Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-07 11:53
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-07 11:54
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-07 11:56
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor OSiR
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-07 11:57
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor OSiR
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-07 11:59
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor OSiR
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-07 12:00
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor MOK
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-07 12:02
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik GCI
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-07 12:03
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-07 12:04
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Biblioteki Publicznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-07 12:05
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-15 14:10
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-07 12:09
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-07 12:12
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-07 12:17

Uchwała Nr XIV/104/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Towarzystwo i Grabce Wręckie

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-11-24 09:32
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-24 09:31

Uchwała Nr XIV/105/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Towarzystwo

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-11-24 09:33
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-24 09:32

Uchwała Nr XIV/106/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Wręckie

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-11-24 09:34
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-24 09:33

Uchwała Nr XIV/107/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Długowizna

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-11-24 09:36
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-24 09:35

Uchwała Nr XV/109/11 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI WÓLKA WRĘCKA I WRĘCZA A.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-01 12:08
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 12:07

Uchwała Nr XV/110/11 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI LUBLINÓW

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-01 12:09
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 12:08

Uchwała Nr XV/111/11 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI OLSZÓWKA, WRĘCZA, WRĘCZA A.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-01 12:11
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 12:09

Uchwała Nr XV/113/11w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-01 12:12
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 12:12

Uchwała Nr XV/114/11 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-01 12:13
  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-01 12:14
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 12:13

Uchwała Nr XV/115/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2012 rok

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-01 12:15
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 12:15

Uchwała Nr XV/116/11 w sprawie wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-01 12:15
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 12:14

Uchwała Nr XV/117/11 w sprawie wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-01 12:16
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 12:16

Uchwała Nr XV/118/11 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-01 12:17
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 12:17

Uchwała Nr XVI/122/11 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI WRĘCZA I OLSZÓWKA

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-20 12:44
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-20 12:40

Uchwała Nr XVI/123/11 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MARKÓW ŚWINICE, WRĘCZA, ŚWINICE, DŁUGOWIZNA, LUBLINÓW, CZEKAJ I GRABCE JÓZEFPOLSKIE

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-20 12:45
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-20 12:44

Uchwała Nr XVI/124/11 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI SZELIGI, LUBLINÓW I GURBA

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-20 12:48
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-20 12:46

Uchwała Nr XVI/125/11 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI POWĄZKI

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-20 12:52
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-20 12:49

Uchwała Nr XVI/126/11w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub klubydziecięce na terenie Gminy Mszczonów.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-20 12:53
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-20 12:53

Uchwała Nr XVII/130/11 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/87/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielania dotacji celowej nafinansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2011-12-30 10:02
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-30 10:02

Uchwała Nr XVIII/136/12 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-01-31 11:11
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-01-31 11:11

Uchwała Nr XIX/146/12 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-03-05 09:26
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-03-05 09:25

Uchwała Nr XIX/148/12 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2011r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującej fragment miejscowości Marków Towarzystwo

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-03-05 10:29
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-03-05 10:29

Uchwała Nr XX/152/12 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bobrowcach

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-04-04 14:52
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-04-04 14:52

Uchwała Nr XX/153/12 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-04-04 14:52
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-04-04 14:52

Uchwała Nr XX/154/12 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej we Wręczy

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-04-04 14:53
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-04-04 14:53

Uchwała Nr XX/156/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-04-04 14:53
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik MOPS
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-04-04 14:53

Uchwała Nr XX/157/12 w sprawie programu pomocy dla rodzin wielodzietnych "3+"

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-04-04 14:54
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-04-04 14:54

Uchwała Nr XX/159/12 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2012

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-04-05 08:01
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-04-05 08:01

Uchwała Nr XXI/164/12 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI NOWY DWOREK.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-04-27 11:38

Uchwała Nr XXII/168/12 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zadania

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-06-04 13:12
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-06-04 13:11

Uchwała Nr XXIV/183/12 w sprawie nadania nazwy ulic w Mszczonowie

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-09-04 08:01
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-09-04 08:01

Uchwała Nr XXIV/184/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/159/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2012

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-09-04 08:01
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-09-04 08:01

Uchwała Nr XXV/196/12 w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie GminyMszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-09-28 14:22
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-09-28 14:21

Uchwała Nr XXV/197/12 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mszczonów

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-09-28 14:23
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-09-28 14:22

Uchwała Nr XXVI/199/12 w sprawie okręgów wyborczych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału SO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-11-02 11:37

Uchwała Nr XXVII/206/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2013 rok

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-11-23 09:33
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-11-23 09:32

Uchwała Nr XXVII/207/12 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-11-23 09:33
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-11-23 09:33

Uchwała Nr XXVII/208/12 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-11-23 09:34
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-11-23 09:33

Uchwała Nr XXVII/209/12 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-11-23 09:34
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-11-23 09:34

Uchwała Nr XXVIII/212/12 w sprawie obwodów głosowania

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-12-21 12:48
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału SO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-12-21 12:48

Uchwała Nr XXIX/215/12 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na 2013 rok

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-12-28 14:54
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-12-28 14:53

Uchwała Nr XXIX/217/12 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-12-28 14:54
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-12-28 14:54

Uchwała Nr XXIX/224/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-12-28 14:55
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-12-28 14:55

Uchwała Nr XXIX/225/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-12-28 14:55
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-12-28 14:55

Uchwała Nr XXIX/226/12 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadamikomunalnymi.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-12-28 14:56
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-12-28 14:56

Uchwała Nr XXIX/227/12 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-12-28 14:56
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-12-28 14:56

Uchwała Nr XXIX/228/12 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-12-28 14:57
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-12-28 14:57

Uchwała Nr XXX/231/13 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI TŁUMY

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-01-29 10:17
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-01-29 10:17

Uchwała Nr XXXI/234/13 w sprawie ustanowienia „Programu Stypendialnego Gminy Mszczonów” dla uczniów szczególnie uzdolnionych".

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-01 12:02
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-01 12:02

Uchwała Nr XXXI/237/13 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2013

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-01 12:03
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-01 12:03

Uchwała Nr XXXII/243/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-12 14:22
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-12 14:21

Uchwała Nr XXXII/244/13w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-12 14:22
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-12 14:22

Uchwała Nr XXXII/245/13 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadamikomunalnymi.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-12 14:23
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-12 14:23

Uchwała Nr XXXII/246/13 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-12 14:23
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-12 14:23

Uchwała Nr XXXII/247/13 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-12 14:24
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-12 14:24

Uchwała Nr XXXIII/256/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-27 15:39
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-27 15:38

Uchwała Nr XXXIII/257/13 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadamikomunalnymi.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-27 15:40
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-27 15:40

Uchwała Nr XXXIV/259/13 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-04-25 14:37
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Gminnego Centrum Informacji
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-04-25 14:37

Uchwała nr XXXIV/260/13 w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-04-25 14:50
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-04-25 14:38

Uchwała nr XXXIV/261/13 w sprawie ustalenia sieci i obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-04-25 14:51
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-04-25 14:39

Uchwała nr XXXV/268/13 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-04 14:17
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-04 14:17

Uchwała nr XXXV/269/13 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-04 14:18
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-04 14:18

Uchwała nr XXXV/270/13 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-04 14:20
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-04 14:20

Uchwała Nr XXXV/272/13 w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-04 14:22
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-04 14:21

Uchwała Nr XXXV/273/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w Mszczonowie

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-04 14:23
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-04 14:22

Uchwała Nr XXXVI/279/13 w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-28 11:13
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-28 11:12

Uchwała nr XXXVI/281/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1510/1, 1511/1, 1512/1, 1513/1, 1514/1, 1502/1, 1502/2, 1503, 1504/1, 1504/2, 1505 w ich granicach ewidencyjnych oraz część działki o nr ew. 1509/1.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-28 11:14
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-28 11:14

Uchwała nr XXXVI/282/13

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-28 11:15
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-28 11:15

Uchwała nr XXXVI/284/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-28 11:17
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-28 11:16

Uchwała nr XXXVI/285/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-28 11:18
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-28 11:18

Uchwała nr XXXVI/286/13 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-28 11:20
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-28 11:19

Uchwała nr XXXVI/287/13 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-28 11:21
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-28 11:21

Uchwała Nr XXXVII/295/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego miejscowość Władysławów oraz fragment miejscowości Badowo Dańki

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-09-03 11:13
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-09-03 11:12

Uchwała Nr XXXVII/296/13 w sprawie nadania nazwy ulicy wspólnej dla wsi Suszeniec i Janówek

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-09-03 11:14
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-09-03 11:13

Uchwała Nr XXXVII/297/13 w sprawie nadania nazwy ulicy wspólnej dla wsi Zimnice i Piekary

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-09-03 11:15
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-09-03 11:15

Uchwała Nr XXXVII/298/13 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zimnice

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-09-03 11:16
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-09-03 11:16

Uchwała Nr XXXVII/302/13 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-09-03 11:17
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-09-03 11:17

Uchwała Nr XXXVII/305/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mszczonów w roku 2012

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-09-03 11:18
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-09-03 11:18

Uchwała Nr XXXIX/310/13w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-11-04 10:04
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-11-04 10:04

Uchwała nr XXXIX/311/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo Dańki

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-11-04 10:05
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-11-04 10:05
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-04 10:07

Uchwała Nr XXXIX/313/13 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ciemno - Gnojna

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-11-04 10:07
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-11-04 10:06

Uchwała Nr XL/317/13w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo Mściska

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-11-20 16:06
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-11-20 16:05

Uchwała nr XL/318/13 w sprawie nadania nazwy ulicy wspólnej dla wsi Badów Górny i Kamionka oraz zmiany Uchwały Nr XIV/102/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 października 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Badów Górny

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-11-20 16:08
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-11-20 16:07

Uchwała Nr XL/319/13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2014 rok

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-11-20 16:09
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-11-20 16:08

Uchwała nr XL/320/13 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-11-20 16:10
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-11-20 16:09

Uchwała nr XLI/329/13 w sprawie nadania nazwy ulicy wspólnej dla wsi Kowiesy, Kowiesowo i Piekarowo

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-12-20 10:32
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-12-20 10:31

Uchwała nr XLI/330/13 w sprawie nadania nazwy ulicom wspólnym dla wsi Olszówka (obręb ew. 66) i wsi Wręcza (obręb ew.67 i 68) oraz zmiany Uchwały Nr IX/44/99 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 27 kwietnia 1999 roku w sprawie nadania nazwy ulicom

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-12-20 10:33
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-12-20 10:32

Uchwała nr XLII/338/14 w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-04 15:08
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-04 15:07

Uchwała nr XLII/339/14 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-04 15:08
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-04 15:08

Uchwała nr XLIII/350/14 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI NOSY - PONIATKI

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-28 13:42

Uchwała nr XLIII/351/14 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Mszczonów do stanu faktycznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-28 13:43

Uchwała nr XLIII/352/14 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Mszczonów do stanu faktycznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-28 13:44

Uchwała nr XLIV/355/14 w sprawie odłączenia od sołectwa Lutkówka - Kolonia miejscowości Dębiny Osuchowskie i przyłączenia tej miejscowości do sołectwa Osuchów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-03-19 10:21
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-03-19 10:21

Uchwała nr XLIV/356/14 w sprawie zmian w statutach Sołectw Lutkówka Kolonia i Osuchów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-03-19 10:22
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-03-19 10:22

Uchwała nr XLIV/357/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2014

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-03-19 10:23
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-03-19 10:23

Uchwała nr XLV/362/14 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI WRĘCZA I OLSZÓWKA

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-04-17 10:47
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-04-17 10:46

Uchwała nr XLV/366/14zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-04-17 10:48
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-04-17 10:48

Uchwała nr XLVI/373/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Mszczonowa

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-05-22 14:40
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-05-22 14:40

Uchwała nr XLVI/374/14 w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonowa dla terenu obejmujacego działki nr ew. 238/1, 239, 240 w ich granicach ewidencyjnych

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-05-22 14:42
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-05-22 14:41

Uchwała nr XLVI/377/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2014

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-05-22 14:43
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-05-22 14:43

Uchwała nr XLVII/383/14 w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne: przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-06-27 10:43
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-06-27 10:43

Uchwała nr XLVIII/391/14 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁÓW FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MARKÓW -TOWARZYSTWO ORAZ FRAGMENT MIASTA MSZCZONÓW

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-08-22 11:47
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-22 11:47

Uchwała L/397/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:23
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Bechcicka - MOPS
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:23

Uchwała L/398/14 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:24
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Kowalska, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:24

Uchwała L/403/14 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:25
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Kalota - Wydział Finansowo - Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:24

Uchwała L/404/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielm lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:25
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:25

Uchwała L/405/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:26
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Kalota - Wydział Finansowo - Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:26

Uchwała L/406/14 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:27
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:26

Uchwała LI/409/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-11-13 13:17
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Ciszewska Kierownik MOPS
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 13:17

Uchwała LI/411/14 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-11-13 13:17
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 13:17

Uchwała LI/412/14 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-11-13 13:18
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 13:18

Uchwała LI/415/14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2015 rok

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-11-13 13:19
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Kalota - Wydział Finansowo - Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 13:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 708
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-12-17 14:23

Urząd Miejski w Mszczonowie

Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Dane kontaktowe

Centrala
     tel.: 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
     tel.: 46 858 28 40,
     fax: 46 858 28 43

urzad.miejski@mszczonow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 17:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1164979
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-16 12:03

Stopka strony