Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 47/23 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-06-01 09:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2023-05-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-06-01 09:26

Zarządzenie Nr 46/23 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2022 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-05-24 11:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-05-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-05-24 11:12

Zarządzenie Nr 45/23 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-05-22 12:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Trzcińska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2023-05-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-05-22 12:44

Zarządzenie Nr 44/23 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-05-22 12:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Trzcińska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2023-05-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-05-22 12:27

Zarządzenie nr 43/23 Burmistrza Mszczonowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-05-16
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2023-05-16 15:16

Zarządzenie Nr 42/23 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-05-05 11:51
  • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   ostatnia modyfikacja: 2023-05-05 13:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Wiśniewska, Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2023-05-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-05-05 11:51

Zarządzenie Nr 41/23 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-05-05 11:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Musiej, Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2023-04-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-05-05 11:46

Zarządzenie Nr 40/23 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-05-05 08:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-04-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-05-05 08:45

Zarządzenie Nr 39/23 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-05-05 08:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-04-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-05-05 08:41

Zarządzenie Nr 38/23 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-27 11:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-04-25
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-27 11:28

Zarządzenie Nr 37/23 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach konkursu na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2023 r, zadań publicznych Gminy Mszczonów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-27 11:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2023-04-24
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-27 11:25

Zarządzenie Nr 36/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2023 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-27 11:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2023-04-24
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-27 11:24

Zarządzenie Nr 35/23 zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-20 11:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Markowska, Kierownik USC
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-20 11:11

Zarządzenie Nr 34/23 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-20 11:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Pływaczewska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-20 11:05

Zarządzenie Nr 33/23 w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie systemu do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-20 11:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-20 10:59

Zarządzenie Nr 32/23 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-20 10:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Glezner, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-04-13
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-20 10:56

Zarządzenie Nr 31/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-13 14:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Wacławek, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-04-13
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-13 14:47

Zarządzenie Nr 30/23 w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-20 15:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Dzięcioł, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2023-04-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-06 15:37

Zarządzenie Nr 29/23 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-06 15:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-06 15:32

Zarządzenie Nr 28/23 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-06 15:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-06 15:30

Zarządzenie Nr 27/23 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-05 10:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-05 10:23

Zarządzenie Nr 26/23 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-04 14:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-04 14:09

Zarządzenie Nr 25/23 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-04 14:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-04 14:07

Zarządzenie Nr 24/23 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego za 2022 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-04 14:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-04 14:05

Zarządzenie Nr 23/23 w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-04 14:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-04 14:02

Zarządzenie Nr 22/23 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mszczonów na lata 2023-2032

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-03-30 11:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-03-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-03-30 11:15

Zarządzenie Nr 21/23 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-03-22 10:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-03-22 10:32

Zarządzenie Nr 20/23 w sprawie zatwierdzenia Polityki Jakości oraz Księgi Jakości

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-03-16 10:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-03-16 10:39

Zarządzenie Nr 19/23 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Mszczonowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-03-08 11:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-03-08 11:39

Zarządzenie Nr 18/23 w sprawie przekazania środków trwałych do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-03-08 10:55
  • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   ostatnia modyfikacja: 2023-03-14 14:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-03-08 10:54

Zarządzenie Nr 17/23 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-03-07 12:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-02-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-03-07 12:45

Zarządzenie Nr 16/23 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-03-07 12:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-02-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-03-07 12:42

Zarządzenie Nr 15/23 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-03-07 12:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-02-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-03-07 12:36

Zarządzenie Nr 14/23 w sprawie powołania komisji konkursowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2023-02-16 09:32

Zarządzenie Nr 13/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania będącego usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych na lata 2022-2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2023-02-16 09:30

Zarządzenie Nr 12/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Wacławek, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2023-02-16 09:27

Zarządzenie Nr 11/23 w sprawie powołania komisji konkursowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2023-02-16 09:07

Zarządzenie Nr 10/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą Usługa „Złota rączka” będących usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych na lata 2022- 2023 w ramach projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie pod nazwą: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2023-02-16 09:05

Zarządzenie Nr 9/23 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania Punkt napraw wraz z punktem ponownego przyjmowania przedmiotów używanych niestanowiących odpadów, zlokalizowanego na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-02-07 14:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospdarki Gminnej
  data wytworzenia: 2023-02-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-02-07 14:18

Zarządzenie Nr 8/23 w sprawie zatwierdzenia "REGULAMINU WYPOŻYCZALNI PRZYCZEPEK w PSZOK-u"

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-02-07 14:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospdarki Gminnej
  data wytworzenia: 2023-02-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-02-07 13:59

Zarządzenie Nr 7/23 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-02-07 13:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-01-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-02-07 13:56

Zarządzenie Nr 6/23 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-02-07 13:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-01-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-02-07 13:50

Zarządzenie Nr 5/23 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów na rok szkolny 2023/2024

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-01-27 12:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2023-01-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-01-27 12:04

Zarządzenie Nr 4/23 w sprawie przekazania na rok 2023 kierownikom jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy Mszczonów uprawnień do zaciągania zobowiązań

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-01-24 15:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-01-24
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-01-24 15:20

Zarządzenie Nr 3/23 w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za ksztalcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, punktach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-01-24 15:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2023-01-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-01-24 15:12

Zarządzenie Nr 2/23 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznawanie nagród i stypendiów Burmistrza Mszczonowa dla osób wyróżniających się w działalności społecznej, kulturalnej, sportowej lub podejmujących inne aktywności obywatelskie zaspakajając zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej gminy Mszczonów.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-01-24 15:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2023-01-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-01-24 15:05

Zarządzenie Nr 1/23 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-01-23 13:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Musiej, Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2023-01-16
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-01-23 13:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1134
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-01 09:27:06