Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Komunikat w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Mszczonowie, informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć do Burmistrza Mszczonowa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2024 rok.    
Do wniosku (link do wniosku https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego) należy dołączyć:
- faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r., wzór zestawienia faktur zamieszczony poniżej,        
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, wzór oświadczenia zamieszczony poniżej,
- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni lub o liczbie świń będących w posiadaniu producenta rolnego w 2023 r. (dotyczy Wnioskodawców, którzy nie składali wniosku w lutym 2024 r.),        

- umowę dzierżawy (w przypadku dzierżawienia gruntów innych niż ujawnione w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego) lub oświadczenie o dzierżawionych gruntach.
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z wymaganymi dokumentami można składać w następujący sposób: 
- w pokoju nr 3 i 18,             
- w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie,        
- za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data stempla pocztowego).
Osobami realizującymi zadanie z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są:   
Pani Katarzyna Łukaszewicz - tel. (46) 858-28-68,  
Pani Ewelina Banaszek – tel. (46) 858-28-25.
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentowi rolnemu będącemu posiadaczem gospodarstwa rolnego. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Wniosek składa się wójta, burmistrza, prezydenta miasta ze względu na miejsce położenia gruntów.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (część VIII wniosku).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:
1,46 zł x 110,00 x ilość ha użytków rolnych
oraz
1,46 zł x 40,00 x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni
oraz
1,46 zł x 4 x średnia roczna liczba świń

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2674) stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2024 roku wynosi 1,46 zł.
Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie 1 października - 31 października 2024 r. przelewem na rachunek bankowy podany we  wniosku. 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2020-07-31 13:50
 • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
  ostatnia modyfikacja: 2024-07-11 10:54

Wzór zestawienia faktur i wzór formularza informacji składany wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2021-01-28 14:33
 • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-01 15:25

Burmistrz Mszczonowa informuje, że został wprowadzony SMS-owy system informacyjny o terminach zapłaty i zaległościach podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

 • Metryka

  • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
   data publikacji: 2022-01-05 15:33
 • Metryka

  • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
   data publikacji: 2022-01-04 14:35

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2020-12-01 15:49
 • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-05 15:37

Profil zaufany

Szanowny podatniku, jeśli jesteś posiadaczem bankowości elektronicznej możesz za jej pośrednictwem utworzyć profil zaufany (sprawdź czy już go posiadasz np. założyłeś go w celu skorzystania z rozliczenia PIT). Jest to tzw. środek identyfikacji elektronicznej, który pozwoli Ci załatwić sprawy urzędowe przez internet. Mając założony profil zaufany bez wychodzenia z domu skutecznie złożysz między innymi deklaracje (osoby prawne) i informacje (osoby fizyczne) w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Formularze w tym zakresie są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ .

Wszystkie informacje jak załatwić sprawy urzędowe online znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/sprawy-urzedowe-zalatwiaj-online-podpowiadamy-jak-to-zrobic

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2020-03-20 14:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21608
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-11 10:54:06