Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.mszczonow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 43/21 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-04-16 10:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospdarki Gminnej
  data wytworzenia: 2021-04-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-04-16 10:03

Zarządzenie Nr 42/21 w sprawie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz prawidłowości spalania paliw w paleniskach domowych na terenie Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-04-15 12:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-04-15 12:45

Zarządzenie Nr 41/21 w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-04-13 14:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-04-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-04-13 14:35

Zarządzenie Nr 40/21 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-04-07 13:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-04-07 13:44

Zarządzenie Nr 39/21zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-04-01 14:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Nazarow , Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-04-01 14:38

Zarządzenie Nr 38/21 w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-04-01 14:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-04-01 14:16

Zarządzenie Nr 37/21 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Mszczonowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-04-01 14:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-04-01 14:01

Zarządzenie Nr 36/21 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-04-01 13:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Musiej Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-03-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-04-01 13:46

Zarządzenie Nr 35/21 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-04-01 13:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Glezner, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-03-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-04-01 13:31

Zarządzenie Nr 34/21 w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-03-19 10:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant, Główny Specjalista Urzędu Miejskiego w Mszczonowie do spraw kontroli wewnętrznej i koordynacji kontroli zarządczej
  data wytworzenia: 2021-03-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-03-19 10:19

Zarządzenie Nr 33/21 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie, ul. Tarczyńska 28

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-03-12 13:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-03-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-03-12 13:49

Zarządzenie Nr 32/21 w sprawie zatwierdzenia Procedury zapobiegania konfliktowi interesów dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu nr POIS.02.02.00-00-0029/19 pn. „Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice” w ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oraz osób powołanych do składu JRP Zarządzeniem Nr 30/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 9 marca 2021 w sprawie składu osobowego i zorganizowania Jednostki Realizującej Projekt dla Projektu pod nazwą: Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-03-11 10:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2021-03-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-03-11 10:39

Zarządzenie Nr 31/21 w sprawie składu osobowego i zorganizowania Jednostki Realizującej Projekt dla Projektu pn: Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-03-11 10:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2021-03-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-03-11 10:27

Zarządzenie Nr 30/21 w sprawie powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-03-09 09:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2021-03-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-03-09 09:40

Zarządzenie Nr 29/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2021r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w obszarach turystyki i krajoznawstwa

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-03-09 09:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2021-03-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-03-09 09:25

Zarządzenie Nr 28/21 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-03-05 10:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Fedorowicz Zastępca Skarbnika Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-03-05 10:29

Zarządzenie Nr 27/21 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z powierzchni w budynkach Szkoły Podstawowej im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-26 10:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-26 10:14

Zarządzenie Nr 26/21 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. projektu nr POIS.02.02.00-00-0029/19-00 pn. „Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów: inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – konkurs nr POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-17 11:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2021-02-16
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-17 11:18

Zarządzenie Nr 25/21 zmieniające Zarządzenie Nr 8/21 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-11 15:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-11 15:30

Zarządzenie Nr 24/21 zmieniające Zarządzenie Nr 2/20 Burmistrza Mszczonowa z dnia 10 stycznia 2020r. w sprawie powołania Zespołu ds.Zarządzania Urzędem

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-11 15:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-11 15:24

Zarządzenie Nr 23/21 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-11 14:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-11 14:57

Zarządzenie Nr 22/21 w sprawie przekazania na rok 2021 kierownikom jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy Mszczonów uprawnień do zaciągania zobowiązań

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-11 14:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-11 14:53

Zarządzenie Nr 21/21 w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Mszczonów na lata 2021 – 2023.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-08 11:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-02-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-08 11:38

Zarządzenie Nr 20/21 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z powierzchni w budynkach Szkoły Podstawowej im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-04 16:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-02-02
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-04 15:59

Zarządzenie Nr 19/21 zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Mszczonowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-04 15:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-04 15:53

Zarządzenie Nr 18/21 w sprawie wysokości stawek czynszu najmu pomieszczeń będących w dyspozycji Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie i wysokość opłat za pozostałe usługi o charakterze odpłatnym

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-04 15:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Podsiadły, Zastępca Dyrektora Gminnego Centrum Informacji
  data wytworzenia: 2021-02-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-04 15:46

Zarządzenie Nr 17/21 w sprawie powołania Dyrektora Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-04 15:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Nazarow , Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2021-02-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-04 15:42

Zarządzenie Nr 16/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Szkoły Podstawowej im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-04 15:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-01-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-04 15:26

Zarządzenie Nr 15/21 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-02-04 15:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-01-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-02-04 15:21

Zarządzenie Nr 14/21 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/19 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 marca 2019r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitoringu Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016 - 2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-29 15:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-01-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-29 15:10

Zarządzenie Nr 13/21 w sprawie powołania komisji odbiorowej do zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-29 15:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-01-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-29 15:03

Zarządzenie Nr 12/21 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-29 10:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-01-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-29 09:59

Zarządzenie Nr 11/21 w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, punktach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-29 09:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-29 09:55

Zarządzenie Nr 10/21 w sprawie odwołania Dyrektora Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-29 09:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Nazarow , Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2021-01-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-29 09:43

Zarządzenie Nr 9/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Gminie Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-29 09:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant, Główny Specjalista Urzędu Miejskiego w Mszczonowie do spraw kontroli wewnętrznej i koordynacji kontroli zarządczej
  data wytworzenia: 2021-01-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-29 09:40

Zarządzenie Nr 8/21 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-28 10:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
  data wytworzenia: 2021-01-25
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-28 10:43

Zarządzenie Nr 7/21 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-25 11:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Skrzypkowska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-01-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-25 11:38

Zarządzenie Nr 6/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-25 11:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-25 11:24

Zarządzenie Nr 5/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-25 11:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-25 11:22

Zarządzenie Nr 4/21 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-21 09:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-21 09:10

Zarządzenie Nr 3/21 w sprawie odwołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Mszczonów powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-19 12:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-19 12:18

Zarządzenie 2/21 w sprawie powołania „Pionu Ochrony Informacji Niejawnych” w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie oraz wyznaczenia Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administratora Systemu Teleinformatycznego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-11 13:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Antolak, Wydział Spraw Obywatelskich
  data wytworzenia: 2021-01-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-11 13:10

Zarządzenie Nr 1/21 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt dla żłobków i klubów dziecięcych oraz jednostek systemu oświaty Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-11 13:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-01-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-11 13:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 672
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-16 10:04:42