Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Powiatu Żyrardowskiego o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Kruszyw Lekkich „KERAMZYT” Sp. z o.o.

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Bąk
  data publikacji: 2024-02-21 16:09

Obwieszczenie Burmistrza Mszczonowa z dnia 08 lutego 2024 . o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów na lata 2024 - 2029 z perspektywą do 2036 roku"

Metryka

 • opublikował: Monika Dzięcioł
  data publikacji: 2024-02-13 08:39

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA o przyjęciu dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mszczonów na lata 2023–2026 z perspektywą na lata 2027–2030”

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Bąk
  data publikacji: 2024-02-07 15:25
 • zmodyfikował: Agnieszka Bąk
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-07 15:31

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mszczonów na lata 2023–2026 z perspektywą na lata 2027–2030”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Bąk
  data wytworzenia: 2023-11-20
 • opublikował: Agnieszka Bąk
  data publikacji: 2023-11-20 15:33

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mszczonów na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030"

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Bąk
  data publikacji: 2023-09-06 15:56

Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2023-06-28 07:51

Informacja o przystapieniu do prac nad opracowaniem projektu "Planu gospodarki odadami dla województwa mazowieckiego 2030"

 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2023-03-20 08:25

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2023-03-20 08:24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystanie obróbki biologicznej, zlokalizowanej na terenie Przedsiębiorstwa Kruszyw Lekkich "Keramzyt" Sp. z o.o.

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Bąk
  data publikacji: 2023-02-13 16:00

Informacja o dodatkowym naborze wniosków na udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Dzięcioł, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2022-07-07
 • opublikował: Monika Dzięcioł
  data publikacji: 2022-07-07 10:11

Ogólny schemat procedur kontroli przeprowadzanych przez Wydział Gospodarki Gminnej w zakresie spraw związanych z ochroną środowiska oraz utrzymaniem czystości i porządku

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospdarki Gminnej
   data wytworzenia: 2022-06-14
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2022-06-14 14:44

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2022-06-14 14:43

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 7 czerwca 2021r. w sprawie znak:WOOŚ.420.7.2020.AZi.49 n

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospdarki Gminnej
   data wytworzenia: 2021-06-14
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2021-06-14 09:30

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2021-06-14 09:28
 • zmodyfikował: Renata Wolak
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-14 09:29

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mszczonów na lata 2020-2032”.

 • Metryka

  • opublikował: Maciej Głabiński
   data publikacji: 2021-05-25 13:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Głąbiński, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2021-05-25
 • opublikował: Maciej Głabiński
  data publikacji: 2021-05-25 12:58

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mszczonów na lata 2020-2032”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Głąbiński, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2021-05-25
 • opublikował: Maciej Głabiński
  data publikacji: 2021-05-25 12:55

Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia Gminy Mszczonów w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe.

Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia Gminy Mszczonów w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe.

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY MSZCZONÓW ORAZ SPOSOBU JEJ ROZLICZENIA

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2020-10-07 15:29

Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Maz. z dnia 20 sierpnia 2020r. Nr PE-I.7440.13.2020.ES

 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2020-08-25 13:19

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2020-08-25 13:18
 • zmodyfikował: Renata Wolak
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-25 13:18

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 7 lipca 2020r., znak WOOŚ.420.7.2020.AZi.9

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2020-07-13
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2020-07-13 14:20

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2020-07-13 14:19

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania do Ministra Klimatu od decyzji nr 15/20/PZ.E Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 31.03.2020r. znak: PZ-Pl_I.7033.12.2020.EW

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2020-05-07
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2020-05-07 12:16

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2020-05-07 12:14

Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia "Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h"

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2020-04-09 08:00

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego o przyjęciu uchwały nr 27 z dnia 3 marca 2020roku w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2020-04-06
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2020-04-06 15:47

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2020-04-06 15:46
 • zmodyfikował: Renata Wolak
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-06 15:46

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2021

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2019-12-04 15:57

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego informujące o rozpoczęciu konsultacji społecznych uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przezd hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2019-11-29 13:25

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2019-11-29 13:12

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY MSZCZONÓW ORAZ SPOSOBU JEJ ROZLICZENIA

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-10-07
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2019-11-29 12:24

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2019-11-29 12:24

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DLA DOKUMENTU "PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MSZCZONÓW NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-10-07
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2019-11-29 12:24
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-10-07
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2019-11-29 12:24
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-10-07
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2019-11-29 12:24
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-10-07
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2019-11-29 12:24

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2019-11-29 12:24

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2019-11-29 12:24

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. ,,Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2024”.

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2019-11-29 12:24

Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
  data wytworzenia: 2018-04-30
 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2019-11-29 12:24

Obwieszczenie o Planowanych polowaniach zbiorczych

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2019-11-29 12:24

Obwieszczenia o miejscach przechowywania ksiąg ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych Kół Łowieckich

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2019-11-29 12:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11171
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-21 16:17:07