Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Uchwała nr XIV/109/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 13543).

Metryka

  • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
    data publikacji: 2019-11-29 13:28

OSOBY FIZYCZNE są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach wraz z załącznikami, sporządzone na formularzu określonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105). Formularze są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ w tym:
- formularz IR-1 informacja o gruntach,
- formularz ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
- formularz ZIR-2 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
- formularz ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników.

OSOBY PRAWNE, jednostki organizacyjne w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać w terminie do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, deklaracje na podatek rolny wraz z załącznikami na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu określonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105). Formularze są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ w tym:
- formularz DR-1 deklaracja na podatek rolny,
- formularz ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
- formularz ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Informacje i deklaracje można składać w następującej formie:
- w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie,
- za pomocą poczty na adres:
       Urząd Miejski w Mszczonowie
       Pl. Piłsudskiego 1,
       96-320 Mszczonów
- z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Metryka

  • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
    data publikacji: 2019-11-29 13:29
  • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
    ostatnia modyfikacja: 2019-11-29 13:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4608
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-11-29 13:41:58