Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 127/23 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach konkursu na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2024 r. zadań publicznych Gminy Mszczonów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2023-12-27
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2023-12-27 13:56

arządzenie nr 121/23 Burmistrza Mszczonowa w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2023-12-06
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2023-12-06 13:49

Zarządzenie nr 120/23 Burmistrza Mszczonowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2024 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2023-12-06
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2023-12-06 13:47

Zarządzenie nr 96/23 Burmistrza Mszczonowa z dnia 4 października 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dotyczącej zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej i specjalistycznej”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kłopotowski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2023-10-04
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2023-10-04 13:18

Zarządzenie nr 91/23 Burmistrza Mszczonowa z dnia 15 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej i specjalistycznej ”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2023-09-15 13:44

ZARZĄDZENIE NR 90/23 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 15 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej i specjalistycznej” będącego usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych na lata 2022-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2023-09-15 13:43

Zarządzenie nr 83/23 Burmistrza Mszczonowa z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dotyczącej zadania publicznego pod nazwą: „Poradnia specjalistyczna - Działania na rzecz osób w wieku 60+”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Bechcicka - Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2023-08-25
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2023-08-25 11:10

Zarządzenie NR 79/23 Burmistrza Mszczonowa z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Poradnia specjalistyczna - Działania na rzecz osób w wieku 60+”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Bechcicka - Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2023-08-11
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2023-08-11 14:38

Zarządzenie nr 78/23 Burmistrza Mszczonowa z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Poradnia specjalistyczna - Działania na rzecz osób w wieku 60+” będącego usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych na lata 2022-2023"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Bechcicka - Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2023-08-11
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2023-08-11 14:37

Zarządzenie nr 37/23 Burmistrza Mszczonowa w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach konkursu na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2023 r, zadań publicznych Gminy Mszczonów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji mgr Michał Szymański
  data wytworzenia: 2023-04-26
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2023-04-26 16:30

Zarządzenie nr 36/23 Burmistrza Mszczonowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2023 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji mgr Michał Szymański
  data wytworzenia: 2023-04-26
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2023-04-26 16:28

ZARZĄDZENIE NR 14/23 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Bechcicka - Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2023-02-13
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2023-02-14 09:21

ZARZĄDZENIE NR 13/23 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania Terapeutyczne dla rodzin ” będąca usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych na lata 2022-2023 w ramach projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie pod nazwą: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Bechcicka - Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2023-02-13
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2023-02-14 09:20

ZARZĄDZENIE NR 11/23 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2023-02-10 13:14

ZARZĄDZENIE NR 10/23 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą Usługa „Złota rączka” będących usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych na lata 2022-2023 w ramach projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie pod nazwą: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2023-02-10 13:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 198
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-16 15:34:22