Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXIX/228/12 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-12-28 14:52

Uchwała Nr XXIX/227/12 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-12-28 14:51

Uchwała Nr XXIX/226/12 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadamikomunalnymi.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-12-28 14:49

Uchwała Nr XXIX/225/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-12-28 14:48

Uchwała Nr XXIX/224/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-12-28 14:47

Uchwała Nr XXIX/223/12 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2013 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-12-28 14:45

Uchwała Nr XXIX/222/12 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2013 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-12-28 14:44

Uchwała Nr XXIX/221/12 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2012-2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-12-28 14:43

Uchwała Nr XXIX/220/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-12-28 14:43

Uchwała Nr XXIX/219/12 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków nie wygasającychz upływem roku 2012

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-12-28 14:42

Uchwała Nr XXIX/218/12w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów do budżetu Gminy Mszczonów oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-12-28 14:40

Uchwała Nr XXIX/217/12 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-12-28 14:39

Uchwała Nr XXIX/216/12 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2013-2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-12-28 14:36

Uchwała Nr XXIX/215/12 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na 2013 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-12-28 14:34

Uchwała Nr XXVIII/214/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-12-21 12:46

Uchwała Nr XXVIII/213/12 w sprawie oddania Klubowi Sportowemu "MSZCZONOWIANKA" składników majątkowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-12-21 12:46

Uchwała Nr XXVIII/212/12 w sprawie obwodów głosowania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału SO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-12-21 12:44

Uchwała Nr XXVII/211/12 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2012-2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-11-23 09:32

Uchwała Nr XXVII/210/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-11-23 09:31

Uchwała Nr XXVII/209/12 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2012-11-23 09:30
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-11-23 09:30

Uchwała Nr XXVII/208/12 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-11-23 09:29

Uchwała Nr XXVII/207/12 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-11-23 09:26

Uchwała Nr XXVII/206/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2013 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-11-23 09:25

Uchwała Nr XXVII/205/12 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-11-23 09:19

Uchwała Nr XXVII/204/12 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-11-23 09:20

Uchwała Nr XXVII/203/12 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Koordynator ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-11-23 09:09

Uchwała Nr XXVII/202/12 w sprawie oddania Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie składników majątkowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-11-23 09:07

Uchwała Nr XXVI/201/12 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2012-2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-11-02 11:36

Uchwała Nr XXVI/200/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-11-02 11:36

Uchwała Nr XXVI/199/12 w sprawie okręgów wyborczych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału SO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-11-02 11:34

Uchwała Nr XXV/198/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-09-28 14:21

Uchwała Nr XXV/197/12 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mszczonów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-09-28 14:20

Uchwała Nr XXV/196/12 w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie GminyMszczonów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-09-28 14:19

Uchwała Nr XXIV/195/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Towarzystwo i Grabce Wręckie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-09-04 08:00

Uchwała Nr XXIV/194/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Wręckie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-09-04 07:58

Uchwała Nr XXIV/193/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-09-04 07:57

Uchwała Nr XXIV/192/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Olszówka, Wręcza i Wręcza A

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-09-04 07:56

Uchwała Nr XXIV/191/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Powązki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-09-04 07:54

Uchwała Nr XXIV/190/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Szeligi, Lublinów i Gurba.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-09-04 07:53

Uchwała Nr XXIV/189/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Wręcza i Olszówka.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-09-04 07:52

Uchwała Nr XXIV/188/12 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2012-2026

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-09-04 07:50

Uchwała Nr XXIV/187/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-09-04 07:49

Uchwała Nr XXIV/186/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-09-04 07:47

Uchwała Nr XXIV/185/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-09-04 07:48

Uchwała Nr XXIV/184/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/159/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2012

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-09-04 07:45

Uchwała Nr XXIV/183/12 w sprawie nadania nazwy ulic w Mszczonowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-09-04 07:42

Uchwała Nr XXIV/182/12 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-09-04 07:43

Uchwała Nr XXIV/181/12w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-09-04 07:40

Uchwała Nr XXIV/180/12 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mszczonów na lata 2012 – 2017

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik MOPS
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-09-04 07:39

Uchwała Nr XXIII/179/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mszczonowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-07-03 15:38

Uchwała Nr XXIII/178/12w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-07-03 15:37

Uchwała Nr XXIII/177/12 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2012-2026

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-07-03 15:36

Uchwała Nr XXIII/176/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-07-03 15:35

Uchwała Nr XXIII/175/12 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-07-03 15:34

Uchwała Nr XXIII/174/12w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-07-03 15:33

Uchwała Nr XXII/173/12 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2012-2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-06-04 13:10

Uchwała Nr XXII/172/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-06-04 13:10

Uchwała Nr XXII/171/12w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-06-04 13:09

Uchwała Nr XXII/170/12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-06-04 13:08

Uchwała Nr XXII/169/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragmenty miejscowości Marków Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna,Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-06-04 13:05

Uchwała Nr XXII/168/12 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zadania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-06-04 13:04

Uchwała Nr XXII/167/12 w sprawie uchwalenia projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Mszczonów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-06-04 13:01

Uchwała Nr XXI/166/12 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2012-2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-04-27 11:37

Uchwała Nr XXI/165/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-04-27 11:37

Uchwała Nr XXI/164/12 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI NOWY DWOREK.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-04-27 11:36

Uchwała Nr XXI/163/12 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: po Naczelnika Wydziału SO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-05-09 09:55

Uchwała Nr XX/162/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-04-04 14:46

Uchwała Nr XX/161/12 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-04-05 09:02

Uchwała Nr XX/160/12 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-04-05 09:01

Uchwała Nr XX/159/12 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2012

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-04-05 08:00

Uchwała Nr XX/158/12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2013 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-04-04 14:45

Uchwała Nr XX/157/12 w sprawie programu pomocy dla rodzin wielodzietnych "3+"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-04-04 14:49

Uchwała Nr XX/156/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik MOPS
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-04-04 14:44

Uchwała Nr XX/155/12 w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego „Lepsze jutro Młodych” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII,Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik MOPS
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-04-04 14:43

Uchwała Nr XX/154/12 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej we Wręczy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-04-04 14:42

Uchwała Nr XX/153/12 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-04-04 14:40

Uchwała Nr XX/152/12 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bobrowcach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-04-04 14:39

Uchwała Nr XIX/151/12 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2012-2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-03-05 09:24

Uchwała Nr XIX/150/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-03-05 09:23

Uchwała Nr XIX/149/12 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-03-05 09:22

Uchwała Nr XIX/148/12 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2011r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującej fragment miejscowości Marków Towarzystwo

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-03-05 09:20

Uchwała Nr XIX/147/12 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZGKiM
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-03-05 09:17

Uchwała Nr XIX/146/12 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-03-05 09:06

Uchwała Nr XIX/145/12 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2012 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-03-05 09:01

Uchwała Nr XVIII/144/12 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bobrowcach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-01-31 11:10

Uchwała Nr XVIII/143/12 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-01-31 11:09

Uchwała Nr XVIII/142/12 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej we Wręczy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-01-31 11:08

Uchwała Nr XVIII/141/12 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/414/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zamiany nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-01-31 11:07

Uchwała Nr XVIII/140/12 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-01-31 11:06

Uchwała Nr XVIII/139/12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-01-31 11:05

Uchwała Nr XVIII/138/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-01-31 11:04

Uchwała Nr XVIII/137/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-01-31 11:03

Uchwała Nr XVIII/136/12 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mszczonów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-01-31 11:02

Uchwała Nr XVIII/135/12 w sprawie zaopiniowania likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mszczonów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mszczonów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2012-01-31 11:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2248
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-23 09:41

Urząd Miejski w Mszczonowie

Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Dane kontaktowe

Centrala
     tel.: 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
     tel.: 46 858 28 40,
     fax: 46 858 28 43

urzad.miejski@mszczonow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 08:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1514905
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-16 13:06

Stopka strony