Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 5/23 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów na rok szkolny 2023/2024

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-01-27 12:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2023-01-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-01-27 12:04

Zarządzenie Nr 4/23 w sprawie przekazania na rok 2023 kierownikom jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy Mszczonów uprawnień do zaciągania zobowiązań

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-01-24 15:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-01-24
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-01-24 15:20

Zarządzenie Nr 3/23 w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za ksztalcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, punktach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-01-24 15:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2023-01-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-01-24 15:12

Zarządzenie Nr 2/23 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznawanie nagród i stypendiów Burmistrza Mszczonowa dla osób wyróżniających się w działalności społecznej, kulturalnej, sportowej lub podejmujących inne aktywności obywatelskie zaspakajając zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej gminy Mszczonów.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-01-24 15:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2023-01-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-01-24 15:05

Zarządzenie Nr 1/23 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-01-23 13:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Musiej, Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2023-01-16
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-01-23 13:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 140
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-27 12:04:56
baner toplayer
informacja