Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIV/102/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 października 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Badów Górny

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XL/284/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-07-01
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2019-07-01 08:55
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-07-01
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2019-07-01 08:55
  • zmodyfikował: rwolak
   ostatnia modyfikacja: 2019-07-01 08:58
 • opublikował: rwolak
  data publikacji: 2019-07-01 08:54

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-06-24
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2019-06-24 09:12
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-06-24
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2019-06-24 09:13
 • opublikował: rwolak
  data publikacji: 2019-06-24 09:10

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów oraz określenia granic ich obwodów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-06-18
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2019-06-19 17:41

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-06-18
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2019-06-19 17:39

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Podsiadły, Gminne Centrum Informacji
  data wytworzenia: 2019-04-25
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2019-04-26 09:05

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/418/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2018 roku w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

INFORMACJA BURMISTRZA MSZCZONOWA Na podstawie § 3 Uchwały Nr XLVII/444/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 5 października 2010r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 • opublikował: Maciej Koliński
  data publikacji: 2019-03-15 11:25
 • zmodyfikował: Maciej Koliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-15 11:29

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mszczonów.

 • opublikował: rwolak
  data publikacji: 2019-03-15 08:44
 • zmodyfikował: rwolak
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-15 08:50

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • opublikował: Marlena Stelmach
  data publikacji: 2019-02-07 08:26

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkaso oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • opublikował: Marlena Stelmach
  data publikacji: 2019-02-07 08:18

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2019

 • opublikował: Aleksandra Krześniak
  data publikacji: 2019-02-01 12:00

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2024

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-01-23
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2019-01-23 13:17
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-01-23
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2019-01-23 13:16
 • opublikował: rwolak
  data publikacji: 2019-01-23 13:14

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zaliczenia nowowybudowanej drogi do kategorii dróg gminnych

Informacja Burmistrza Mszczonowa w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kaczorowska, ZGKiM
  data wytworzenia: 2019-01-14
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2019-01-14 14:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4794
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-19 15:52

Urząd Miejski w Mszczonowie

Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Dane kontaktowe

Centrala
     tel.: 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
     tel.: 46 858 28 40,
     fax: 46 858 28 43

urzad.miejski@mszczonow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 08:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1514872
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-16 13:06

Stopka strony