Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 121/21 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2022-01-05 15:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2022-01-05 15:15

Zarządzenie Nr 120/21 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-12-31 11:38
  • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   ostatnia modyfikacja: 2021-12-31 12:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Skrzypkowska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-12-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-12-31 11:37

Zarządzenie Nr 119/21 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-12-29 13:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-12-29 13:18

Zarządzenie Nr 118/21 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-12-29 13:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-12-29 13:13

Zarządzenie Nr 117/21 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-12-23 09:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Fedorowicz Zastępca Skarbnika Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-12-23 09:19

Zarządzenie Nr 116/21 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z usług na targowisku

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-12-17 10:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Fedorowicz Zastępca Skarbnika Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-12-17 10:19

Zarządzenie Nr 115/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mszczonów w celu pozyskania opinii dotyczących „Diagnozy obecnego stanu świadczenia usług społecznych dla Gminy Mszczonów”.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-12-14 11:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Malczak, Dyrektor Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2021-12-10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-12-14 11:19

Zarządzenie Nr 114/21 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-12-10 11:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-12-10 11:50

Zarządzenie Nr 113/21 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-12-08 11:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2021-12-07
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-12-08 11:18

Zarządzenie Nr 112/21 w sprawie powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-12-08 11:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2021-12-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-12-08 11:14

Zarządzenie Nr 111/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2022r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w obszarach turystyki i krajoznawstwa

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-12-08 11:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2021-12-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-12-08 11:12

Zarządzenie Nr 110/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2022r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-12-08 11:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2021-12-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-12-08 11:07

Zarządzenie Nr 109/21 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-12-06 13:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-11-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-12-06 13:23

Zarządzenie Nr 108/21 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie za święto przypadające w sobotę dnia 25 grudnia 2021 r. oraz dnia 1 stycznia 2022 r.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-11-19 09:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Pływaczewska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2021-11-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-11-19 09:30
 • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-19 09:31

Zarządzenie Nr 107/21 w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-11-17 13:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-11-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-11-17 13:19

Zarządzenie Nr 106/21 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2022r.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-11-17 13:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-11-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-11-17 13:16

Zarządzenie Nr 105/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Nosy-Poniatki i utworzenia sołectwa Bronisławka oraz ustalenia statutów nowo powstałych sołectw

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-11-05 15:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Trzcińska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2021-11-02
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-11-05 15:42

Zarządzenie Nr 104/21 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-11-05 15:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-10-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-11-05 15:18

Zarządzenie Nr 103/21 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-11-05 15:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-10-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-11-05 15:13

Zarządzenie Nr 102/21 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Mszczonowie, powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021r. na terenie Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-11-02 12:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
  data wytworzenia: 2021-10-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-11-02 12:11

Zarządzenie Nr 101/21 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z powierzchni w budynkach Szkoły Podstawowej im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-11-02 09:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-10-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-11-02 09:43

Zarządzenie Nr 100/21 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-11-02 09:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-10-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-11-02 09:40

Zarządzenie Nr 99/21 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznawanie nagród i stypendiów Burmistrza Mszczonowa dla osób wyróżniających się w działalności społecznej, kulturalnej, sportowej lub podejmujących inne aktywności obywatelskie zaspakajając zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2021-10-22 07:34
 • zmodyfikował: Joanna Pływaczewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-27 11:29

Zarządzenie Nr 98/21 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-10-27 10:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-10-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-10-27 10:16

Zarządzenie Nr 97/21 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-10-15 09:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Marzoch, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-10-13
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-10-15 09:44

Zarządzenie Nr 96/21 w sprawie instrukcji sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne, sporządzania łącznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego bilansu Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-10-13 13:06
  • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   ostatnia modyfikacja: 2021-10-14 10:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Fedorowicz Zastępca Skarbnika Gminy
  data wytworzenia: 2021-10-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-10-13 13:04

Zarządzenie Nr 95/21 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-10-13 12:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2021-10-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-10-13 12:52

Zarządzenie Nr 94/21 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Mszczonowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-10-13 12:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2021-10-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-10-13 12:49

Zarządzenie Nr 93/21 w sprawie powołania Zespołu Autorskiego do opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Mszczonów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-10-08 10:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Antolak, Wydział Spraw Obywatelskich
  data wytworzenia: 2021-10-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-10-08 10:52

Zarządzenie Nr 92/21 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-10-07 14:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-10-07 14:38

Zarządzenie Nr 91/21 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-10-07 14:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-10-07 14:34

Zarządzenie Nr 90/21 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2021-10-01 09:39

Zarządzenie Nr 89/21 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-09-30 13:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-09-24
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-09-30 13:11

Zarządzenie Nr 88/21 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mszczonowie dokonujących czynności kontrolnych.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-09-08 15:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2021-09-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-09-08 15:02

Zarządzenie Nr 87/21 w sprawie zatwierdzenia Procedury zapobiegania konfliktowi interesów dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów”

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-09-07 13:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2021-09-03
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-09-07 13:35

Zarządzenie Nr 86/21 w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów", ustalenia jej składu osobowego i zasad zorganizowania

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-09-07 13:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2021-09-03
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-09-07 13:30

Zarządzenie Nr 85/21 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów"

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-09-07 13:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2021-09-03
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-09-07 13:27

Zarządzenie Nr 84/21 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-09-07 13:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-08-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-09-07 13:19

Zarządzenie Nr 83/21 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2021 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-09-02 10:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-08-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-09-02 10:18

Zarządzenie Nr 82/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-08-11 11:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-08-10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-08-11 10:59

Zarządzenie Nr 81/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-08-11 10:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-08-10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-08-11 10:57

Zarządzenie Nr 80/21 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Mszczonowa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Pływaczewska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2021-08-04 14:32

Zarządzenie Nr 79/21 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Fedorowicz Zastępca Skarbnika Gminy
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2021-08-04 14:29

Zarządzenie Nr 78/21 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Mszczonowa

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-07-23 11:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Pływaczewska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2021-07-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-07-23 11:55

Zarządzenie Nr 77/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-07-12 13:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-07-07
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-07-12 13:26

Zarządzenie Nr 76/21 w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-07-12 13:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Pływaczewska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2021-07-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-07-12 13:23

Zarządzenie Nr 75/21 zmieniające Zarządzenie nr 59/19 Burmistrza Mszczonowa z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie okresowej oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-07-12 13:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Pływaczewska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2021-07-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-07-12 13:19

Zarządzenie Nr 74/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-07-12 13:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Wiśniewska, Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-07-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-07-12 13:14

Zarządzenie Nr 73/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-07-12 13:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Wiśniewska, Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-07-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-07-12 13:12

Zarządzenie Nr 72/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-07-12 12:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarządzenie Nr 72/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  data wytworzenia: 2021-07-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-07-12 12:47

Zarządzenie Nr 71/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-07-12 12:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Wiśniewska, Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-07-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-07-12 12:42

Zarządzenie Nr 70/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-07-12 12:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Wiśniewska, Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-07-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-07-12 12:33

Zarządzenie Nr 69/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-07-12 11:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Wiśniewska, Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-07-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-07-12 11:57

Zarządzenie Nr 68/21w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-07-12 11:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Wiśniewska, Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-07-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-07-12 11:51

Zarządzenie Nr 67/21 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Piekarach

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-07-12 11:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Wiśniewska, Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-07-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-07-12 11:49

Zarządzenie Nr 66/21 w sprawie upoważnienia pracowników Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-07-07 14:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Bechcicka, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2021-07-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-07-07 14:10

Zarządzenie Nr 65/21 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-07-07 14:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2021-07-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-07-07 14:07

Zarządzenie Nr 64/21 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-07-07 14:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-07-07 14:03

Zarządzenie Nr 63/21 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-07-07 14:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-07-07 14:02

Zarządzenie Nr 62/21 w sprawie powołania Dyrektora Centrum Usług Społecznych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-07-01 15:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Pływaczewska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2021-06-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-07-01 15:09

Zarządzenie Nr 61/21 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz zasad ustalania opłat z tytułu ich dzierżawy

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-07-01 15:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-06-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-07-01 15:04

Zarządzenie Nr 60/21 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-06-29 15:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-06-24
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-06-29 15:17

Zarządzenie Nr 59/21 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-06-29 15:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-06-24
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-06-29 15:05

Zarządzenie Nr 58/21 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-06-17 15:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-06-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-06-17 15:32

Zarządzenie Nr 57/21 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-06-07 12:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Pływaczewska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2021-06-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-06-07 12:22

Zarządzenie Nr 56/21 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-06-07 12:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-05-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-06-07 12:17

Zarządzenie Nr 55/21 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2020 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-05-28 11:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-05-28 11:17

Zarządzenie Nr 54/21 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce, ul. Szkolna 1

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-05-27 13:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Musiej, Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-05-27 13:14

Zarządzenie Nr 53/21 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-05-27 13:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2021-05-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-05-27 13:09

Zarządzenie Nr 52/21 zmieniające Zarządzenie Nr 54/20 Burmistrza Mszczonowa w sprawie wysokości opłat i stawek oraz wzorów umów związanych z udostępnieniem obiektu „Termy Mszczonów” w Mszczonowie ul. Warszawska 52 oraz związanych z nim urządzeń

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-05-17 11:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2021-05-10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-05-17 11:35

Zarządzenie Nr 51/21 w sprawie powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-05-10 13:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2021-05-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-05-10 13:55

Zarządzenie Nr 50/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2021r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-05-10 13:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2021-05-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-05-10 13:49

Zarządzenie Nr 49/21 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-05-07 15:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-04-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-05-07 15:12

Zarządzenie Nr 48/21 w sprawie powołania komisji odbiorowej do zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-04-30 15:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-04-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-04-30 15:31

Zarządzenie Nr 47/21 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 45/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce, ul. Szkolna 1.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-04-29 11:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-04-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-04-29 11:44

Zarządzenie Nr 46/21 zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-04-26 12:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Pływaczewska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2021-04-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-04-26 12:07

Zarządzenie Nr 45/21 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce, ul. Szkolna 1

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-04-22 11:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-04-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-04-22 11:10

Zarządzenie Nr 44/21 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie za święto przypadające w sobotę dnia 1 maja 2021 r.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-04-22 10:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Pływaczewska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2021-04-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-04-22 10:00

Zarządzenie Nr 43/21 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-04-16 10:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospdarki Gminnej
  data wytworzenia: 2021-04-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-04-16 10:03

Zarządzenie Nr 42/21 w sprawie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz prawidłowości spalania paliw w paleniskach domowych na terenie Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-04-15 12:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-04-15 12:45

Zarządzenie Nr 41/21 w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-04-13 14:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-04-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-04-13 14:35

Zarządzenie Nr 40/21 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-04-07 13:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-04-07 13:44

Zarządzenie Nr 39/21zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-04-01 14:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Nazarow , Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-04-01 14:38

Zarządzenie Nr 38/21 w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-04-01 14:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-04-01 14:16

Zarządzenie Nr 37/21 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Mszczonowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-04-01 14:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-04-01 14:01

Zarządzenie Nr 36/21 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-04-01 13:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Musiej Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-03-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-04-01 13:46

Zarządzenie Nr 35/21 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-04-01 13:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Glezner, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-03-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-04-01 13:31

Zarządzenie Nr 34/21 w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-03-19 10:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant, Główny Specjalista Urzędu Miejskiego w Mszczonowie do spraw kontroli wewnętrznej i koordynacji kontroli zarządczej
  data wytworzenia: 2021-03-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-03-19 10:19

Zarządzenie Nr 33/21 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie, ul. Tarczyńska 28

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-03-12 13:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-03-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-03-12 13:49

Zarządzenie Nr 32/21 w sprawie zatwierdzenia Procedury zapobiegania konfliktowi interesów dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu nr POIS.02.02.00-00-0029/19 pn. „Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice” w ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oraz osób powołanych do składu JRP Zarządzeniem Nr 30/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 9 marca 2021 w sprawie składu osobowego i zorganizowania Jednostki Realizującej Projekt dla Projektu pod nazwą: Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-03-11 10:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2021-03-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-03-11 10:39

Zarządzenie Nr 31/21 w sprawie składu osobowego i zorganizowania Jednostki Realizującej Projekt dla Projektu pn: Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-03-11 10:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2021-03-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-03-11 10:27

Zarządzenie Nr 30/21 w sprawie powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-03-09 09:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2021-03-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-03-09 09:40

Zarządzenie Nr 29/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2021r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w obszarach turystyki i krajoznawstwa

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-03-09 09:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2021-03-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-03-09 09:25

Zarządzenie Nr 28/21 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-03-05 10:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Fedorowicz Zastępca Skarbnika Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-03-05 10:29

Zarządzenie Nr 27/21 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z powierzchni w budynkach Szkoły Podstawowej im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-26 10:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-26 10:14

Zarządzenie Nr 26/21 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. projektu nr POIS.02.02.00-00-0029/19-00 pn. „Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów: inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – konkurs nr POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-17 11:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2021-02-16
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-17 11:18

Zarządzenie Nr 25/21 zmieniające Zarządzenie Nr 8/21 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-11 15:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-11 15:30

Zarządzenie Nr 24/21 zmieniające Zarządzenie Nr 2/20 Burmistrza Mszczonowa z dnia 10 stycznia 2020r. w sprawie powołania Zespołu ds.Zarządzania Urzędem

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-11 15:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-11 15:24

Zarządzenie Nr 23/21 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-11 14:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-11 14:57

Zarządzenie Nr 22/21 w sprawie przekazania na rok 2021 kierownikom jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy Mszczonów uprawnień do zaciągania zobowiązań

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-11 14:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-11 14:53

Zarządzenie Nr 21/21 w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Mszczonów na lata 2021 – 2023.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-08 11:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-02-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-08 11:38

Zarządzenie Nr 20/21 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z powierzchni w budynkach Szkoły Podstawowej im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-04 16:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-02-02
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-04 15:59

Zarządzenie Nr 19/21 zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Mszczonowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-04 15:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-04 15:53

Zarządzenie Nr 18/21 w sprawie wysokości stawek czynszu najmu pomieszczeń będących w dyspozycji Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie i wysokość opłat za pozostałe usługi o charakterze odpłatnym

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-04 15:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Podsiadły, Zastępca Dyrektora Gminnego Centrum Informacji
  data wytworzenia: 2021-02-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-04 15:46

Zarządzenie Nr 17/21 w sprawie powołania Dyrektora Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-04 15:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Nazarow , Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2021-02-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-04 15:42

Zarządzenie Nr 16/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Szkoły Podstawowej im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-04 15:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-01-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-04 15:26

Zarządzenie Nr 15/21 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-04 15:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-01-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-04 15:21

Zarządzenie Nr 14/21 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/19 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 marca 2019r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitoringu Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016 - 2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-29 15:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-01-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-29 15:10

Zarządzenie Nr 13/21 w sprawie powołania komisji odbiorowej do zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-29 15:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-01-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-29 15:03

Zarządzenie Nr 12/21 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-29 10:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-01-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-29 09:59

Zarządzenie Nr 11/21 w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, punktach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-29 09:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-29 09:55

Zarządzenie Nr 10/21 w sprawie odwołania Dyrektora Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-29 09:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Nazarow , Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2021-01-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-29 09:43

Zarządzenie Nr 9/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Gminie Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-29 09:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant, Główny Specjalista Urzędu Miejskiego w Mszczonowie do spraw kontroli wewnętrznej i koordynacji kontroli zarządczej
  data wytworzenia: 2021-01-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-29 09:40

Zarządzenie Nr 8/21 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-28 10:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
  data wytworzenia: 2021-01-25
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-28 10:43

Zarządzenie Nr 7/21 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-25 11:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Skrzypkowska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-01-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-25 11:38

Zarządzenie Nr 6/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-25 11:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-25 11:24

Zarządzenie Nr 5/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-25 11:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-25 11:22

Zarządzenie Nr 4/21 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-21 09:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-21 09:10

Zarządzenie Nr 3/21 w sprawie odwołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Mszczonów powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-19 12:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-19 12:18

Zarządzenie 2/21 w sprawie powołania „Pionu Ochrony Informacji Niejawnych” w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie oraz wyznaczenia Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administratora Systemu Teleinformatycznego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-11 13:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Antolak, Wydział Spraw Obywatelskich
  data wytworzenia: 2021-01-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-11 13:10

Zarządzenie Nr 1/21 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt dla żłobków i klubów dziecięcych oraz jednostek systemu oświaty Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-11 13:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-01-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-11 13:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8055
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-05 15:16:37