Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Głąbiński, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2022-07-19
 • opublikował: Maciej Głabiński
  data publikacji: 2022-07-19 11:00

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze zatrudnione w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2022-07-18
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2022-07-18 13:35

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mszczonów, obowiązującej w roku szkolnym 2022/2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2022-07-18
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2022-07-18 11:09

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2022

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Krześniak
  data publikacji: 2022-07-20 09:20

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospdarki Gminnej
   data wytworzenia: 2022-05-19
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2022-05-19 13:49
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospdarki Gminnej
   data wytworzenia: 2022-05-19
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2022-05-19 13:48

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2022-05-19 13:47

Projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Mszczonowa uprawnienia do ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej - toalety miejskiej

 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2022-03-24 12:54
 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2022-03-24 12:55

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2022-03-24 12:54

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu

 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2022-03-23 10:07
 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2022-03-23 10:02
  • zmodyfikował: Renata Wolak
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-23 10:04

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2022-03-23 10:01

Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 470815W - ulicy Północnej w Mszczonowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2022-03-18
 • opublikował: Bartłomiej Burchacki
  data publikacji: 2022-03-18 09:05

Informacja o wynikach konsultacji społecznych Programu Usług Społecznych na lata 2022-2023 w projekcie „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów”

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Bechcicka - Centrum Usług Społecznych
   data wytworzenia: 2022-02-21
  • opublikował: Jarosław Mikulski
   data publikacji: 2022-02-22 08:12

Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Mszczonowie: w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2022-02-17 13:40
 • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-17 13:41

Zarządzenie nr 9/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu pozyskania opinii dotyczących „Programu Usług Społecznych na lata 2022-2023”.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Malczak, Dyrektor Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2021-12-29
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2021-12-29 10:50

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2022 rok oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-13
 • opublikował: Aneta Ciechańska-Gołyńska
  data publikacji: 2021-12-13 13:07

Zarządzenie nr 115/21 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Malczak, Dyrektor Centrum Usług Społecznych
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2021-12-13 11:46

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2022

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Krześniak
  data publikacji: 2022-02-07 11:50

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2021-11-19 16:00

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2021-11-19 15:57

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2021-11-16 15:10
 • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-16 15:13

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Mszczonów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2021-11-10 11:14
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospdarki Gminnej
   data wytworzenia: 2021-11-10
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2021-11-10 11:14

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2021-11-10 11:13

Projekt uchwały w sprawie podziału sołectwa Nosy-Poniatki i utworzenia sołectwa Bronisławka oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia statutów sołectw

Metryka

 • opublikował: Magdalena Trzcińska
  data publikacji: 2021-11-02 15:34

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2021-10-20 11:04

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

Metryka

 • opublikował: Magdalena Trzcińska
  data publikacji: 2021-10-12 13:50

Uchwała w sprawie Regulaminu przyznawania nagród i stypendiów Burmistrza Mszczonowa

Metryka

 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2021-08-17 15:02

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mszczonów, obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gołyńska, CUW Mszczonów
  data wytworzenia: 2021-07-21
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2021-07-21 11:20
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-21 11:28

INFORMACJA BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie zaliczenia nowowybudowanych dróg do kategorii dróg gminnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2021-06-18 13:33

INFORMACJA BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – dawnego odcinka drogi krajowej nr 50.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2021-06-18 13:30

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy położonej w miejscowości Mszczonów

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2021-05-17 15:28

drukuj (Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy położonej w miejscowości Mszczonów)

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mszczonów

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2021-05-17 15:00

drukuj (Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mszczonów)

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Mszczonów na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków

 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2021-03-18 12:29
 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2021-03-18 12:29

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2021-03-18 12:28

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2021

 • Metryka

  • opublikował: Monika Dzięcioł
   data publikacji: 2021-03-03 10:10
 • Metryka

  • opublikował: Monika Dzięcioł
   data publikacji: 2021-03-03 10:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Dzięcioł, Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Monika Dzięcioł
  data publikacji: 2021-03-03 10:06

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sosnowica, gm. Mszczonów

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2021-02-16 12:38

drukuj (Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sosnowica, gm. Mszczonów)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mszczonów na lata 2021-2025

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospdarki Gminnej
   data wytworzenia: 2021-02-16
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2021-02-16 11:46
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospdarki Gminnej
   data wytworzenia: 2021-02-16
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2021-02-16 11:46

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2021-02-16 11:44

Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu nowo wybudowanej drogi - ulicy Nowy Świat

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-09-15
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2021-09-16 08:42

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Szkolnej w Mszczonowie do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-09-15
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2021-09-16 08:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10852
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-20 09:23:21