Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2021 rok oraz Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy FInansowej Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-12-01
 • opublikował: Aneta Ciechańska-Gołyńska
  data publikacji: 2020-12-01 15:12

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-11-17 09:52

drukuj (Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej)

Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Magdalena Trzcińska
  data publikacji: 2020-11-04 09:14

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie; w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu „Hala Sportowa” w Mszczonowie; w sprawie zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2020-09-21
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2020-09-21 14:07

Projekt uchwały sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2020-08-19 16:07
 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2020-08-19 16:11

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2020-08-19 16:06

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2020-08-19 16:04
 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2020-08-19 16:04

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2020-08-19 16:03

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mszczonów, obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021

 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2020-08-19 14:38
 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2020-08-19 14:39

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2020-08-19 14:38

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów ”oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów” jak i zasad używania symboli Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-17 16:35

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie nadania nazwy nowopowstałym ulicom w Mszczonowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-07-14 11:45

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-07-14 11:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-07-14 11:40

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-04-17
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2020-04-17 15:27

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Woźnicki
   data publikacji: 2020-04-15 14:45
 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Woźnicki
   data publikacji: 2020-04-15 14:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2020-04-15
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2020-04-15 14:44

Projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2020-04-10 12:40

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy w miejscowości Wręcza

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu „Hala Sportowa” w Mszczonowie, ul. Szkolna 1 i związanych z nim urządzeń oraz opłat i stawek za korzystanie z tego obiektu i urządzeń oraz w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu „Termy Mszczonów” w Mszczonowie, ul. Warszawska 52 i związanych z nim urządzeń oraz opłat i stawek za korzystanie z tego obiektu i urządzeń

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/133/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 stycznia 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2020-02-17 09:26
 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2020-02-17 09:27

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2020-02-17 09:23

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2020

 • Metryka

  • opublikował: Aleksandra Krześniak
   data publikacji: 2020-02-06 15:45
 • Metryka

  • opublikował: Aleksandra Krześniak
   data publikacji: 2020-02-06 15:46

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Krześniak
  data publikacji: 2020-02-06 15:43

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2020-01-03
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2020-01-03 10:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2020-01-03
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2020-01-03 10:13

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2020-01-03 10:11

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2020-01-03 10:09
  • zmodyfikował: Renata Wolak
   ostatnia modyfikacja: 2020-01-03 10:10
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2020-01-03
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2020-01-03 10:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2020-01-03
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2020-01-03 10:10

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2020-01-03 10:08
 • zmodyfikował: Renata Wolak
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-03 10:12

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2020-01-03
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2020-01-03 10:05
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2020-01-03
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2020-01-03 10:06

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2020-01-03 10:04

Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2020-01-03
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2020-01-03 10:03
 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2020-01-03 10:02

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2020-01-03 10:01

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2020-10-19 13:49

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2020-11-04 13:54
 • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-04 13:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6992
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-26 08:27:49