Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

 

Lp.

Nazwa obowiązku informacyjnego

Cel przetwarzania

Formularz do pobrania

    WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ    

1

Kandydaci do pracy

Przeprowadzenie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

pobierz

2

Pracownicy

Prowadzenie akt osobowych pracownika

Ewidencja czasu pracy

Prowadzenie dokumentacji powypadkowej z zakresu bhp

Podnoszenie kwalifikacji pracowników

Zgłaszanie pracowników i członków ich rodzin do ZUS, naliczanie I odprowadzanie składek oraz aktualizacja danych

Obliczanie należnego podatku,odprowadzanie zaliczek podatku dochodowego, przekazywanie I przechowywanie deklaracji podatkowych

Naliczanie oraz wypłacanie wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji płacowej

Naliczanie oraz wypłacanie należności na rzecz pracowników innych niż płaca podstawowa

Przeprowadzanie badań okresowych pracowników

Szkolenia wstępne, kontrolne oraz okresowe pracowników

pobierz

3

Beneficenci ZFŚS

Udzielanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

pobierz

4

Monikoring wizyjny

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, ochrona mienia

pobierz

5

Obsługa korespondencji przychodzacej i wychodzacej

Nadawanie, odbieranie i przechowywanie korespondencji

pobierz

6

Ewidencja praktykantów /stazystów

Prowadzenie dokumentacji osobowej praktykantów/stazystów

pobierz

7

Przeprowadzenie wyborów

Przeprowadzenie wyborów

pobierz

8

Ewidencjonowanie sołtysów

Prowadzenie ewidencji sołtysów

pobierz

9

Oświadczenia majątkowe

Obowiązek publikacji oświadcze majątkowych  pracowników samorzadowych, którzy maja obowiązek składania oświadczeń majątkowych, radnych

pobierz

10

Skargi, wnioski i petycje

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji przez Burmistrza Mszczonowa I Radę Miejską

pobierz

11

Sprawowanie mandatu radnego

Wypłata diet przysługujących radnemu, powiadomienia o terminach pracy rady, komisji, sesji

pobierz

12

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Mszczonowa oraz Zasłużonego dla Miasta Mszczonowa

Prowadzenie ewidencji osób odznaczonych

pobierz

13

Udostępnianie informacji publicznej

Udzielanie odpowiedzi na informację publiczną

pobierz

14

Umowy cywilno-prawne

Zawarcie i realizacja umowy cywilno-prawnej

pobierz

15

Udzielanie świadczeń rehabilitacujnych

Prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem swiadczeń rehabilitacyjnych

pobierz

16

Nagrywanie i trancmitowanie sesji rady gminy

Wypełnienie obowiązku nagrwania i transmitowanie sesji rady gminy przy pomocy rejestrowania obrazu i dzwieku

pobierz

17

Wnioski o nadanie odznaczeń państwowych

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z wystąpieniem z wnioskiem o nadanie odznaczenia państwowego

pobierz

18

Upoważnienia / Pełnomocnictwa

Wydawanie upoważnień i pełnomocnictw. Prowadzenie rejestru upoważnień/pełnomocnictw.

pobierz

19

Konsultacje

 W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych

pobierz

20

Loteria

W celu przeprowadzenia loterii „Zaszczep się w sierpniu w Gminie Mszczonów” oraz wyłonienia jej zwycięzców

pobierz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2814
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-17 13:21:57