Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Uchwała Nr III/8/14 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MARKÓW-ŚWINICE, WRĘCZA, ŚWINICE, DŁUGOWIZNA, LUBLINÓW, CZEKAJ, GRABCE JÓZEFPOLSKIE – OBSZAR I

 • 8.pdf (PDF) 2040.08kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-06 10:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:54

Uchwała Nr III/9/14 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENTY MIEJSCOWOŚCI CZEKAJ ORAZ MARKÓW-TOWARZYSTWO

 • 9.pdf (PDF) 4540.96kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-06 10:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:52

Uchwała Nr III/10/14 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-06 10:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:51

Uchwała Nr V/19/15 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów

 • 19.pdf (PDF) 102.2kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-01-23 12:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-01-23 12:23
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-23 12:24

Uchwała Nr VI/25/15 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINYMSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MARKÓW-ŚWINICE, WRĘCZA,ŚWINICE, DŁUGOWIZNA, LUBLINÓW, CZEKAJ, GRABCE JÓZEFPOLSKIE – OBSZAR Ia

 • 25.pdf (PDF) 6358.63kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-06 10:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:45

Uchwała Nr VI/33/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • 33.pdf (PDF) 172.29kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-06 10:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:46

Uchwała Nr VI/34/15 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • 34.pdf (PDF) 174.27kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-06 10:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:47

Uchwała Nr VII/37/15 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2015

 • 37.pdf (PDF) 195.25kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-26 11:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-26 11:51

Uchwała Nr IX/48/15 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIASTA MSZCZONOWA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak,Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-06-02 13:04

Uchwała Nr XII/62/15 w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych

 • 62.pdf (PDF) 162.92kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-08-28 10:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-08-28 10:14

Uchwała Nr XII/63/15 w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania

 • 63.pdf (PDF) 182.48kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-08-28 10:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-08-28 10:15

Uchwała Nr XIII/72/15 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • 72.pdf (PDF) 355.8kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:21

Uchwała Nr XIII/73/15 w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • 73.pdf (PDF) 95.51kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:21
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-07 11:22

Uchwała Nr XIII/74/15 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi

 • 74.pdf (PDF) 94.76kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:22

Uchwała Nr XIII/75/15 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

 • 75.pdf (PDF) 141.09kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:23

Uchwała Nr XIII/76/15 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • 76.pdf (PDF) 108.74kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:24

Uchwała Nr XIII/77/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.

 • 77.pdf (PDF) 92.35kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:24

Uchwała Nr XIII/84/15 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • 84.pdf (PDF) 100.51kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szaforska, Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:25

Uchwała Nr XIII/86/15 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI GRABCE - TOWARZYSTWO

 • 86.pdf (PDF) 3300.19kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:26

Uchwała Nr XIV/92/15 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych zaliczonych do dróg gminnych na podstawie art.10. ust.5 ustawy o drogach publicznych

 • 92.pdf (PDF) 470.22kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-08 11:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-08 11:37

Uchwała Nr XV/93/15 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MSZCZONOWA OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI O NR EW. 1778/13, 1496/4, 1971/1, 1971/3, 1971/4 W ICH GRANICACH EWIDENCYJNYCH

 • 93.pdf (PDF) 2196.61kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-02 12:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak,Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-02 12:39

Uchwała nr XV/99/15 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI GRABCE - TOWARZYSTWO

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-02 12:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-02 12:40

Uchwała nr XV/100/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 • 100.pdf (PDF) 584.49kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-02 12:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-02 12:41

Uchwała nr XVI/106/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

 • 106.pdf (PDF) 422.02kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 10:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:57

Uchwała nr XVI/110/15 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.

 • 110.pdf (PDF) 528.59kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 10:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:58

Uchwała nr XVI/111/15 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 10:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:59

Uchwała nr XVI/112/15 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny

 • 112.pdf (PDF) 532.48kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 11:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:59

Uchwała nr XVI/113/15 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 11:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 11:00

Uchwała nr XVI/114/15 w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 11:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 11:01

Uchwała nr XVI/115/15 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 • 115.pdf (PDF) 519.21kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 11:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 11:01

Uchwała nr XVII/122/15 w sprawie nadania nazwy ulicy w Mszczonowie

 • 122.pdf (PDF) 536.12kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-12-17 12:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-12-17 12:07

Uchwała nr XVIII/126/15 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-12-23 11:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-12-23 11:10

Uchwała nr XX/140/16 w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych

 • 140.pdf (PDF) 286.59kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-02-25 11:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-02-25 11:39

Uchwała nr XXI/145/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie

 • 145.pdf (PDF) 100.05kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-04-05 11:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Ciszewska Kierownik MOPS
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-05 11:19

Uchwała nr XXI/146/16 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2016

 • 146.pdf (PDF) 200.12kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-04-05 11:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-05 11:20

Uchwała nr XXI/149/16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów.

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-04-05 11:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-05 11:20

Uchwała nr XXII/153/16 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI BADOWO - DAŃKI ORAZ FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI BADOWO - MŚCISKA.

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-04-29 10:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-29 10:11

Uchwała nr XXII/157/16 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pieńki Strzyże

 • 157.pdf (PDF) 710.98kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-04-29 10:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-29 10:12

Uchwała nr XXII/158/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wręcza

 • 158.pdf (PDF) 515.27kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-04-29 10:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-29 10:13

Uchwała nr XXIII/162/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Wręckie

 • 162.pdf (PDF) 2478.21kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-06-06 10:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-06 10:41

Uchwała nr XXIII/163/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Osuchów

 • 163.pdf (PDF) 5887.89kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-06-06 10:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-06 10:42

Uchwała nr XXIII/166/16 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

 • 166.pdf (PDF) 101.62kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-06-06 10:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-06 10:43

Uchwała nr XXIII/167/16 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zadania.

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-06-06 10:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska, Jolanta jackowska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-06 10:43

Uchwała Nr XXIV/174/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Adamowice, fragment miejscowości Gurba i fragment miejscowości Powązki

 • 174.pdf (PDF) 5492.74kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-06-30 11:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-30 11:57

Uchwała Nr XXV/182/16 w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zadania.

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-07-29 13:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-07-29 13:15

Uchwała Nr XXVI/183/16 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MSZCZONOWA OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI O NR EW. 1778/12, 1778/15 I 1778/16 W ICH GRANICACH EWIDENCYJNYCH

 • 183.pdf (PDF) 1487.17kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-09-08 11:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-09-08 11:29

Uchwała Nr XXVI/184/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującegodziałki o nr ew. 1112/2 i 1112/3 w ich granicach ewidencyjnych

 • 184.pdf (PDF) 1051.89kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-09-08 11:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-09-08 11:30

Uchwała Nr XXVI/186/16 w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielm lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

 • 186.pdf (PDF) 308.09kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-09-08 11:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-09-08 11:31

Uchwała Nr XXVI/189/16 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia.

 • 189.pdf (PDF) 749.87kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-09-08 11:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-09-08 11:31

Uchwała Nr XXVII/195/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Sosnowica

 • 195.pdf (PDF) 2587.06kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-10-10 12:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-10-10 12:26

Uchwała Nr XXVII/200/16 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie” i nadania jej statutu.

 • 200.pdf (PDF) 201.53kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-10-10 12:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-10-10 12:27

Uchwała Nr XXVIII/206/16 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Badowo-Dańki i Sosnowica

 • 206.pdf (PDF) 560.18kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-02 10:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-02 10:12

Uchwała Nr XXVIII/207/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Dworek

 • 207.pdf (PDF) 446.86kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-02 10:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-02 10:13

Uchwała Nr XXIX/213/16 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 • 213.pdf (PDF) 611.24kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-24 12:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Siwirska, Wydział Finansowo Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-24 12:22

Uchwała Nr XXIX/214/16 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-24 12:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Kalota - Wydział Finansowo - Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-24 12:22

Uchwała Nr XXIX/217/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Gąba.

 • 217.pdf (PDF) 1518.92kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-24 12:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-24 12:23

Uchwała nr XXXI/225/16 w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/310/06 z dnia 28 marca 2006r. w sprawie warunków przyznawaniajednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-12-12 12:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Ciszewska Kierownik MOPS
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-12-12 12:19

Uchwała nr XXXIII/237/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Ciemno - Gnojna

 • 237.pdf (PDF) 9260.22kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-01-10 11:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-01-10 11:22

Uchwała nr XXXIII/238/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Badowo-Dańki

 • 238.pdf (PDF) 646.72kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-01-10 11:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-01-10 11:23

Uchwała nr XXXIII/241/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

 • 241.pdf (PDF) 116.43kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-01-10 11:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-01-10 11:24

Uchwała nr XXXIII/242/17 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Mszczonów przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-01-10 11:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-01-10 11:24

Uchwała Nr XXXV/246/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo-Dańki.

 • 246.pdf (PDF) 989.19kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-02-23 13:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-02-23 13:46

Uchwała Nr XXXV/253/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-02-23 13:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-02-23 13:47

Uchwała Nr XXXV/254/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów

 • 254.pdf (PDF) 101.16kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-02-23 13:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-02-23 13:47

Uchwała Nr XXXV/257/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-02-23 13:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach, Wydział Finansowo Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-02-23 13:49

Uchwała Nr XXXV/258/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • 258.pdf (PDF) 158.25kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-02-23 13:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach - Wydział Finansowo Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-02-23 13:49

Uchwała Nr XXXVI/261/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-03-30 12:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Ciszewska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-03-30 12:44

Uchwała Nr XXXVI/262/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 • 262.pdf (PDF) 368.13kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-03-30 12:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-03-30 12:45

Uchwała Nr XXXVI/263/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta Mszczonowa

 • 263.pdf (PDF) 6581.3kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-03-30 12:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-03-30 12:45

Uchwała Nr XXXVIII/270/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-04-28 10:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-04-28 10:01

Uchwała Nr XXXIX/273/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ewid. 854, 855, 918/5 w ich granicach ewidencyjnych

 • 273.pdf (PDF) 2105.34kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-05-30 21:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-05-30 21:10

Uchwała Nr XXXIX/274/17 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2017

 • 274.pdf (PDF) 189.09kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-05-30 21:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-05-30 21:09

Uchwała Nr XXXIX/276/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce-Towarzystwo i Grabce Wręckie - Obszar I.

 • 276.pdf (PDF) 5729.13kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-05-30 21:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-05-30 21:11

Uchwała Nr XL/284/17 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

 • 284.pdf (PDF) 213.49kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-07-05 09:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-07-05 09:30

Uchwała Nr XLII/292/17 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIASTA MSZCZONOWA

 • 292.pdf (PDF) 4439.67kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-08-18 10:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-08-18 10:22

Uchwała Nr XLIII/300/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie oraz fragment miejscowości Marków -Towarzystwo – Obszar I

 • 300.pdf (PDF) 2078.73kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-09-27 17:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-09-27 17:10

Uchwała Nr XLIII/303/17 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

 • 303.pdf (PDF) 283.75kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-09-27 17:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-09-27 17:11

Uchwała Nr XLIII/305/17 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie” i nadania jej statutu

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-09-27 17:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-09-27 17:12

Uchwała Nr XLIII/308/17 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • 308.pdf (PDF) 319.59kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-09-27 17:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-09-27 17:12

Uchwała Nr XLIV/310/17 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach

 • 310.pdf (PDF) 911.89kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-10-27 09:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-10-27 09:36

Uchwała Nr XLIV/311/17 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach

 • 311.pdf (PDF) 807.66kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-10-27 09:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-10-27 09:36

Uchwała Nr XLIV/312/17 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 • 312.pdf (PDF) 1000.42kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-10-27 09:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-10-27 09:37

Uchwała Nr XLIV/313/17 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • 313.pdf (PDF) 167.39kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-10-27 09:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-10-27 09:37

uchwała nr XLV/319/17 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/312/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 października 2017r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2017r. poz. 9628) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 • 319.pdf (PDF) 348.91kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-11-15 16:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Łukaszewicz, Wydział Podatków i Opłat
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-11-15 16:47

Uchwała Nr XLVI/331/17 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsiach Długowizna i Grabce Wręckie

 • 331.pdf (PDF) 443.15kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-11-30 11:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-11-30 11:09

Uchwała Nr XLVI/332/17 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsiach Zbiroża i Pieńki Strzyże

 • 332.pdf (PDF) 524.57kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-11-30 11:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-11-30 11:10

Uchwała Nr XLVI/333/17 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom we wsiach Marków Towarzystwo, Czekaj i Lublinów

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-11-30 11:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-11-30 11:11

Uchwała Nr XLVII/341/17 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-12-21 11:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szaforska, Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-12-21 11:20

Uchwała Nr XLVII/342/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badów Górny - Obszar II.

 • 342.pdf (PDF) 3422.22kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-12-21 11:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-12-21 11:21

Uchwała Nr XLVIII/353/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 419/2, 918/13, 918/14, 918/15, 918/17, 918/18 w ich granicach ewidencyjnych.

 • 353.pdf (PDF) 4450.34kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-01-29 14:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-01-29 14:28

Uchwała Nr L/364/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów.

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-30 10:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 10:07

Uchwała Nr L/365/18 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-30 10:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 10:08

Uchwała Nr L/366/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2018

 • 366.pdf (PDF) 191.45kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-30 10:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 10:09

Uchwała Nr L/367/18 w sprawie podziału gminy Mszczonów na okręgi wyborcze

 • 367.pdf (PDF) 157.89kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-30 10:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 10:10

Uchwała Nr L/368/18 w sprawie podziału gminy Mszczonów na obwody głosowania

 • 368.pdf (PDF) 180.83kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-30 10:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 10:11

Uchwała Nr L/369/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1643/4 i 1643/1 w ich granicach ewidencyjnych

 • 369.pdf (PDF) 1358.19kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-30 10:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 10:11

Uchwała Nr L/370/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego część działek o nr ew. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 i 114 położonych w miejscowości Wymysłów

 • 370.pdf (PDF) 1535.83kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-30 10:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 10:12

Uchwała Nr LI/378/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków-Towarzystwo, fragment miejscowości Lublinów oraz fragment miejscowości Czekaj.

 • 378 (PDF) 5903.62kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-04 11:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-04 11:29
 • zmodyfikował: Marta Strzelecka
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-04 11:53

Uchwała Nr LII/382/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie

 • 382 (PDF) 90.77kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-04 11:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2018-05-23
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-04 11:33
 • zmodyfikował: Marta Strzelecka
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-04 11:54

UCHWAŁA NR LII/384/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sosnowica

 • 384 (PDF) 300.4kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-04 11:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-05-23
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-04 11:49

Uchwała Nr LII/385/18 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

 • 385 (PDF) 96.55kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-04 12:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-05-23
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-04 12:01

Uchwała Nr LIII/391/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działkę nr ew. 25/11 położoną w miejscowości Badów Górny.

 • 391 (PDF) 875.1kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-04 12:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-06-12
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-04 12:05

Uchwała LIII/392/18 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia.

 • 392 (PDF) 827.68kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-04 12:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospdarki Gminnej
  data wytworzenia: 2018-06-12
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-04 12:11

Uchwała Nr LIV/399/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Mszczonów przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

 • 399 (PDF) 99.75kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-04 12:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-04 12:18

Uchwała Nr LV/406/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mszczonów

 • 406 (PDF) 96.5kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-04 12:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szaforska, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2018-08-22
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-04 12:28

Uchwała Nr LV/407/18 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia.

 • 407 (PDF) 789.14kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-04 12:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2018-08-22
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-04 12:31

Uchwała Nr LV/408/18 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • 408 (PDF) 156kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-04 12:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Podatków i Opłat
  data wytworzenia: 2018-08-22
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-04 12:33

UCHWAŁA NUchwała Nr LV/409/18 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • 409 (PDF) 156.58kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-04 12:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Podatków i Opłat
  data wytworzenia: 2018-08-22
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-04 12:38

Uchwała Nr LVI/415/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mszczonów

 • 415 (PDF) 848.33kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-04 12:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-04 12:40

Uchwała Nr LVI/416/18 w sprawie zmiany Statutu Gminy Mszczonów

 • 416 (PDF) 107.68kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-04 12:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-04 12:43

Uchwała Nr LVI/418/18 w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 • 418 (PDF) 96.42kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-04 12:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-04 12:46

Uchwała Nr LVII/423/18 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

 • 423 (PDF) 183.82kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-04 12:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2018-10-17
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-04 12:48

Uchwała Nr LVII/427/18 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • 427 (PDF) 95.19kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-04 12:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Podatków i Opłat
  data wytworzenia: 2018-10-17
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-04 12:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9828
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-04 12:59:16