Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

 

Lp.

Nazwa obowiązku informacyjnego

Cel przetwarzania

Formularz do pobrania

    WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO    

1

Umowy na zajęcie pasa drogowego

Zawarcie umowy zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym oraz pobierania i egzekwowania opłat z tego tytułu

Zawarcie umowy zezwalającej na stałe zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z  potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz pobierania i egzekwowania opłat z tego tytułu

Wydanie decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Wydanie decyzji lokalizacyjnej na zjazd z drogi gminnej

Wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym oraz pobierania i egzekwowania opłat z tego tytułu

Wydania decyzji zezwalającej na stałe zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia

pobierz

2

Decyzje na zajęcie pasa drogowego

Urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z  potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz pobierania i egzekwowania opłat z tego tytułu

Udostępnienie nieruchomości pod lokalizację nośników reklamowych

Wydanie decyzji zezwalającej na awaryjne zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi

pobierz

3

Wykorzystywanie dróg w sposób szczególny

Wydanie zezwolenia na przewóz osób w transporcie drogowym na terenie gminy

Wydanie zezwolenia lub opinii dot. korzystania z przystanków oraz przejazdu samochodów ciężarowych

Wydanie zezwolenia lub opinii dot. korzystania z dróg w sposób szczególny

pobierz

4

Prowadzenie zadań inwestycyjnych

Realizacja umowy

pobierz
pobierz

5

Przeprowadzenie procedury przetargowej

Przeprowadzenie postepowania zgodnie z Pzp

pobierz
pobierz

6

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

pobierz

7

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

pobierz

8

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla wnioskowanego terenu

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pobierz

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla wnioskowanego terenu

 

9

Wydanie decyzji ustalającej jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Wydanie decyzji ustalającej jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

pobierz

10

Wydanie opinii urbanistycznej

Wydanie opinii urbanistycznej

pobierz

11

Wydanie wypisu i wyrysu z planu ze studium, zaświadczeń

Wydanie wypisu i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla wnioskowanego terenu

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia o braku planu zagospodarowania przestrzennego

pobierz

12

Wydanie zaświadczenia  dot. obszaru rewitalizacji o specjalnej strefy rewitalizacji

Wydanie zaświadczenia  dot. obszaru rewitalizacji o specjalnej strefy rewitalizacji

pobierz

13

Podział nieruchomości

Wydanie postanowienia, decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

pobierz

14

Nadanie numeru porządkowego

Nadania numeru porządkowego dla nieruchomości / budynku

pobierz

15

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz z celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

pobierz

16

Udzielenie  bonifikaty

Udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, oraz naliczenia i egzekucji opłat

pobierz

17

Zawarcie i realizacja umów  dzierżawy / najmu

Zawarcie i realizacja umów  dzierżawy / najmu oraz  naliczenia i egzekucji opłat

pobierz

18

Zbycie /  zamiana

Sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej i w drodze przetargu, sprzedaży nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym,  zamiany gruntów oraz naliczenia i egzekucji opłaty

pobierz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4153
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-19 10:33:40