Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

 

Lp.

Nazwa obowiązku informacyjnego

Cel przetwarzania

Formularz do pobrania

 

 

  URZĄD STANU CYWILNEGO 

 

1

Prowadzenie rejestru państwowego w kategorii usług stanu cywilnego

Sporządzenia aktu małżeństwa

Sporządzenia aktu zgonu

Przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

Przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

Przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

Przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

Wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

Wydania odpisu aktu stanu cywilnego

Wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

Wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu

Cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

Sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

Realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie

Zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą 

Realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach 

Realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska

Dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

 

pobierz

pobierz

2

Organizacja spotkań jubileuszowych

Realizacja wniosku o nadanie "Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie"

pobierz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4867
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-02 10:50:31