Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Uchwała Nr XVII/134/11 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2012 rok

 • 134.pdf (PDF) 1313.37kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-30 10:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-30 10:01

Uchwała Nr XVII/133/11 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2012 rok

 • 133.pdf (PDF) 1106.81kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-30 10:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-30 10:00

Uchwała Nr XVII/132/11 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 20112023

 • 132.pdf (PDF) 1172.75kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-30 09:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-30 09:57

Uchwała Nr XVII/131/11 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2011

 • 131.pdf (PDF) 1175.5kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-30 09:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-30 09:56

Uchwała Nr XVII/130/11 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/87/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielania dotacji celowej nafinansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

 • 130.pdf (PDF) 487.62kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-30 09:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-30 09:55

Uchwała Nr XVII/129/11 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków nie wygasających

 • 129.pdf (PDF) 1099.44kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-30 09:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-30 09:50

Uchwała Nr XVII/128/11 w sprawie Wieloletniej Prodnozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2012-2023

 • 128.pdf (PDF) 1431.38kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-30 09:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-30 09:53

uchwała Nr XVII/127/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2012r.

 • 127.pdf (PDF) 1276.32kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-30 09:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-30 09:51

Uchwała Nr XVI/126/11w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub klubydziecięce na terenie Gminy Mszczonów.

 • 126.pdf (PDF) 1016.78kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-20 12:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-20 12:31

Uchwała Nr XVI/125/11 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI POWĄZKI

 • 125.pdf (PDF) 18547.3kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-20 12:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-20 12:24

Uchwała Nr XVI/124/11 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI SZELIGI, LUBLINÓW I GURBA

 • 124.pdf (PDF) 18693.37kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-20 12:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-20 12:20

Uchwała Nr XVI/123/11 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MARKÓW ŚWINICE, WRĘCZA, ŚWINICE, DŁUGOWIZNA, LUBLINÓW, CZEKAJ I GRABCE JÓZEFPOLSKIE

 • 123.pdf (PDF) 4797.21kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-20 12:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-20 12:18

Uchwała Nr XVI/122/11 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI WRĘCZA I OLSZÓWKA

 • 122.pdf (PDF) 20067.52kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-20 12:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-20 12:12

Uchwała Nr XVI/121/11 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-20 12:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-20 12:10

Uchwała Nr XV/120/11 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 20112023

 • 120.pdf (PDF) 1141.27kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-01 12:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 12:02

Uchwała Nr XV/119/11 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2011

 • 119.pdf (PDF) 1127.33kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-01 12:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 12:01

Uchwała Nr XV/118/11 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny

 • 118.pdf (PDF) 1526.06kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-01 12:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 11:59

Uchwała Nr XV/117/11 w sprawie wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

 • 117.pdf (PDF) 1470.37kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-01 11:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 11:58

Uchwała Nr XV/116/11 w sprawie wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny

 • 116.pdf (PDF) 1350.57kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-01 11:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 11:56

Uchwała Nr XV/115/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2012 rok

 • 115.pdf (PDF) 1012.07kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-01 11:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 11:55

Uchwała Nr XV/114/11 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 • 114.pdf (PDF) 1031.29kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-01 11:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 11:53

Uchwała Nr XV/113/11w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • 113.pdf (PDF) 1013.7kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-01 11:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 11:52

Uchwała Nr XV/112/11 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.

 • 112.pdf (PDF) 702.91kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-01 11:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 11:50

Uchwała Nr XV/111/11 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI OLSZÓWKA, WRĘCZA, WRĘCZA A.

 • 111.pdf (PDF) 3565.2kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-01 11:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 11:46

Uchwała Nr XV/110/11 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI LUBLINÓW

 • 110.pdf (PDF) 4507.46kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-01 11:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 11:44

Uchwała Nr XV/109/11 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI WÓLKA WRĘCKA I WRĘCZA A.

 • 109.pdf (PDF) 3306.99kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-01 11:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 11:43

Uchwała Nr XIV/108/11 w sprawie skargi Państwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na bezczynność Burmistrza Mszczonowa

 • 108.pdf (PDF) 492.48kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-11-24 10:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-24 09:26

Uchwała Nr XIV/107/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Długowizna

 • 107.pdf (PDF) 3532.97kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-11-24 09:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-24 09:24

Uchwała Nr XIV/106/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Wręckie

 • 106.pdf (PDF) 3237.64kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-11-24 09:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-24 09:23

Uchwała Nr XIV/105/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Towarzystwo

 • 105.pdf (PDF) 3756.81kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-11-24 09:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-24 09:21

Uchwała Nr XIV/104/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Towarzystwo i Grabce Wręckie

 • 104.pdf (PDF) 4499.85kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-11-24 09:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-24 09:19

Uchwała Nr XIV/103/11 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego

 • 103.pdf (PDF) 487.45kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-11-24 09:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-24 09:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-24 08:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-03 15:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik wydziału RG
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-11-10 08:35
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-10 09:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-03 15:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-09-26 08:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-09-26 08:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-09-26 08:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-09-26 07:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-09-26 07:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-09-07 12:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-09-07 12:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-09-07 12:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-09-07 12:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-09-07 12:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-09-07 12:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-09-07 12:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-07-04 12:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-07-04 12:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-07-04 12:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-07-04 12:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-07-04 12:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-07-04 12:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-07-04 12:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-07-04 12:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-07-04 12:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-07-04 12:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-07-04 12:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska w Mszczonowie
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-06-01 08:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-06-01 08:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-06-01 08:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-06-01 08:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-06-01 08:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: s
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-04-19 10:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-04-19 10:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-04-19 10:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-04-19 10:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-04-19 10:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-04-19 10:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-04-19 10:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-04-19 10:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 15:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 15:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 15:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 14:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 14:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 14:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 14:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 14:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 14:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 14:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 14:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 14:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 14:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 14:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 14:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 14:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik GCI
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 14:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 14:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZGKiM
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 14:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor MOK
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 14:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-02-18 14:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-02-18 14:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydz.Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-02-18 14:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-02-18 14:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-02-18 14:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-02-18 14:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor OSiR
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-02-18 14:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor OSiR
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-02-18 14:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor OSiR
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-02-18 14:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-01-26 10:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-01-26 09:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-01-26 09:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-01-26 09:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-01-26 09:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9676
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-12-30 10:01:43