Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2011 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik MOPS
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-02-06 10:19

Zarządzenie Nr 2/13 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2013 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-02-13 11:54

Metryka

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-02-13 11:49

Zarządzenie Nr 3/13 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-02-13 12:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-02-13 12:02

Zarządzenie Nr 4/13 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-02-26 13:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-02-26 13:39

Zarządzenie Nr 5/13 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Szkoły Podstawowej w Lutkówce.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-02-26 13:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-02-26 13:47

Zarządzenie Nr 6/13 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-03-06 13:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-03-06 13:55

Zarządzenie Nr 7/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2013r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach turystyki i krajoznawstwa.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-03-06 14:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor OSiR
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-03-06 14:01

Zarządzenie Nr 8/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-03-06 14:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-03-06 14:04

Zarządzenie Nr 9/13 w sprawie powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-03-13 12:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor OSiR
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-03-13 12:09

Zarządzenie Nr 10/13 w sprawie: powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-03-13 12:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-03-13 12:18

Zarządzenie Nr 11/13 w sprawie zatwierdzenia Księgi Jakości

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-03-15 12:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Gminy
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-03-15 12:06

Zarządzenie Nr 12/13 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-04-04 13:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-04-04 13:38

Zarządzenie 13/13 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2013 rok.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-04-08 12:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-04-08 12:53

Zarządzenie Nr 14/13 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-04-08 13:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-04-08 13:06

Zarządzenie Nr15/13 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-05-06 14:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-04-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-05-06 14:01

Zarządzenie Nr 16/13 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2013 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
   data wytworzenia: 2013-04-30
  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-05-07 14:45

Metryka

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-05-07 14:43
 • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-07 14:55

Zarządzenie Nr17/13 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-05-16 11:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-05-13
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-05-16 11:44

Zarządzenie Nr 18/13 w sprawie powołania komisji do zbadania zarzutów skargi

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-05-16 11:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2013-05-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-05-16 11:53

Zarządzenie Nr 19/13 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2012 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-05-24 14:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-05-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-05-24 14:29

Zarządzenie Nr 20/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-05-29 14:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2013-05-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-05-29 14:22

Zarządzenie Nr 21/13 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2013 rok.

 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-06-06 14:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-05-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-06 14:33

Zarządzenie Nr 22/13 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-06-06 14:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-05-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-06 14:36

Zarządzenie Nr 23/13 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-06-06 14:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2013-06-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-06 14:39

Zarządzenie Nr 24/13 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-06-10 13:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-06-07
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-06-10 13:16

Zarządzenie Nr 25/13 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-06-10 13:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-06-07
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-06-10 13:18

Zarządzenie nr 26/13 w sprawie powołania Komijsji Stypendialnej

 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-06-26 11:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2013-06-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-26 11:57

Zarządzenie Nr 27/13 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2013 rok

 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-07-08 10:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-06-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-08 10:36

Zarządzenie Nr 28/13 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-07-08 10:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-06-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-08 10:40

Zarządzenie Nr 29/13 w sprawie zasad rachunkowości

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-07-15 14:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-07-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-07-15 14:31

Zarządzenie Nr 30/2013 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-07-18 12:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2013-07-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-07-18 11:59
 • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-18 12:00

Zarządzenie Nr 31/2013 w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-07-18 12:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2013-07-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-07-18 12:06

Zarządzenie Nr 32/2013 w sprawie określenia wysokości opłat oraz wzorów umów na dystrybucję materiałów reklamowych w obiekcie „Termy Mszczonów”.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-07-19 11:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
  data wytworzenia: 2013-07-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-07-19 11:18

Zarządzenie Nr 33/2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakuppodręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - ,,Wyprawka szkolna".

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-07-23 13:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2013-07-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-07-23 13:15

Zarządzenie Nr 34/2013 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-08-02 11:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-07-25
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-08-02 11:31

Zarządzenie 35/2013 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2013 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-08-07 10:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-07-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-08-07 10:58

Zarządzenie Nr 36/2013 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-08-07 11:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-07-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-08-07 11:02

Zarządzenie 37/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2013r. zadania publicznego z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego w obszarze przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-08-07 11:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Gminnego Centrum Informacji
  data wytworzenia: 2013-08-07
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-08-07 11:13

Zarządzenie Nr 38/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-08-13 10:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2013-08-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-08-13 10:30

Zarządzenie Nr 39/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-08-13 10:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2013-08-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-08-13 10:32

Zarządzenie Nr 40/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-08-13 10:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2013-08-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-08-13 10:45

Zarządzenie Nr 41/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-08-13 10:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2013-08-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-08-13 10:47

Zarządzenie Nr 42/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-08-13 10:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2013-08-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-08-13 10:57

Zarządzenie Nr 43/13 w sprawie powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-08-13 11:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Gminnego Centrum Informacji
  data wytworzenia: 2013-08-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-08-13 11:21

Zarządzenie Nr 44/13w sprawie przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-08-21 16:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2013-08-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-08-21 16:15

Zarządzenie Nr 45/13 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa Nr 36/09 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-08-21 16:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2013-08-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-08-21 16:21

Zarządzenie Nr 46/13 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2013 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-09-03 11:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-08-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-09-03 11:06

Zarządzenie Nr 47/13 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2013 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-09-06 10:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-08-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-09-06 10:25

Zarządzenie 48/13 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-09-06 10:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-08-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-09-06 10:28

Zarządzenie Nr 49/13 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-09-09 11:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-09-02
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-09-09 11:54

Zarządzenie Nr 50/13 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2013 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-10-04 12:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-09-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-10-04 12:33

Zarządzenie Nr 51/13 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-10-04 12:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-09-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-10-04 12:36

Zarządzenie Nr 52/13 zmieniające Zarządzenie Nr 51/13 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 września 2013r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-10-16 14:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-10-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-10-16 14:26

Zarządzenie Nr 53/13 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-11-04 12:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-10-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-11-04 12:09

Zarządzenie Nr 54/13 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-11-07 09:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-10-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-11-07 09:18

Zarządzenie Nr 55/13 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2013 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-11-07 09:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-10-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-11-07 09:22

Zarządzenie Nr 56/13 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2014r.,projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2014- 2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-11-19 09:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-11-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-11-19 09:06

Zarządzenie Nr 57/13 zmieniające Zarządzenie nr 19/08 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie określenia wysokości opłat, stawek najmu oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie‘’Termy Mszczonów”.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-11-22 12:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
  data wytworzenia: 2013-11-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-11-22 12:20
 • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-22 12:22

Zarządzenie Nr 58/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-11-26 10:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2013-11-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-11-25 13:07

Zarządzenie Nr 59/13 w sprawie powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-11-25 13:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2013-11-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-11-25 13:11

Zarządzenie Nr 60/13 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-11-27 11:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2013-11-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-11-27 11:08

Zarządzenie Nr 61/13 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-12-05 15:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-12-05 15:13

Zarządzenie Nr 62/13 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2013 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-12-05 15:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-11-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-12-05 15:16

Zarządzenie Nr 63/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2014r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-12-05 15:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2013-12-02
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-12-05 15:21

Zarządzenie Nr 64/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2014r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach nauki pływania

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-12-05 15:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2013-12-02
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-12-05 15:25

Zarządzenie Nr 65/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2014r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach nauki tenisa stołowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-12-05 15:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2013-12-02
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-12-05 15:30

Zarządzenie Nr 66/13 w sprawie: powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-12-05 15:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2013-12-02
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-12-05 15:32

Zarządzenie Nr 67/13 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie świadczenia rzeczowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-12-05 15:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2013-12-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-12-05 15:34

Zarządzenie Nr 68/13 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-12-11 13:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-12-10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-12-11 13:11

Zarządzenie Nr 69/13 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-12-11 13:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-12-10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-12-11 13:14

Zarządzenie Nr 70/13 w sprawie powołania Zespołu Utrzymania Rezultatów Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-12-23 15:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2013-12-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-12-23 15:32

Zarządzenie Nr 71/2013 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-12-30 10:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-12-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-12-30 10:12

Zarządzenie Nr 72/2013 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Szkoły Podstawowej w Piekarach.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2013-12-30 10:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-12-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2013-12-30 10:18

Zarządzenie Nr 73/13 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-01-07 11:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-12-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-01-07 11:46

Zarządzenie Nr 74/13 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-01-13 10:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-12-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-01-13 10:56

Zarządzenie Nr 75/13 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2013 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2014-01-13 11:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2013-12-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2014-01-13 11:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8860
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-01-13 11:01:27