Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.mszczonow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Komunikat w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

W związku z epidemią  prosimy o składanie wniosków  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie
- w skrzynce pocztowej zamieszczonej przy wejściu do Ratusza (prosimy o złożenie dokumentów  w zaklejonej kopercie),
- w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie,
- Wydziale  Podatków i Opłat : pok. Nr  18  w dniach  3.08.2020 r.  - 14.08.2020 r.
                                                   pok.  Nr  2  w dniach  17.08.2020 r.  - 31.08.2020 r.
w terminie od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r.   

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo wniosek wraz załącznikami można również przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

 Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 2. oryginały faktur VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy tj. od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.,
 3. dodatkowo hodowcy bydła składają zaświadczenie z ARiMR o liczbie posiadanych dużych jednostek przeliczeniowych bydła (dotyczy to producentów rolnych, którzy nie składali wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I-ej turze),
 4. umowę dzierżawy (w przypadku dzierżawienia gruntów innych niż ujawnione w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego).

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentowi rolnemu będącemu posiadaczem gospodarstwa rolnego. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Wniosek składa się wójta, burmistrza, prezydenta miasta ze względu na miejsce położenia gruntów.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (część VIII wniosku).

 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2020-07-31 13:50
 • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 13:56

Profil zaufany

Szanowny podatniku, jeśli jesteś posiadaczem bankowości elektronicznej możesz za jej pośrednictwem utworzyć profil zaufany (sprawdź czy już go posiadasz np. założyłeś go w celu skorzystania z rozliczenia PIT). Jest to tzw. środek identyfikacji elektronicznej, który pozwoli Ci załatwić sprawy urzędowe przez internet. Mając założony profil zaufany bez wychodzenia z domu skutecznie złożysz między innymi deklaracje (osoby prawne) i informacje (osoby fizyczne) w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Formularze w tym zakresie są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ .

Wszystkie informacje jak załatwić sprawy urzędowe online znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/sprawy-urzedowe-zalatwiaj-online-podpowiadamy-jak-to-zrobic

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2020-03-20 14:32

Zwrot podatku akcyzowego

Informujemy, że   każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza  Mszczonowa wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
  od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
 • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do, Burmistrza  Mszczonowa  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
  od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

                                                                                            Burmistrz Mszczonowa

                                                                                            mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

Adres: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2019-01-29 15:52
 • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-20 14:28

Burmistrz Mszczonowa informuje, że wprowadzony został SMS-owy i mailowy system informacyjny o terminach zapłaty i zaległościach podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

 • Metryka

  • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
   data publikacji: 2020-12-01 15:51
 • Metryka

  • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
   data publikacji: 2020-12-01 15:51

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2020-12-01 15:49
 • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-01 15:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7263
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-01 15:52:22