Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

PODATEK LEŚNY

OSOBY FIZYCZNE są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach wraz z załącznikami, sporządzone na formularzu określonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126). Formularze są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ w tym:
- formularz IL-1 informacja o lasach,
- formularz ZIL-1 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
- formularz ZIL-2 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
- formularz ZIL-3 załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników.

OSOBY PRAWNE, jednostki organizacyjne w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane składać w terminie do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny wraz z załącznikami na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu określonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126). Formularze są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ w tym:
- formularz DL-1 deklaracja na podatek leśny,
- formularz ZDL-1 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
- formularz ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Informacje i deklaracje można składać w następującej formie:
- w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie,
- za pomocą poczty na adres:
       Urząd Miejski w Mszczonowie
       Pl. Piłsudskiego 1,
       96-320 Mszczonów
- z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Metryka

  • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
    data publikacji: 2019-11-29 13:31
  • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
    ostatnia modyfikacja: 2019-11-29 13:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4524
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-11-29 13:38:55