Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska
  data wytworzenia: 2014-12-05
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2014-12-05 09:11

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Strzelecka
  data wytworzenia: 2014-10-07
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2014-10-08 09:51

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielm lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2014-09-29
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2014-09-30 13:39

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska
  data wytworzenia: 2014-09-22
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2014-09-22 15:37

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne: przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ZOPO
  data wytworzenia: 2014-06-09
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2014-06-09 13:53

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2014

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospdarki Gminnej
  data wytworzenia: 2014-05-12
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2014-05-12 13:12

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału SO
  data wytworzenia: 2014-04-04
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2014-04-04 14:56

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2014

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2014-03-03
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2014-03-03 12:38

UCHWAŁA BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Mszczonów do stanu faktycznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału SO
  data wytworzenia: 2014-02-17
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2014-02-17 16:02

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Mszczonów do stanu faktycznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału SO
  data wytworzenia: 2014-02-17
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2014-02-17 16:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4095
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-03-06 13:29:40