Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/16 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-01-08 11:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2016-01-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-01-08 11:44

Zarządzenie Nr 2/16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-01-27 12:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-01-27 12:11

Zarządzenie Nr 3/16 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Programu Rewitalizacji

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-01-28 14:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Jankowski,Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2016-01-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-01-28 13:59

Zarządzenie Nr 4/16 w sprawie ustalenia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-01-29 14:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2016-01-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-01-29 14:35

Zarządzenie Nr 5/16 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2016 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-02-03 13:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-01-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-02-03 13:17

Zarządzenie Nr 6/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2016r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach turystyki i krajoznawstwa

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-02-15 11:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-02-15 11:07

Zarządzenie Nr 7/16 w sprawie powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-02-15 11:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-02-15 11:12

Zarządzenie Nr 8/16 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-03-07 11:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-02-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-03-07 11:53

Zarządzenie Nr 9/16 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2016 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-03-07 11:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-02-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-03-07 11:55

Zarządzenie Nr 10/16 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-03-09 12:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2016-03-07
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-03-09 12:46

Zarządzenie Nr 11/16 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-04-04 13:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-03-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-04-04 13:07

Zarządzenie Nr 12/16 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-04-12 14:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-04-12 14:17

Zarządzenie Nr 13/16 w sprawie zatwierdzenia Polityki Jakości Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-04-13 16:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2016-04-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-04-13 16:21

Zarządzenie Nr 14/16 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-04-14 11:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-04-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-04-14 11:42

Zarządzenie Nr 15/16 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-05-05 15:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-04-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-05-05 15:18

Zarządzenie Nr 16/16 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-05-19 08:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-05-16
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-05-19 08:43

Zarządzenie Nr 17/16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-05-19 08:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2016-05-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-05-19 08:56

Zarzadzenie Nr 18/16 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-05-24 10:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2016-05-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-05-24 10:05

Zarządzenie Nr 19/16 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2015 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-06-02 10:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2016-05-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-06-02 10:49

Zarządzenie Nr 20/16 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-06-02 10:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-05-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-06-02 10:52

Zarządzenie Nr 21/16 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzedu Miejskiego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-06-02 10:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2016-05-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-06-02 10:54

Zarządzenie Nr 22/16 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa w sprawie określenia zadań prowadzonych przez Burmistrza Mszczonowa, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-06-02 11:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2016-05-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-06-02 11:01

Zarządzenie Nr 23/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-06-10 11:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2016-06-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-06-10 11:24

Zarządzenie Nr 24/16 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form doskonalenia zawodowego objętych dofinansowaniem w roku 2016.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-06-20 12:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-06-20 12:41

Zarządzenie Nr 25/16 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-06-22 15:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-06-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-06-22 15:52

Zarządzenie Nr 26/16 w sprawie przekazania na rok 2016 kierownikom jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-06-23 14:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2016-06-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-06-23 14:06

Zarządzenie Nr 27/16 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-06-28 11:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2016-06-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-06-28 11:59

Zarządzenie Nr 28/16 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-06-28 12:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2016-06-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-06-28 12:04

Zarządzenie nr 29/16 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Mszczonowa Nr 13/08 z dnia 11.04.2008r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowej organizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-07-05 10:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-07-05 10:10

zarządzenie nr 30/16 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-07-05 10:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-07-05 10:17

Zarządzenie nr 31/16 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-07-05 10:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-07-05 10:18

Zarządzenie Nr 32/16 zmienijące Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-07-07 14:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-07-07 14:03

Zarządzenie Nr 33/16 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2016 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-07-07 14:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-07-07 14:06

Zarządzenie Nr 34/16 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-07-07 14:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-07-07 14:28

Zarządzenie Nr 35/16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-07-13 12:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2016-07-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-07-13 12:20

Zarządzenie Nr 36/16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Piekarach

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-07-13 12:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2016-07-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-07-13 12:26

Zarządzenie Nr 37/16 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-07-18 12:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-07-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-07-18 12:56

Zarządzenie Nr 38/16 w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-07-20 10:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Pływaczewska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2016-07-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-07-20 10:39

Zarządzenie Nr 39/16 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-07-20 11:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Pływaczewska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2016-07-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-07-20 11:13

Zarządzenie nr 40/16 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"

 • Metryka

  • opublikował: Joanna Pływaczewska
   data publikacji: 2016-07-27 10:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2016-07-27 10:56

Zarządzenie nr 41/16 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

 • Metryka

  • opublikował: Joanna Pływaczewska
   data publikacji: 2016-08-04 12:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2016-08-04 12:47
 • zmodyfikował: Joanna Pływaczewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-04 12:52

Zarządzenie nr 42/16 w sprawie powołania Komisji socjalnej w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Joanna Pływaczewska
   data publikacji: 2016-08-01 13:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Pływaczewska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2016-08-01 13:39

Zarządzenie Nr 43/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-08-09 11:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2016-08-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-08-09 11:02

Zarządzenie Nr 44/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-08-16 12:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2016-08-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-08-16 12:00

Zarządzenie Nr 45/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-08-16 12:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2016-08-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-08-16 12:05

Zarządzenie Nr 46/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-08-16 12:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2016-08-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-08-16 12:08

Zarządzenie Nr 47/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-08-16 12:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2016-08-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-08-16 12:11

Zarządzenie Nr 48/16 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-08-18 08:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-08-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-08-18 08:54

Zarządzenie Nr 49/16 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2016roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2016 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-08-30 12:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-08-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-08-30 12:37

Zarządzenie Nr 50/16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-09-01 10:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2016-08-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-09-01 10:15

Zarządzenie Nr 51/16 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-09-06 11:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-08-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-09-06 11:12

Zarządzenie 52/16 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2016 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-09-06 11:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-08-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-09-06 11:14

Zarządzenie Nr 53/16 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 2/04 Burmistrza Mszczonowa z dnia 6 stycznia 2004 r.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-09-06 11:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2016-09-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-09-06 11:17

Zarządzenie Nr 54/16 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-09-14 13:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-09-07
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-09-14 13:47

Zarządzenie Nr 55/16 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-09-16 11:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2016-09-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-09-16 11:37

Zarządzenie Nr 56/16 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-09-20 10:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-09-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-09-20 10:15

Zarządzenie Nr 57/16 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych do Szkoły Podstawowej w Lutkówce.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-09-21 11:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-09-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-09-21 11:39

Zarządzenie Nr 58/16 w sprawie przekaznia w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych do Szkoły Podstawowej w Piekarach.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-09-21 11:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-09-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-09-21 11:41

Zarządzenie Nr 59/16 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych do Szkoły Podstawowej w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-09-21 11:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-09-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-09-21 11:47

Zarządzenie Nr 60/16 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-09-21 11:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-09-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-09-21 11:49

Zarządzenie Nr 61/16 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-10-03 11:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-09-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-10-03 11:01

Zarządzenie Nr 62/16 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-10-03 11:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-09-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-10-03 11:04

Zarządzenie Nr 63/16 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-10-07 13:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-09-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-10-07 13:29

Zarządzenie Nr 64/16 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2016 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-10-07 13:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-09-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-10-07 13:31

Zarządzenie Nr 65/16 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-10-13 10:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-10-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-10-13 10:20

Zarządzenie Nr 66/16 w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-10-19 11:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2016-10-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-10-19 11:53

Zarządzenie Nr 67/16 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-10-24 14:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-10-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-10-24 14:31

Zarządzenie Nr 68/16 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-11-07 15:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-10-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-11-07 15:28

Zarządzenie Nr 69/16 w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Mszczonów, jej jednostkach budżetowych oraz w zakładzie budżetowym

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-11-09 14:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2016-11-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-11-09 14:21

Zarządzenie Nr 70/16 w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-11-09 14:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2016-11-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-11-09 14:25

Zarządzenie Nr 71/16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-11-14 09:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2016-11-07
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-11-14 09:57

Zarządzenie Nr 72/16 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2017r., projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-11-15 12:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-11-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-11-15 12:12

Zarządzenie Nr 73/16 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-11-17 12:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-11-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-11-17 12:10

Zarządzenie Nr 74/16 w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-11-17 12:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2016-11-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-11-17 12:23

Zarządzenie Nr 75/16 w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb dla określenie zakresu wsparcia w obszarze edukacji dla Gimnazjum im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-11-30 14:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2016-11-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-11-30 14:48

Zarządzenie Nr 76/16 w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb dla określenie zakresu wsparcia w obszarze edukacji dla Zespołu Szkół Publicznych w Osuchowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-11-30 14:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2016-11-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-11-30 14:52

Zarządzenie Nr 77/16 w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb dla określenie zakresu wsparcia w obszarze edukacji dla Szkoły Podstawowej w Piekarach

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-11-30 14:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2016-11-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-11-30 14:55

Zarządzenie 78/16 w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb dla określenie zakresu wsparcia w obszarze edukacji dla Szkoły Podstawowej im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-11-30 15:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2016-11-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-11-30 15:01

Zarządzenie Nr 79/16 w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb dla określenie zakresu wsparcia w obszarze edukacji dla Szkoły Podstawowej im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-11-30 15:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2016-11-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-11-30 15:07

Zarządzenie Nr 80/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-11-30 15:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Ciszewska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2016-11-25
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-11-30 15:13

Zarządzenie Nr 81/16 w sprawie powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-11-30 15:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Ciszewska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2016-11-25
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-11-30 15:16

Zarządzenie Nr 82/16 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-12-07 12:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-11-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-12-07 12:47

Zarządzenie Nr 83/16 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-12-07 13:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-11-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-12-07 13:15

Zarządzenie Nr 84/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2017r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-12-07 13:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2016-12-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-12-07 13:30

Zarządzenie Nr 85/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2017r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach turystyki i krajoznawstwa

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-12-07 14:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2016-12-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-12-07 14:12

Zarządzenie Nr 86/16 w sprawie: powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-12-07 14:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2016-12-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-12-07 14:20

Zarządzenie Nr 87/16 w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetowej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie oraz określenia czynności likwidacyjnych.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-12-07 14:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2016-12-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-12-07 14:28

Zarządzenie Nr 88/16 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-12-09 14:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-12-09 14:42

Zarządzenie Nr 89/16 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych do Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-12-12 13:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-12-12 13:24

Zarządzenie Nr 90/16 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2016 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-12-12 13:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-12-12 13:28

Zarządzenie Nr 91/16 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-12-22 12:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-12-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-12-22 12:20

Zarządzenie Nr 92/16 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-01-03 13:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-12-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-01-03 13:47

Zarządzenie Nr 93/16 w sprawie wyznaczenia osoby do obsługi biurowej Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-01-03 13:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak,Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-01-03 13:52

Zarządzenie Nr 94/16 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2017-01-05 14:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2016-12-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2017-01-05 14:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7988
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-05 14:20:44