Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.mszczonow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

SO-01 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt stały

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 09:49
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:38

SO-02 Wymeldowanie obywatela polskiego z pobytu stałego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:31
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:40

SO-03 Decyzja administracyjna w sprawie wymeldowania z pobytu stałego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:31
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:41

SO-04 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:31
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:41

SO-05 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:32
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:41

SO-06 Wpisanie do ksiąg polskich, aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:32
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:42

SO-07 Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:32
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:56

SO-08 Wydanie dowodu osobistego

UWAGA!!!

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego  jest możliwe do 26 lipca 2021 r. Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego, zostaną wyłączone. Stosowna informacja w tym zakresie została już zamieszczona na stronie https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty

SO-08 Wydanie dowodu osobistego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:33
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:44

SO-09 Wydawanie odpisów (zaświadczeń) z rejestru stanu cywilnego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:32
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:56

SO-10 Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa przed duchownym ze skutkami w prawie polskim

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:33
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:47

SO-11 Sporządzenie aktu małżeństwa w przypadku jego zawarcia przed duchownym ze skutkami w prawie polskim

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:33
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:57

SO-12 Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-05 12:33

SO-13 Rejestracja aktu zgonu

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:33
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:49

SO-14 Udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz z rejestru mieszkańców

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-20 13:04

SO-15 Administracyjna zmiana nazwiska lub imienia

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:34
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:50

SO-16 Przekazanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK)

SO-17 Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

SO-18 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

SO-19 Nadanie medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie”

SO-20 Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2020-07-16 11:25
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-16 11:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15494
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-26 15:49:04