Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Komunikat w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Mszczonowie informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 lutego do 28 lutego 2023 r. należy złożyć do Burmistrza Mszczonowa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2023 rok.     

Do wniosku (link do wniosku https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego) należy dołączyć:
- faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r., wzór zestawienia faktur zamieszczony poniżej,
- oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności - klasa PKD, wzór oświadczenia zamieszczony poniżej,
- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2022 r.,
- umowę dzierżawy (w przypadku dzierżawienia gruntów innych niż ujawnione w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego) lub oświadczenie o dzierżawionych gruntach.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z wymaganymi dokumentami można składać w następujący sposób: 
- w pokoju nr 3 i 18,      
- w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie,        
- za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data stempla pocztowego).

Osobami realizującymi zadanie z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są:
Pani Katarzyna Łukaszewicz - tel. (46) 858-28-68,
Pani Ewelina Banaszek – tel. (46) 858-28-25.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentowi rolnemu będącemu posiadaczem gospodarstwa rolnego. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Wniosek składa się wójta, burmistrza, prezydenta miasta ze względu na miejsce położenia gruntów.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (część VIII wniosku).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:
1,20 zł * 110,00 * ilość ha użytków rolnych
oraz
1,20 zł * 40,00 * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r.  (Dz. U. z 2022 r., poz. 2832) stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2023 roku wynosi 1,20 zł.

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie 3 kwietnia - 28 kwietnia 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we  wniosku.        

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2020-07-31 13:50
 • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-03 10:39

Wzór zestawienia faktur i wzór oświadczenia składany wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2021-01-28 14:33
 • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-28 14:45

Burmistrz Mszczonowa informuje, że został wprowadzony SMS-owy system informacyjny o terminach zapłaty i zaległościach podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

 • Metryka

  • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
   data publikacji: 2022-01-05 15:33
 • Metryka

  • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
   data publikacji: 2022-01-04 14:35

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2020-12-01 15:49
 • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-05 15:37

Profil zaufany

Szanowny podatniku, jeśli jesteś posiadaczem bankowości elektronicznej możesz za jej pośrednictwem utworzyć profil zaufany (sprawdź czy już go posiadasz np. założyłeś go w celu skorzystania z rozliczenia PIT). Jest to tzw. środek identyfikacji elektronicznej, który pozwoli Ci załatwić sprawy urzędowe przez internet. Mając założony profil zaufany bez wychodzenia z domu skutecznie złożysz między innymi deklaracje (osoby prawne) i informacje (osoby fizyczne) w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Formularze w tym zakresie są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ .

Wszystkie informacje jak załatwić sprawy urzędowe online znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/sprawy-urzedowe-zalatwiaj-online-podpowiadamy-jak-to-zrobic

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2020-03-20 14:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16350
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-03 10:39:19