Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

 

 

 

 

Lp.

Nazwa obowiązku informacyjnego

Cel przetwarzania

Formularz do pobrania

    WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH    

1

prowadzenie dokumentacji związanej z rejestrem mieszkańców

Wprowadzenia danych do rejestru PESEL, udostępniania z niego danych oraz prowadzenia rejestru mieszkańców

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających pobyt stały

pobierz

2

prowadzenie postępowań w sprawie o wymeldowanie

Wydanie decyzji dotyczącej zameldowania bądź wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

pobierz

3

Prowadzenie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Wydanie dowodu osobistego

Unieważnienie dowodu osobistego

Wydanie zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

Zawieszenie certyfikatów w dowodzie osobistym

Wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Cofnięcie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Uzyskanie zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

pobierz

4

Udostępnianie danych z rejestrów PESEL i rejestru mieszkańców

Realizacja wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i/lub z rejestru PESEL

pobierz

6

Wypełnianie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Wydania dokumentów z akt zbiorowych

Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Przygotowanie i realizacja ewakuacji ludności z zagrożonych terenów

Ochrona zabytków w czasie kryzysu i wojny

Realizacja powszechnego obowiązku obrony RP

pobierz

7

Przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej

Realizacja obowiązku przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

pobierz

8

Prowadzenie rozliczeń członków OSP

Naliczanie i wypłacanie ekwiwalentu dla członków OSP

Rozliczanie wydatków związanych z badaniami personelu OSP

Ewidencjonowanie członków OSP

pobierz

9

Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie imprez masowych

Wydanie decyzji dotyczącej zgody lub braku zgody na organizację imprezy masowej

pobierz

10

Przyznawanie świadczeń rezerwy

Ewidencjonowanie osób odbywających ćwiczenia wojskowe

Realizacja wniosku o wypłatę ekwiwalentu

pobierz

11

Prowadzenie i obsługa centrlanego rejestru wyborców

Dopisywanie lub wykreślanie osób uprawnionych do głosowania do rejestru lub/i do spisu wyborców dla gminy Mszczonów w wyborach powszechnych

Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania

Wydawanie aktów pełnomocnictw w wyborach powszechnych

pobierz

13

Prowadzenie dokumentacji związanej z przekazaniem danych do Rejestru Danych Kontaktowych

Przekazanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych

pobierz

14

Prowadzenie dokumentacji związanej z rejestracją obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski w wyniku działań wojennych

Wprowadzenie danych do rejestru PESEL dla osoby o statusie UKR,
tworzenie profilu zaufanego dla cudzoziemców o statusie UKR

 

15

Zastrzeżenie numeru PESEL

Wprowadzenie danych do rejestru zastrzeżeń numerow pesel, cofnięcie zastrzeżenia, wydanie zaświadczenia zawierającego odpis danych przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

pobierz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4044
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-29 15:22:36