Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 139/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-01-10 13:37
  • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   ostatnia modyfikacja: 2023-01-25 13:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-12-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-01-10 13:36

Zarządzenie Nr 138/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-01-10 13:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-12-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-01-10 13:31

Zarządzenie Nr 137/22 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-01-09 14:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-12-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-01-09 14:31

Zarządzenie Nr 136/22 w sprawie wysokości stawek czynszu najmu pomieszczeń będących w dyspozycji Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie i wysokości opłat za pozostałe usługi o charakterze odpłatnym

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-01-05 13:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Łojszczyk, Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2022-12-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-01-05 13:51

Zarządzenie Nr 135/22 zmieniające Zarządzenie Nr 128/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 6 grudnia 2022r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-01-05 13:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-01-05 13:17

Zarządzenie Nr 134/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-12-29 15:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-12-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-12-29 15:16

Zarządzenie Nr 133/22 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-12-29 15:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-12-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-12-29 15:10

Zarządzenie Nr 132/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-12-28 15:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-12-28 15:05

Zarządzenie Nr 131/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-12-28 15:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-12-28 15:02

Zarządzenie Nr 130/22 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-12-23 09:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomaszewska, Inspektor ds. BHP
  data wytworzenia: 2022-12-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-12-23 09:40

Zarządzenie Nr 129/22 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środka trwałego dla Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-12-19 13:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-12-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-12-19 13:10

Zarządzenie Nr 128/22 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-12-12 13:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-12-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-12-12 13:36

Zarządzenie Nr 127/22 w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-12-08 15:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2022-12-02
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-12-08 15:14

Zarządzenie Nr 126/22 w sprawie powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-12-08 15:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2022-12-02
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-12-08 15:12

Zarządzenie Nr 125/22w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2023r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w obszarach turystyki i krajoznawstwa

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-12-08 15:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2022-12-02
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-12-08 15:10

Zarządzenie Nr 124/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2023r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-12-08 15:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2022-12-02
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-12-08 15:05

Zarządzenie Nr 123/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-12-08 15:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-12-08 15:03

Zarządzenie Nr 122/22 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-12-08 15:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-12-08 15:01

Zarządzenie Nr 121/22 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-12-08 15:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-12-08 14:59

Zarządzenie Nr 120/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-12-05 14:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-12-05 14:28

Zarządzenie Nr 119/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-12-05 14:22
  • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   ostatnia modyfikacja: 2022-12-06 11:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-12-05 14:21

Zarządzenie Nr 118/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-11-23 15:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-11-16
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-11-23 15:21

Zarządzenie Nr 117/22 w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-11-21 14:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-11-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-11-21 14:25

Zarządzenie Nr 116/22 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2023 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-11-21 14:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-11-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-11-21 14:21

Zarządzenie Nr 115/22zmieniające Zarządzenie Nr 54/20 Burmistrza Mszczonowa w sprawie wysokości opłat i stawek oraz wzorów umów związanych z udostępnieniem obiektu „Termy Mszczonów” w Mszczonowie ul. Warszawska 52 oraz związanych z nim urządzeń

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-11-16 10:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2022-11-10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-11-16 10:34

Zarządzenie Nr 114/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-11-07 15:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-10-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-11-07 15:43

Zarządzenie Nr 113/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-11-07 15:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-10-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-11-07 15:41

Zarządzenie Nr 112/22 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-11-07 15:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-10-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-11-07 15:38

Zarządzenie Nr 111/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-10-31 11:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-10-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-10-31 10:59

Zarządzenie Nr 110/22 w sprawie Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-10-25 14:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Markowska, Koordynator Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2022-10-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-10-25 13:59

Zarządzenie Nr 109/22 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-10-25 13:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Musiej, Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2022-10-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-10-25 13:49

Zarządzenie Nr 108/22 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-10-25 13:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Marzoch, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2022-10-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-10-25 13:46

Zarządzenie Nr 107/22 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z powierzchni w budynkach Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-10-25 13:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2022-10-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-10-25 13:39

Zarządzenie Nr 106/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-10-25 13:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Wacławek, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2022-10-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-10-25 13:34

Zarządzenie Nr 105/22 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-10-25 13:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-10-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-10-25 13:32

Zarządzenie Nr 104/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-10-25 13:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-10-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-10-25 13:30

Zarządzenie Nr 103/22 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-10-13 13:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-10-07
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-10-13 13:02

Zarządzenie Nr 102/22 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-10-07 12:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospdarki Gminnej
  data wytworzenia: 2022-10-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-10-07 12:12

Zarządzenie Nr 101/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-10-07 12:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-09-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-10-07 12:07

Zarządzenie Nr 100/22 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-10-07 12:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-09-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-10-07 11:49

Zarządzenie Nr 99/22 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-10-04 10:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-09-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-10-04 10:06

Zarządzenie Nr 98/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-10-04 09:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-09-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-10-04 09:22

Zarządzenie 97/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-10-04 09:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-09-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-10-04 09:17

Zarządzenie Nr 96/22 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-09-15 14:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-09-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-09-15 14:42

Zarządzenie Nr 95/22 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-09-05 10:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2022-09-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-09-05 10:37

Zarządzenie Nr 94/22 zmieniające Zarządzenie nr 90/2019 r. z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Mszczonowa dla osób wyróżniających się w działalności społecznej, kulturalnej, sportowej, edukacyjnej, ochrony i profilaktyki zdrowia oraz innych aktywności obywatelskich zaspakajających zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-09-07 15:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kurzepa, Gminne Centrum Informacji
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-09-07 15:33

Zarządzenie Nr 93/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-09-07 15:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-09-07 15:12

Zarządzenie Nr 92/22 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-09-07 15:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-09-07 15:09

Zarządzenie Nr 91/22 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-09-07 15:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-09-07 15:05

Zarządzenie Nr 90/22 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2022 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-09-05 10:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-09-05 10:30

Zarządzenie Nr 89/22 w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-08-31 16:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2022-08-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-08-31 16:21

Zarządzenie Nr 88/22 zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-08-26 13:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2022-08-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-08-26 13:55

Zarządzenie Nr 87/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-08-22 10:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Wacławek, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2022-08-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-08-22 10:11

Zarządzenie Nr 86/22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-08-16 13:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2022-08-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-08-16 13:28

Zarządzenie Nr 85/22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Piekarach

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-08-16 13:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2022-08-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-08-16 13:25

Zarządzenie Nr 84/22 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą „Działania terapeutyczne dla rodzin” będących usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych na lata 2022-2023 w ramach projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie pod nazwą: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-08-05 12:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2022-08-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-08-05 12:48

Zarządzenie Nr 83/22 w sprawie ustalenia wzoru identyfikatora dla inkasenta opłaty targowej, poborcy opłaty rezerwacyjnej, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zleceniobiorców wykonujących czynności w imieniu i na rzecz gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-08-05 12:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Trzcińska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2022-08-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-08-05 12:26

Zarządzenie Nr 82/22 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-08-04 12:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-07-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-08-04 12:45

Zarządzenie Nr 81/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-08-04 12:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-07-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-08-04 12:43

Zarządzenie Nr 80/22 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-08-04 12:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-07-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-08-04 12:40

Zarządzenie Nr 79/22w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Gminy Mszczonów.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-08-04 12:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Puchała, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2022-07-25
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-08-04 12:39

Zarządzenie Nr 78/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą „Działania terapeutyczne dla rodzin” będących usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych na lata 2022-2023 w ramach projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie pod nazwą: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-07-14 10:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2022-07-13
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-07-14 10:20

Zarządzenie Nr 77/22 w sprawie powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-07-14 09:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2022-07-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-07-14 09:49

Zarządzenie Nr 76/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą Usługa „Złota rączka” będących usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych na lata 2022-2023 w ramach projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie pod nazwą: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-07-12 12:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2022-07-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-07-12 12:22

Zarządzenie Nr 75/22 w sprawie powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-07-12 12:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2022-07-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-07-12 12:20

Zarządzenie Nr 74/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-07-12 10:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-07-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-07-12 10:14

Zarządzenie Nr 73/22 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-07-12 10:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-07-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-07-12 10:12

Zarządzenie Nr 72/22 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą Usługa „Złota rączka” będącej usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych na lata 2022-2023 w ramach projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie pod nazwą: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-07-08 10:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Bechcicka, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2022-07-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-07-08 10:03

Zarządzenie Nr 71/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-07-08 10:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Wacławek, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2022-07-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-07-08 09:59

Zarządzenie Nr 70/22 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Szkoły Podstawowej w Piekarach

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-07-07 15:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-07-07 15:29

Zarządzenie 69/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-07-07 15:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-07-07 15:27

Zarządzenie Nr 68/22 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-07-07 15:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-07-07 15:25

Zarządzenie Nr 67/22 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-07-07 15:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-07-07 15:23

Zarządzenie Nr 66/22 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-06-30 10:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Musiej, Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-06-30 10:40

Zarządzenie Nr 65/22 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby do obsługi biurowej Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-06-30 10:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2022-06-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-06-30 10:38

Zarządzenie Nr 64/22 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-06-30 10:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2022-06-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-06-30 10:36

Zarządzenie Nr 63/22 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-06-24 13:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-06-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-06-24 13:07

Zarządzenie Nr 62/22 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-06-24 13:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-06-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-06-24 13:05

Zarządzenie Nr 61/22 w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-06-24 13:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2022-06-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-06-24 13:01

Zarządzenie Nr 60/22 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piekarach

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-06-24 12:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2022-06-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-06-24 12:59

Zarządzenie Nr 59/22 w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-06-24 12:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2022-06-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-06-24 12:54
 • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-24 12:55

Zarządzenie Nr 58/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-06-24 12:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-06-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-06-24 12:53

Zarządzenie Nr 57/22 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-06-24 12:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-06-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-06-24 12:50

Zarządzenie 56/22w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą Usługa „Złota rączka” będących usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych na lata 2022-2023 w ramach projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie pod nazwą: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-06-15 11:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2022-06-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-06-15 11:44

Zarządzenie Nr 55/22 w sprawie powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-06-15 11:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2022-06-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-06-15 11:40

Zarządzenie Nr 54/22 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej – toalety miejskiej, znajdującej się na terenie parku miejskiego w Mszczonowie przy ul. Żyrardowskiej, na działce ew. nr 362/1 oraz wprowadzenia regulaminu pobierania opłat z wpłatomatu wrzutowego zainstalowanego w obiekcie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-06-13 13:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospdarki Gminnej
  data wytworzenia: 2022-06-10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-06-13 13:02

Zarządzenie Nr 53/22 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-06-13 11:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Kowalska, Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2022-06-10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-06-13 11:12

Zarządzenie Nr 52/22 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-06-13 11:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Trzcińska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2022-06-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-06-13 11:02

Zarządzenie Nr 51/22 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Lutkówka

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-06-08 14:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Pływaczewska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2022-06-07
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-06-08 14:07

Zarządzenie Nr 50/22 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą Usługa „Złota rączka” będącej usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych na lata 2022-2023 w ramach projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie pod nazwą: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-06-07 15:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Bechcicka, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2022-06-03
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-06-07 15:18

Zarządzenie Nr 49/22 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-06-07 15:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2022-06-03
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-06-07 15:14

Zarządzenie Nr 48/22 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-06-07 15:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Pływaczewska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2022-06-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-06-07 15:10

Zarządzenie Nr 47/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-06-07 15:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-05-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-06-07 15:07

Zarządzenie Nr 46/22 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-06-07 12:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-05-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-06-07 12:31

Zarządzenie Nr 45/22 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-06-07 12:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-05-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-06-07 12:29

Zarządzenie Nr 44/22 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2021 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-06-02 10:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-05-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-06-02 10:55

Zarządzenie Nr 43/22 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piekarach

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-05-31 15:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2022-05-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-05-31 15:03

Zarządzenie Nr 42/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-05-18 13:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-05-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-05-18 13:12

Zarządzenie Nr 41/22 w sprawie powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-05-18 13:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2022-05-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-05-18 13:08

Zarządzenie Nr 40/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą Usługa „Złota rączka” będących usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych na lata 2022-2023 w ramach projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie pod nazwą: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-05-18 13:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2022-05-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-05-18 13:04

Zarządzenie Nr 39/22 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-05-18 13:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-05-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-05-18 13:00

Zarządzenie Nr 38/22 zmieniające Zarządzenie Nr 24/22 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-05-13 15:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Podsiadły, Zastępca Dyrektora Gminnego Centrum Informacji
  data wytworzenia: 2022-05-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-05-13 15:41

Zarządzenie Nr 37/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-05-13 15:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-04-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-05-13 15:35

ZARZĄDZENIE NR 36/22 BURMISTRZA MSZCZONOWA zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2022-05-06 13:59

Zarządzenie Nr 35/22 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2022-05-05 14:19

Zarządzenie Nr 34/22 w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-04-26 10:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-04-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-04-26 10:22

Zarządzenie Nr 33/22 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-04-26 10:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Górniak, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2022-04-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-04-26 10:17
 • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-26 10:19

Zarządzenie Nr 32/22 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-04-22 11:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Musiej, Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2022-04-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-04-22 11:08

Zarządzenie Nr 31/22 zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-04-22 10:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2022-04-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-04-22 10:44

Zarządzenie Nr 30/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-04-19 12:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Wacławek, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2022-04-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-04-19 12:42

Zarządzenie Nr 29/22 zmieniające Zarządzenie Nr 54/20 Burmistrza Mszczonowa w sprawie wysokości opłat i stawek oraz wzorów umów związanych z udostępnieniem obiektu „Termy Mszczonów” w Mszczonowie ul. Warszawska 52 oraz związanych z nim urządzeń

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-04-19 12:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2022-04-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-04-19 12:38

Zarządzenie Nr 28/22 w sprawie powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-04-19 12:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2022-04-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-04-19 12:35

Zarządzenie Nr 27/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2022r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-04-19 12:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2022-04-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-04-19 12:32

Zarządzenie Nr 26/22 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-04-19 12:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-04-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-04-19 12:30

Zarządzenie Nr 25/22 zmieniające Zarządzenie NR 86/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 3 września 2021r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów", ustalenia jej składu osobowego i zasad zorganizowania

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-04-13 12:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospdarki Gminnej
  data wytworzenia: 2022-04-07
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-04-13 12:34

Zarządzenie Nr 24/22 w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Podsiadły, Gminne Centrum Informacji
   data wytworzenia: 2022-03-31
  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-04-07 14:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Podsiadły,Gminne Centrum Informacji
  data wytworzenia: 2022-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-04-07 14:43

Zarządzenie Nr 23/22 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
   data wytworzenia: 2022-03-31
  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-04-07 14:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-04-07 14:39

Zarządzenie Nr 22/22 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
   data wytworzenia: 2022-03-31
  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-04-07 14:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-04-07 14:36

Zarządzenie Nr 21/22 w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-03-29 14:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2022-03-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-03-29 14:23

Zarządzenie Nr 20/22 w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-03-29 14:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2022-03-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-03-29 14:14

Zarządzenie Nr 19/22 w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-03-29 14:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2022-03-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-03-29 14:10

Zarządzenie Nr 18/22 w sprawie zmiany w regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-03-28 09:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Glezner, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2022-03-25
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-03-28 09:46

Zarządzenie Nr 17/22 w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej i. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2022-03-18 09:19

Zarządzenie Nr 16/22 w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania i realizacji Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska- Specjalista Pracy Socjalnej
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2022-03-16 14:02

Zarządzenie Nr 15/22 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznawanie nagród i stypendiów Burmistrza Mszczonowa dla osób wyróżniających się w działalności społecznej, kulturalnej, sportowej lub podejmujących inne aktywności obywatelskie zaspakajając zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-03-10 13:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2022-03-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-03-10 13:44

Zarządzenie Nr 14/22 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-03-07 14:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-02-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-03-07 14:31

Zarządzenie Nr 13/22 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-03-07 14:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-02-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-03-07 14:28

Zarządzenie Nr 12/22 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-03-02 14:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-02-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-03-02 14:32

Zarządzenie Nr 11/22 w sprawie przekazania na rok 2022 kierownikom jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy Mszczonów uprawnień do zaciągania zobowiązań

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-02-25 13:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-02-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-02-25 13:23

Zarządzenie Nr 10/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji socjalnej w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Pływaczewska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2022-02-10 09:35

Zarządzenie Nr 9/22 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mszczonów w celu pozyskania opinii dotyczących "Program Usług Społecznych na lata 2022-2023"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Bechcicka - Centrum Usług Społecznych
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2022-02-10 09:33

Zarządzenie Nr 8/22 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2022-02-10 08:47
 • zmodyfikował: Joanna Pływaczewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-10 08:47

Zarządzenie Nr 7/22 w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, punktach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2022-02-07 11:47
 • zmodyfikował: Joanna Pływaczewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-07 11:50

Zarządzenie Nr 6/22 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-01-28 14:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2022-01-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-01-28 14:50

Zarządzenie Nr 5/22 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bronisławka

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-01-24 11:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Trzcińska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2022-01-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-01-24 11:49

Zarządzenie Nr 4/22 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-01-24 11:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Musiej, Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2022-01-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-01-24 11:43

Zarządzenie Nr 3/22 w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji dawnego młyna motorowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-01-24 11:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2022-01-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-01-24 11:37

Zarządzenie Nr 2/22 w sprawie wyznaczenia osoby do obsługi biurowej Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-01-05 15:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2022-01-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-01-05 15:37

Zarządzenie Nr 1/22 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-01-05 15:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Fedorowicz Zastępca Skarbnika Gminy
  data wytworzenia: 2022-01-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-01-05 15:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5414
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-25 13:13:19