Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mszczonów, obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2019-12-10 12:24
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-10 12:25

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MSZCZONÓW NA 2020 ROK, PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MSZCZONÓW

 • Metryka

  • opublikował: Aneta Ciechańska-Gołyńska
   data publikacji: 2019-12-02 14:28
 • Metryka

  • opublikował: Aneta Ciechańska-Gołyńska
   data publikacji: 2019-12-02 14:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2019-12-02
 • opublikował: Aneta Ciechańska-Gołyńska
  data publikacji: 2019-12-02 14:23

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIII/77/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-11-13
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2019-11-13 08:24
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-11-13
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2019-11-13 08:23

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2019-11-13 08:20
 • zmodyfikował: Renata Wolak
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-13 08:21

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2019-11-08 13:08

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2019-10-14 15:35

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mszczonów z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Trzcińska
  data wytworzenia: 2019-10-04
 • opublikował: Magdalena Trzcińska
  data publikacji: 2019-10-04 12:42

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sosnowica

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIV/102/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 października 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Badów Górny

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XL/284/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-07-01
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2019-07-01 08:55
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-07-01
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2019-07-01 08:55
  • zmodyfikował: Renata Wolak
   ostatnia modyfikacja: 2019-07-01 08:58

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2019-07-01 08:54

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-06-24
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2019-06-24 09:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-06-24
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2019-06-24 09:13

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2019-06-24 09:10

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów oraz określenia granic ich obwodów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-06-18
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2019-06-19 17:41

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-06-18
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2019-06-19 17:39

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Podsiadły, Gminne Centrum Informacji
  data wytworzenia: 2019-04-25
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2019-04-26 09:05

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/418/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2018 roku w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

INFORMACJA BURMISTRZA MSZCZONOWA Na podstawie § 3 Uchwały Nr XLVII/444/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 5 października 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-03-15 11:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-15 11:29

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mszczonów.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-03-15
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2019-03-15 08:47
  • zmodyfikował: Renata Wolak
   ostatnia modyfikacja: 2019-03-15 08:49
 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2019-03-15 08:48

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2019-03-15 08:44
 • zmodyfikował: Renata Wolak
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-15 08:50

Informacja Burmistrza Mszczonowa

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • Metryka

  • opublikował: Marlena Stelmach
   data publikacji: 2019-02-07 08:32
 • Metryka

  • opublikował: Marlena Stelmach
   data publikacji: 2019-02-07 08:32

Metryka

 • opublikował: Marlena Stelmach
  data publikacji: 2019-02-07 08:26

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkaso oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • Metryka

  • opublikował: Marlena Stelmach
   data publikacji: 2019-02-07 08:20
 • Metryka

  • opublikował: Marlena Stelmach
   data publikacji: 2019-02-07 08:20

Metryka

 • opublikował: Marlena Stelmach
  data publikacji: 2019-02-07 08:18

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2019

 • Metryka

  • opublikował: Aleksandra Krześniak
   data publikacji: 2019-02-01 12:02
 • Metryka

  • opublikował: Aleksandra Krześniak
   data publikacji: 2019-02-01 12:02

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Krześniak
  data publikacji: 2019-02-01 12:00

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2024

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-01-23
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2019-01-23 13:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-01-23
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2019-01-23 13:16

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2019-01-23 13:14

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zaliczenia nowowybudowanej drogi do kategorii dróg gminnych

Informacja Burmistrza Mszczonowa w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kaczorowska, ZGKiM
  data wytworzenia: 2019-01-14
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2019-01-14 14:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9274
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-10 12:46:09