-03-10 14:57

Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-03-11 15:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2014-03-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-03-11 15:22

Zarządzenie Nr 9/14 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-03-17 15:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2014-03-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-03-17 15:05

Zarządzenie Nr 10/14 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2014-2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-03-28 12:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-03-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-03-28 12:52

Zarządzenie Nr 11/14 w sprawie przekazania sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-04-02 16:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-03-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-04-02 16:25

Zarządzenie Nr 12/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-04-04 14:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-04-04 14:42

Zarządzenie Nr 13/14 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Szkoły Podstawowej w Piekarach.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-04-11 12:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-04-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-04-11 12:22

Zarządzenie Nr 14/14w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Szkoły Podstawowej we Wręczy.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-04-11 12:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-04-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-04-11 12:40

Zarządzenie Nr 15/14 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Szkoły Podstawowej w Bobrowcach

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-04-11 12:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-04-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-04-11 12:54

Zarządzenie Nr 16/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-04-23 14:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-04-16
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-04-23 14:16

Zarządzenie Nr 17/14 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-04-24 11:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-04-24
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-04-24 11:29

Zarządzenie Nr 18/14 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-04-30 16:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-04-24
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-04-30 16:18

Zarządzenie Nr 19/14 w sprawie wskazania członków obwodowych komisji wyborczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-04-30 16:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2014-04-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-04-30 16:22

Zarządzenie Nr 20/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-05-06 15:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-04-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-05-06 15:31

Zarządzenie Nr 21/14 w sprawie uzupełnienia składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-05-07 11:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2014-05-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-05-07 11:08

Zarządzenie Nr 22/14 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-05-07 11:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2014-05-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-05-07 11:13

Zarządzenie Nr 23/14 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-05-29 14:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-05-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-05-29 14:48

Zarządzenie Nr 24/14 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2013 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-05-29 14:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-05-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-05-29 14:50

Zarządzenie Nr 25/14 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-06-05 12:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-05-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-06-05 12:40

Zarządzenie Nr 26/14 w sprawie powołania Komisji Stypedialnej.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-06-05 12:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2014-06-02
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-06-05 12:45

Zarządzenie Nr 27/14 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Szkoły Podstawowej we Wręczy.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-06-05 12:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-06-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-06-05 12:49

Zarządzenie Nr 28/14 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-06-13 13:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-06-10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-06-13 13:39

Zarządzenie Nr 29/14 zmieniające Zarządzenie nr 19/08 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie określenia wysokości opłat, stawek najmu oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie ‘’Termy Mszczonów”.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-06-13 13:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
  data wytworzenia: 2014-06-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-06-13 13:45

Zarządzenie Nr 30/14 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-06-17 14:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-06-16
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-06-17 14:53

Zarządzenie Nr 31/14 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-06-17 15:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-06-16
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-06-17 15:01

Zarządzenie Nr 32/14 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Osuchowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-06-17 15:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2014-06-16
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-06-17 15:11

Zarządzenie Nr 33/14 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-07-07 12:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-06-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-07-07 12:34

Zarządzenie Nr 34/14 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-07-11 13:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-07-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-07-11 13:21

ZARZĄDZENIE NR 35/14 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej w Bobrowcach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
  data wytworzenia: 2014-07-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-01 09:11

ZARZĄDZENIE NR 36/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2014-08-01 12:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
  data wytworzenia: 2014-07-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-01 12:58

ZARZĄDZENIE NR 37/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2014-08-01 13:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
  data wytworzenia: 2014-07-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-01 13:14

ZARZĄDZENIE NR 38/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciel ki ubiegające j się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2014-08-01 13:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
  data wytworzenia: 2014-07-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-01 13:17

ZARZĄDZENIE NR 39/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2014-08-01 13:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
  data wytworzenia: 2014-07-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-01 13:20

Zarządzenie Nr 40/14 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-08-07 10:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-07-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-08-07 09:58

Zarządzenie Nr 41/14 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. ,,Wyprawka szkolna’’.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-08-08 09:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2014-08-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-08-08 09:39

Zarządzenie Nr 42/14 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Strzyże.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-08-08 10:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2014-08-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-08-08 10:35

Zarządzenie Nr 43/14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-08-08 13:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2014-08-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-08-08 13:53

Zarządzenie Nr 44/14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-08-08 14:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2014-08-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-08-08 13:58

Zarządzenie Nr 45/14 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Osuchowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-08-26 12:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2014-08-25
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-08-26 11:59

Zarządzenie Nr 46/14 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Bobrowcach.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-08-26 12:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2014-08-25
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-08-26 12:03

Zarządzenie Nr 47/14 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-08-29 14:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2014-08-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-08-29 14:32

Zarządzenie Nr 48/14 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-08-29 14:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-08-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-08-29 14:38

Zarządzenie Nr 49/14 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-09-04 15:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-08-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-09-04 15:17

Zarządzenie Nr 50/14 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2014 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-09-04 15:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2014-08-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-09-04 15:19

Zarządzenie Nr 51/14 w sprawie powołania komisji przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-09-09 11:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2014-09-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-09-09 11:13
 • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-10 15:17

Zarządzenie Nr 52/14 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-09-15 11:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2014-09-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-09-15 11:05

Zarządzenie Nr 53/14 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-09-17 12:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2014-09-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-09-17 12:46

Zarządzenie Nr 54/14 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. -„Wyprawka szkolna”

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-09-22 14:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Kowalska, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2014-09-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-09-22 14:09

Zarządzenie Nr 55/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2014r. zadania publicznego z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego w obszarze przeprowadzenia inscenizacji „Bitwa pod Osuchowem”.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-09-26 14:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Sznajder, Dyrektor Gminnego Centrum Informacji
  data wytworzenia: 2014-09-24
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-09-26 14:43

Zarządzenie Nr 56/14 w sprawie powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-09-26 14:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Sznajder, Dyrektor Gminnego Centrum Informacji
  data wytworzenia: 2014-09-24
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-09-26 14:45

Zarządzenie Nr 57/14 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-10-06 14:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2014-09-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-10-06 14:56

Zarządzenie 58/14 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2014 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-10-06 14:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2014-09-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-10-06 14:58

Zarządzenie Nr 59/14 w sprawie wskazania członków obwodowych komisji wyborczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-10-08 11:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2014-10-07
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-10-08 11:58

Zarządzenie Nr 60/14 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-10-14 15:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Wójcik, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2014-10-07
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-10-14 15:32

Zarządzenie Nr 61/14 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-10-14 15:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2014-10-10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-10-14 15:34

Zarządzenie Nr 62/14 w sprawie delegowania przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-10-14 15:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska, Wydział Spraw Obywatelskich
  data wytworzenia: 2014-10-13
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-10-14 15:38

Zarządzenie Nr 63/14 zmieniajace Zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-10-14 15:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak,Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2014-10-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-10-14 15:41

Zarządzenie Nr 64/14 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-10-15 08:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Wójcik, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2014-10-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-10-15 08:35

Zarządzenie Nr 65/14 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa w sprawie powołanania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-10-16 12:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Sznajder, Dyrektor Gminnego Centrum Informacji
  data wytworzenia: 2014-10-16
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-10-16 12:50

Zarządzenie Nr 66/14 zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania członków obwodowych komisji wyborczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-10-21 14:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2014-10-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-10-21 14:30

Zarządzenie Nr 67/14 zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania członków obwodowych komisji wyborczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-10-22 16:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2014-10-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-10-22 16:35

Zarządzenie Nr 68/14 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-10-31 10:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2014-10-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-10-31 10:24

Zarządzenie Nr 69/14 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-11-05 16:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-11-05 16:29

Zarządzenie Nr 70/14 zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania członków obwodowych komisji wyborczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-11-07 11:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2014-11-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-11-07 11:44

Zarządzenie Nr 71/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-11-13 13:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Ciszewska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2014-11-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-11-13 13:44

Zarządzenie Nr 72/14 w sprawie powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-11-13 13:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Ciszewska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2014-11-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-11-13 13:48

Zarządzenie Nr 73/14 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2015r., projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-11-18 15:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2014-11-13
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-11-18 15:16

Zarządzenie Nr 74/14 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Gminnego Centrum Informacji

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-11-28 10:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2014-11-25
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-11-28 10:26

Zarządzenie Nr 75/14 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-12-05 12:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2014-11-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-12-05 12:30

Zarządzenie Nr 76/14 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2014 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-12-05 12:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2014-11-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-12-05 12:34

Zarządzenie Nr 77/14 w sprawie: powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-12-05 12:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2014-12-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-12-05 12:41

Zarządzenie Nr 78/14 w sprawie: powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-12-05 13:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2014-12-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-12-05 12:56

Zarządzenie Nr 79/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2015r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach nauki pływania i nauki tenisa stołowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-12-05 13:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2014-12-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-12-05 13:16

Zarządzenie Nr 80/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2015r.zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-12-05 13:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2014-12-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-12-05 13:29

Zarządzenie Nr 81/14 w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Mszczonów na kadencję 2014-2018

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-12-12 12:36
  • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   ostatnia modyfikacja: 2014-12-17 09:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Strzelecka Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2014-12-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-12-12 12:35
 • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-17 09:21

Zarządzenie Nr 82/14 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-12-12 12:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2014-12-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-12-12 12:37

Zarządzenie Nr 83/14 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-12-12 13:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2014-12-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-12-12 12:48

Zarządzenie Nr 84/14 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Szkoły Podstawowej w Piekarach.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-12-12 13:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2014-12-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-12-12 13:19

Zarządzenie Nr 85/14 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Gimnajum im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-12-12 13:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2014-12-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-12-12 13:36

Zarządzenie Nr 86/14 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Szkoły Podstawowej w Lutkówce.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-12-12 13:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2014-12-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-12-12 13:40

Zarządzenie Nr 87/14 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-12-19 11:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2014-12-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-12-19 11:51

Zarządzenie Nr 88/14 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-12-19 12:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Dziża, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2014-12-16
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-12-19 12:16

Zarządzenie Nr 89/14 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-01-13 09:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-01-13 08:59

Zarządzenie Nr 90/14 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2014 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-01-13 09:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-01-13 09:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8331
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-01-13 09:11:06