Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.mszczonow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Komunikat w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Mszczonowie informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 2 sierpnia do     31 sierpnia 2021 r. należy złożyć do Burmistrza Mszczonowa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego     w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2021 rok.     

Do wniosku link do wniosku (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego) należy dołączyć:
- faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r., wzór zestawienia faktur zamieszczony poniżej,
- oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD, wzór oświadczenia zamieszczony poniżej,
- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,
- umowę dzierżawy (w przypadku dzierżawienia gruntów innych niż ujawnione w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego) lub oświadczenie o dzierżawionych gruntach.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z wymaganymi dokumentami można składać w następujący sposób: 
- w pokoju nr 2 i 18,      
- w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie,        
- za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data stempla pocztowego).

Osobami realizującymi zadanie z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są:
Pani Katarzyna Łukaszewicz - tel. (46) 858-28-68,
Pani Ewelina Banaszek – tel. (46) 858-28-22.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentowi rolnemu będącemu posiadaczem gospodarstwa rolnego. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Wniosek składa się wójta, burmistrza, prezydenta miasta ze względu na miejsce położenia gruntów.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (część VIII wniosku).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie 1 października - 29 października 2021 r. przelewem na rachunek bankowy podany we  wniosku.        

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2020-07-31 13:50
 • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 15:59

Wzór zestawienia faktur i wzór oświadczenia składany wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2021-01-28 14:33
 • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-28 14:45

Profil zaufany

Szanowny podatniku, jeśli jesteś posiadaczem bankowości elektronicznej możesz za jej pośrednictwem utworzyć profil zaufany (sprawdź czy już go posiadasz np. założyłeś go w celu skorzystania z rozliczenia PIT). Jest to tzw. środek identyfikacji elektronicznej, który pozwoli Ci załatwić sprawy urzędowe przez internet. Mając założony profil zaufany bez wychodzenia z domu skutecznie złożysz między innymi deklaracje (osoby prawne) i informacje (osoby fizyczne) w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Formularze w tym zakresie są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ .

Wszystkie informacje jak załatwić sprawy urzędowe online znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/sprawy-urzedowe-zalatwiaj-online-podpowiadamy-jak-to-zrobic

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2020-03-20 14:32

Burmistrz Mszczonowa informuje, że wprowadzony został SMS-owy i mailowy system informacyjny o terminach zapłaty i zaległościach podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

 • Metryka

  • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
   data publikacji: 2020-12-01 15:51
 • Metryka

  • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
   data publikacji: 2020-12-01 15:51

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2020-12-01 15:49
 • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-01 15:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8907
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-22 15:59:57