Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 134/23 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-02-05 13:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-12-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-02-05 13:41

Zarządzenie Nr 133/23 w sprawie przekazania środka trwałego do Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-01-25 13:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-12-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-01-25 13:52

Zarządzenie Nr 132/23 w sprawie przekazania środków trwałych do Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-01-25 13:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-12-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-01-25 13:47

Zarządzenie Nr 131/23 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-01-25 13:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-12-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-01-25 13:44

Zarządzenie Nr 130/23 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-01-09 09:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-12-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-01-09 09:45

Zarządzenie Nr 129/23 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-01-05 14:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-12-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-01-05 14:28

Zarządzenie Nr 128/23 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-12-29 13:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Glezner, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-12-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-12-29 13:58

Zarządzenie Nr 127/23 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach konkursu na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2024 r. zadań publicznych Gminy Mszczonów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-12-29 13:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2023-12-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-12-29 13:53

Zarządzenie Nr 126/23 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-12-28 14:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-12-28 14:39

Zarządzenie Nr 125/23 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-12-28 14:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-12-28 14:37

Zarządzenie Nr 124/23 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-12-28 14:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-12-28 14:34

Zarządzenie Nr 123/23 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-12-27 11:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-12-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-12-27 11:15

Zarządzenie Nr 122/23 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-12-27 11:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-12-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-12-27 11:10

Zarządzenie Nr 121/23 w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-12-12 15:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2023-12-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-12-12 15:08

Zarządzenie Nr 120/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2024 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-12-12 15:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2023-12-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-12-12 15:05

Zarządzenie Nr 119/23 w sprawie rozpoczęcia otwartego naboru członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-12-06 10:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-12-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-12-06 10:14

Zarządzenie Nr 118/23 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie w zamian za święto przypadające w sobotę 06 stycznia 2024 r.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-12-06 10:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Trzcińska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2023-12-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-12-06 10:11

Zarządzenie Nr 117/23 w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Mszczonów na kadencję 2023-2028

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-12-06 10:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Pływaczewska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2023-12-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-12-06 10:07

Zarządzenie Nr 116/23 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-12-07 14:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-11-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-12-07 14:50

Zarządzenie Nr 115/23 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-12-07 14:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-11-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-12-07 14:46

Zarządzenie Nr 114/23 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-12-01 13:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-11-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-12-01 13:05

Zarządzenie Nr 113/23 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-12-01 13:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-11-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-12-01 13:03

Zarządzenie Nr 112/23 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-12-01 12:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kłopotowski, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2023-11-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-12-01 12:51

Zarządzenie Nr 111/23 zmieniające Zarządzenie Nr 54/20 Burmistrza Mszczonowa w sprawie wysokości opłat i stawek oraz wzorów umów związanych z udostępnieniem obiektu „Termy Mszczonów” w Mszczonowie ul. Warszawska 52 oraz związanych z nim urządzeń.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-12-01 12:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2023-11-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-12-01 12:49

Zarządzenie Nr 110/23 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-11-22 16:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-11-16
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-11-22 16:00

Zarządzenie Nr 109/23 w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-11-22 09:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-11-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-11-22 09:10

Zarządzenie Nr 108/23 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2024r.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-11-22 09:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-11-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-11-22 09:08

Zarządzenie Nr 107/23 w sprawie powołania komisji odbiorowej do zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-11-08 12:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-11-03
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-11-08 12:39

Zarządzenie Nr 106/23 w sprawie przekazania środka trwałego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-11-07 15:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-10-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-11-07 15:14

Zarządzenie Nr 105/23 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-11-07 15:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-10-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-11-07 15:11

Zarządzenie Nr 104/23 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-11-07 15:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-10-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-11-07 15:06

Zarządzenie Nr 103/23 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-11-07 15:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-10-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-11-07 15:04

Zarządzenie Nr 102/23 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-10-31 11:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Musiej, Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2023-10-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-10-31 11:23

Zarządzenie Nr 101/23 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-10-26 11:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-10-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-10-26 11:10

Zarządzenie Nr 100/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-10-20 10:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Wacławek, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-10-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-10-20 10:19

Zarządzenie Nr 99/23 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-10-20 10:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-10-13
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-10-20 10:16

Zarządzenie Nr 98/23 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2023-10-13 09:21

Zarządzenie Nr 97/23 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-10-12 10:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Pływaczewska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2023-10-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-10-12 10:39

Zarządzenie Nr 96/23 w sprawie powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-10-06 11:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kłopotowski, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2023-10-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-10-06 11:49

Zarządzenie Nr 95/23 w sprawie przekazania środka trwałego do Szkoły Podstawowej im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-10-06 11:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-09-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-10-06 11:47

Zarządzenie Nr 94/23 w sprawie przekazania środka trwałego do Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-10-06 11:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-09-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-10-06 11:45

Zarządzenie Nr 93/23 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-10-06 11:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-09-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-10-06 11:43

Zarządzenie Nr 92/23 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-10-06 11:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-09-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-10-06 11:41

Zarządzenie Nr 91/23 w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Realizacja działań terapeutycznych na dzieci i młodzieży w projekcie pn. „Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej i specjalistycznej”.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-09-22 13:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2023-09-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-09-22 13:23

Zarządzenie Nr 90/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej i specjalistycznej” będącego usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych na lata 2022-2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-09-22 13:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2023-09-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-09-22 13:19

Zarządzenie Nr 89/23 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-09-22 13:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Glezner, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-09-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-09-22 13:17

Zarządzenie Nr 88/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-09-19 12:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Wacławek, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-09-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-09-19 12:20

Zarządzenie Nr 87/23 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/23 z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-09-06 09:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Wacławek, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-09-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-09-06 09:57

Zarządzenie Nr 86/23 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-09-06 09:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-08-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-09-06 09:55

Zarządzenie Nr 85/23 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-09-06 09:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-08-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-09-06 09:53

Zarządzenie Nr 84/23 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-09-04 10:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-08-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-09-04 10:08

Zarządzenie Nr 83/23 w sprawie powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-08-28 09:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2023-08-24
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-08-28 09:51

Zarządzenie Nr 82/23 w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w ramach realizacji konkursu na powierzenie działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 733 z późn. zm.) wraz z udzieleniem dotacji celowej przez Gminę Mszczonów na współfinansowanie kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług, w tym kosztów budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej w sposób niezawodny świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-08-23 15:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-08-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-08-23 15:03

Zarządzenie Nr 81/23 w sprawie ogłoszenia konkursu na udzielenie dotacji celowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-08-18 09:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-08-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-08-18 09:41

Zarządzenie Nr 80/23 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Mszczonowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-08-18 09:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Trzcińska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2023-08-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-08-18 09:38

Zarządzenie Nr 79/23 w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Poradnia specjalistyczna- Działania na rzecz osób w wieku 60+”

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-08-11 12:58
  • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   ostatnia modyfikacja: 2023-08-11 14:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2023-08-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-08-11 12:58

Zarządzenie Nr 78/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie „Poradnia specjalistyczna- Działania na rzecz osób w wieku 60+” będącego usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych na lata 2022-2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-08-11 12:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2023-08-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-08-11 12:55

Zarządzenie Nr 77/23 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 65/23 z dnia 21 lipca 2023 r.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-08-11 12:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Dębowska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-08-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-08-11 12:52

Zarządzenie Nr 76/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-08-07 11:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Wacławek, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-08-03
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-08-07 11:26

Zarządzenie Nr 75/23 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-08-07 11:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-07-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-08-07 11:22

Zarządzenie Nr 74/23 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-08-07 11:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-07-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-08-07 11:19

Zarządzenie Nr 73/23 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-08-07 11:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-07-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-08-07 11:18

Zarządzenie Nr 72/23 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-08-01 13:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2023-07-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-08-01 13:12

Zarządzenie Nr 71/23 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2023-07-25 10:10

Zarządzenie Nr 70/23 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2023-07-25 10:09

Zarządzenie Nr 69/23 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2023-07-25 10:08

Zarządzenie Nr 68/23 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2023-07-25 10:08

Zarządzenie Nr 67/23 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2023-07-25 10:07

Zarządzenie Nr 66/23 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2023-07-25 10:06

Zarządzenie Nr 65/23 w sprawie trybu i zasad udzielenia oraz rozliczenia dotacji celowej na współfinansowanie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług, w tym kosztów budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej w sposób niezawodny świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych, oraz ogłoszenia konkursu na jej udzielenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2023-07-25 10:03

Zarządzenie Nr 64/23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Wiśniewska, Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2023-07-25 09:56

Zarządzenie Nr 63/23 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-07-10 12:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Glezner, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-07-03
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-07-10 12:25

Zarządzenie Nr 62/23 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Zdalnej w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-07-07 12:31

Metryka

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-07-07 12:30

Zarządzenie Nr 61/23 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-07-07 12:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-07-07 12:28

Zarządzenie Nr 60/23 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-07-07 12:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-07-07 12:26

Zarządzenie Nr 59/23w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-06-29 14:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-06-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-06-29 14:13

Zarządzenie Nr 58/23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022 Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-06-29 14:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-06-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-06-29 14:12

Zarządzenie Nr 57/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-06-29 14:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Wacławek, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-06-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-06-29 14:10

Zarządzenie Nr 56/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-06-29 14:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Wacławek, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-06-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-06-29 14:07

Zarządzenie Nr 55/23 w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o udzielanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-06-29 13:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Kowalska, Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2023-06-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-06-29 13:56

Zarządzenie Nr 54/23 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-06-29 13:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Kowalska, Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2023-06-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-06-29 13:53

Zarządzenie Nr 53/23 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-06-29 13:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant, Główny Specjalista Urzędu Miejskiego w Mszczonowie do spraw kontroli wewnętrznej i koordynacji kontroli zarządczej
  data wytworzenia: 2023-06-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-06-29 13:51

Zarządzenie Nr 52/23 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie okresowej oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-06-19 15:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Trzcińska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2023-06-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-06-19 15:14

Zarządzenie Nr 51/23 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-06-07 13:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-06-07 13:17

Zarządzenie Nr 50/23 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-06-07 12:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarządzenie Nr 50/23 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-06-07 12:48

Zarządzenie Nr 49/23 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-06-07 12:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-06-07 12:45

Zarządzenie Nr 48/23 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-06-07 12:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-06-07 12:43

Zarządzenie Nr 47/23 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-06-01 09:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2023-05-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-06-01 09:26

Zarządzenie Nr 46/23 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2022 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-05-24 11:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-05-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-05-24 11:12

Zarządzenie Nr 45/23 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-05-22 12:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Trzcińska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2023-05-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-05-22 12:44

Zarządzenie Nr 44/23 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-05-22 12:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Trzcińska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2023-05-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-05-22 12:27

Zarządzenie nr 43/23 Burmistrza Mszczonowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-05-16
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2023-05-16 15:16

Zarządzenie Nr 42/23 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-05-05 11:51
  • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   ostatnia modyfikacja: 2023-05-05 13:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Wiśniewska, Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2023-05-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-05-05 11:51

Zarządzenie Nr 41/23 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-05-05 11:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Musiej, Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2023-04-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-05-05 11:46

Zarządzenie Nr 40/23 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-05-05 08:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-04-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-05-05 08:45

Zarządzenie Nr 39/23 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-05-05 08:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-04-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-05-05 08:41

Zarządzenie Nr 38/23 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-27 11:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-04-25
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-27 11:28

Zarządzenie Nr 37/23 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach konkursu na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2023 r, zadań publicznych Gminy Mszczonów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-27 11:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2023-04-24
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-27 11:25

Zarządzenie Nr 36/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2023 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-27 11:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2023-04-24
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-27 11:24

Zarządzenie Nr 35/23 zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-20 11:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Markowska, Kierownik USC
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-20 11:11

Zarządzenie Nr 34/23 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-20 11:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Pływaczewska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-20 11:05

Zarządzenie Nr 33/23 w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie systemu do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-20 11:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-20 10:59

Zarządzenie Nr 32/23 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-20 10:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Glezner, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-04-13
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-20 10:56

Zarządzenie Nr 31/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-13 14:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Wacławek, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-04-13
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-13 14:47

Zarządzenie Nr 30/23 w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-20 15:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Dzięcioł, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2023-04-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-06 15:37

Zarządzenie Nr 29/23 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-06 15:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-06 15:32

Zarządzenie Nr 28/23 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-06 15:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-06 15:30

Zarządzenie Nr 27/23 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-05 10:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-05 10:23

Zarządzenie Nr 26/23 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-04 14:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-04 14:09

Zarządzenie Nr 25/23 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-04 14:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-04 14:07

Zarządzenie Nr 24/23 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego za 2022 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-04 14:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-04 14:05

Zarządzenie Nr 23/23 w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-04-04 14:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-04-04 14:02

Zarządzenie Nr 22/23 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mszczonów na lata 2023-2032

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-03-30 11:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-03-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-03-30 11:15

Zarządzenie Nr 21/23 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-03-22 10:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-03-22 10:32

Zarządzenie Nr 20/23 w sprawie zatwierdzenia Polityki Jakości oraz Księgi Jakości

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-03-16 10:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-03-16 10:39

Zarządzenie Nr 19/23 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Mszczonowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-03-08 11:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-03-08 11:39

Zarządzenie Nr 18/23 w sprawie przekazania środków trwałych do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-03-08 10:55
  • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   ostatnia modyfikacja: 2023-03-14 14:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-03-08 10:54

Zarządzenie Nr 17/23 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-03-07 12:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-02-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-03-07 12:45

Zarządzenie Nr 16/23 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-03-07 12:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-02-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-03-07 12:42

Zarządzenie Nr 15/23 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-03-07 12:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-02-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-03-07 12:36

Zarządzenie Nr 14/23 w sprawie powołania komisji konkursowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2023-02-16 09:32

Zarządzenie Nr 13/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania będącego usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych na lata 2022-2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2023-02-16 09:30

Zarządzenie Nr 12/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Wacławek, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2023-02-16 09:27

Zarządzenie Nr 11/23 w sprawie powołania komisji konkursowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2023-02-16 09:07

Zarządzenie Nr 10/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą Usługa „Złota rączka” będących usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych na lata 2022- 2023 w ramach projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie pod nazwą: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2023-02-16 09:05

Zarządzenie Nr 9/23 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania Punkt napraw wraz z punktem ponownego przyjmowania przedmiotów używanych niestanowiących odpadów, zlokalizowanego na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-02-07 14:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospdarki Gminnej
  data wytworzenia: 2023-02-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-02-07 14:18

Zarządzenie Nr 8/23 w sprawie zatwierdzenia "REGULAMINU WYPOŻYCZALNI PRZYCZEPEK w PSZOK-u"

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-02-07 14:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospdarki Gminnej
  data wytworzenia: 2023-02-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-02-07 13:59

Zarządzenie Nr 7/23 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-02-07 13:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-01-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-02-07 13:56

Zarządzenie Nr 6/23 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-02-07 13:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-01-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-02-07 13:50

Zarządzenie Nr 5/23 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów na rok szkolny 2023/2024

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-01-27 12:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2023-01-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-01-27 12:04

Zarządzenie Nr 4/23 w sprawie przekazania na rok 2023 kierownikom jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy Mszczonów uprawnień do zaciągania zobowiązań

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-01-24 15:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2023-01-24
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-01-24 15:20

Zarządzenie Nr 3/23 w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za ksztalcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, punktach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-01-24 15:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2023-01-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-01-24 15:12

Zarządzenie Nr 2/23 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznawanie nagród i stypendiów Burmistrza Mszczonowa dla osób wyróżniających się w działalności społecznej, kulturalnej, sportowej lub podejmujących inne aktywności obywatelskie zaspakajając zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej gminy Mszczonów.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-01-24 15:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2023-01-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-01-24 15:05

Zarządzenie Nr 1/23 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2023-01-23 13:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Musiej, Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2023-01-16
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2023-01-23 13:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3312
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-05 13:42:06