Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

SO-01 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt stały

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 09:49
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:38

SO-02 Wymeldowanie obywatela polskiego z pobytu stałego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:31
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:40

SO-03 Decyzja administracyjna w sprawie wymeldowania z pobytu stałego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:31
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:41

SO-04 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:31
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:41

SO-05 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:32
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:41

SO-06 Wpisanie do ksiąg polskich, aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:32
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:42

SO-07 Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:32
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:56

SO-08 Wydanie dowodu osobistego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:33
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:44

SO-09 Wydawanie odpisów (zaświadczeń) z rejestru stanu cywilnego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:32
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:56

SO-10 Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa przed duchownym ze skutkami w prawie polskim

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:33
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:47

SO-11 Sporządzenie aktu małżeństwa w przypadku jego zawarcia przed duchownym ze skutkami w prawie polskim

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:33
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:57

SO-12 Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-05 12:33

SO-13 Rejestracja aktu zgonu

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:33
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:49

SO-14 Udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz z rejestru mieszkańców

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-20 13:04

SO-15 Administracyjna zmiana nazwiska lub imienia

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-12 11:34
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:50

SO-16 Przekazanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK)

SO-17 Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

SO-18 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

SO-19 Nadanie medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie”

SO-20 Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2020-07-16 11:25
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-16 11:25

SO-21 Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Markowska, Kierownik USC
  data wytworzenia: 2022-01-20
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2022-02-02 10:41
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-02 10:41

SO22 - Uzyskanie numeru PESEL przez cudzoziemca

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska, Wydział Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2023-02-21 15:22

SO-23 - Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska, Wydział Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2023-02-21 15:24

SO-24 Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru Pesel

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska, Wydział Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2024-05-10 08:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 46973
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-08 15:46:13