Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXII/236/16 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-12-27 10:47
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-12-27 10:47

Uchwała Nr XXXII/235/16 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2016

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-12-27 10:46
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-12-27 10:46

Uchwała Nr XXXII/234/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-12-27 10:45
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-12-27 10:44

Uchwała Nr XXXII/233/16 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjej Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2017r.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-12-27 10:43
 • autor informacji: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-12-27 10:43
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-27 10:44

Uchwała Nr XXXII/232/16 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2017r.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-12-27 10:42
 • autor informacji: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-12-27 10:42

Uchwała Nr XXXII/231/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-12-27 10:41
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-12-27 10:41

Uchwała Budżetowa Gminy Mszczonów na 2017 rok Nr XXXII/230/16

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-12-27 10:40
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-12-27 10:39

Uchwała Nr XXXI/229/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-12-12 12:18
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-12-12 12:18

Uchwała Nr XXXI/228/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie i fragment miejscowości Marków - Towarzystwo

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-12-12 12:17
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-12-12 12:17

Uchwała Nr XXXI/227/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta Mszczonowa

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-12-12 12:13
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-12-12 12:12

Uchwała Nr XXXI/226/16 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-12-12 12:11
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-12-12 12:11

Uchwała nr XXXI/225/16 w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/310/06 z dnia 28 marca 2006r. w sprawie warunków przyznawaniajednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-12-12 12:10
 • autor informacji: Barbara Ciszewska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-12-12 12:10
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-12 12:16

Uchwała Nr XXXI/224/16 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-12-12 12:08
 • autor informacji: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-12-12 12:08

Uchwała Nr XXX/223/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do Umowy o Partnerstwie NR 1/OZE/2016 z dnia 07.10.2016

 • autor informacji: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-12-12 12:05

Uchwała Nr XXIX/222/16 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-24 12:21
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-24 12:21

Uchwała Nr XXIX/221/16 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Mszczonów niesprzedanych lokali mieszkalnych stanowiących własność PKP S.A.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-24 12:20
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-24 12:19

Uchwała Nr XXIX/220/16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-24 12:18
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-24 12:18

Uchwała Nr XXIX/219/16 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-24 12:17
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-24 12:17

Uchwała Nr XXIX/218/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 93/2, 94/4, 94/6 położone w miejscowości Adamowice.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-24 12:14
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-24 12:14

Uchwała Nr XXIX/217/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Gąba.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-24 12:12
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-24 12:12

Uchwała Nr XXIX/216/16 w sprawie aktualizacji Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia Gminy Mszczonów w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-24 12:10
 • autor informacji: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-24 12:10

Uchwała Nr XXIX/215/16 w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-24 12:08
 • autor informacji: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-24 12:08

Uchwała Nr XXIX/214/16 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-24 12:07
 • autor informacji: Bożena Kalota - Wydział Finansowo - Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-24 12:07

Uchwała Nr XXIX/213/16 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-24 12:06
 • autor informacji: Zofia Siwirska, Wydział Finansowo Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-24 12:06

Uchwała Nr XXIX/212/16 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-24 12:04
 • autor informacji: Marta Strzelecka Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-24 12:04

Uchwała Nr XXIX/211/16 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-24 12:03
 • autor informacji: Małgorzata Kaczorowska, ZGKiM
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-24 12:03

Uchwała Nr XXIX/210/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-24 12:02
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-24 12:01

Uchwała Nr XXVIII/209/16 w sprawie powołania Komisji Statutowej

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-02 10:11
 • autor informacji: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-02 10:11

Uchwała Nr XXVIII/208/16 w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-02 10:10
 • autor informacji: Ewa Zielińska Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-02 10:10

Uchwała Nr XXVIII/207/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Dworek

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-02 10:09
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-02 10:09

Uchwała Nr XXVIII/206/16 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Badowo-Dańki i Sosnowica

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-02 10:08
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-02 10:08

Uchwała Nr XXVIII/205/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-02 10:07
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-02 10:07

Uchwała Nr XXVIII/204/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1485, 1486, 1487, 1495/7, 1495/8, 1495/6, 1495/9, 1501/2, 1501/8, 1501/21, 1501/11, 1501/13, 1501/12 w ich granicach ewidencyjnych

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-02 10:06
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-02 10:06

Uchwała Nr XXVIII/203/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie i fragmentmiejscowości Marków - Towarzystwo.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-02 10:05
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-02 10:04

Uchwała Nr XXVIII/202/16 w sprawie apelu dotyczącego bardzo trudnej sytuacji polskich sadowników

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-02 10:03
 • autor informacji: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-02 10:03

Uchwała Nr XXVIII/201/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-02 10:02
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-02 10:01

Uchwała Nr XXVII/200/16 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie” i nadania jej statutu.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-10-10 12:26
 • autor informacji: Ewa Zielińska Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-10-10 12:26

Uchwała Nr XXVII/199/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-10-10 12:24
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-10-10 12:24

Uchwała Nr XXVII/198/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-10-10 12:23
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-10-10 12:23

Uchwała Nr XXVII/197/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa"

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-10-10 12:22
 • autor informacji: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-10-10 12:22

Uchwała Nr XXVII/196/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Umowy Partnerskiej w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-10-10 12:20
 • autor informacji: Taida Sochańska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-10-10 12:20

Uchwała Nr XXVII/195/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Sosnowica

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-10-10 12:18
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-10-10 12:18

Uchwała Nr XXVII/194/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-10-10 12:17
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-10-10 12:17

Uchwała Nr XXVII/193/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-10-10 12:16
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-10-10 12:16

Uchwała Nr XXVII/192/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-10-10 12:16
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-10-10 12:16

Uchwała Nr XXVII/191/16 w sprawie zaopiniowania likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mszczonów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-10-10 12:15
 • autor informacji: Taida Sochańska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-10-10 12:14

Uchwała Nr XXVI/190/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-09-08 11:34
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-09-08 11:29

Uchwała Nr XXVI/189/16 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-09-08 11:28
 • autor informacji: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-09-08 11:28

Uchwała Nr XXVI/188/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Porozumienia o Partnerstwie w zakresie wykonania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa"

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-09-08 11:27
 • autor informacji: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-09-08 11:27

Uchwała Nr XXVI/187/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Porozumienia o Partnerstwie w zakresie wykonania programów funkcjonalno -użytkowych, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnegodo projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-09-08 11:25
 • autor informacji: Taida Sochańska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-09-08 11:25

Uchwała Nr XXVI/186/16 w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielm lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-09-08 11:23
 • autor informacji: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-09-08 11:23

Uchwała Nr XXVI/185/16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-09-08 11:22
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-09-08 11:22

Uchwała Nr XXVI/184/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującegodziałki o nr ew. 1112/2 i 1112/3 w ich granicach ewidencyjnych

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-09-08 11:21
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-09-08 11:21

Uchwała Nr XXVI/183/16 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MSZCZONOWA OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI O NR EW. 1778/12, 1778/15 I 1778/16 W ICH GRANICACH EWIDENCYJNYCH

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-09-08 11:20
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-09-08 11:19

Uchwała Nr XXV/182/16 w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zadania.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-07-29 13:14
 • autor informacji: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-07-29 13:14

Uchwała Nr XXV/181/16w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-07-29 13:13
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-07-29 13:12

Uchwała Nr XXV/180/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-07-29 13:11
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-07-29 13:11

Uchwała Nr XXV/179/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-07-29 13:10
 • autor informacji: Karolina Górajewska , Wydział Finansowo Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-07-29 13:10

Uchwała Nr XXV/178/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-07-29 13:08
 • autor informacji: Karolina Górajewska , Wydział Finansowo Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-07-29 13:08

Uchwała Nr XXV/177/16 w sprawie rozpatrzenia kolejnej skargi na działalność Burmistrza Mszczonowa

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-07-29 13:07
 • autor informacji: Małgorzata Kusiak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-07-29 13:07
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-29 13:09

Uchwała Nr XXIV/176/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta Mszczonowa

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-06-30 11:57
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-30 11:56

Uchwała Nr XXIV/175/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-06-30 11:55
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-30 11:55

Uchwała Nr XXIV/174/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Adamowice, fragment miejscowości Gurba i fragment miejscowości Powązki

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-06-30 11:54
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-30 11:54

Uchwała Nr XXIV/173/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mszczonowa

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-06-30 11:53
 • autor informacji: Małgorzata Kusiak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-30 11:53
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-21 10:49

Uchwała Nr XXIV/172/16 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-06-30 11:52
 • autor informacji: Barbara Ciszewska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-30 11:52

Uchwała Nr XXIV/171/16 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mszczonowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-06-30 11:51
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-30 11:51

Uchwała Nr XXIV/170/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-06-30 11:50
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-30 11:50

Uchwała Nr XXIII/169/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-06-06 10:09
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-06 10:08

Uchwała Nr XXIII/168/16 w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego na temat podjęcia incjatywy zmierzającej do zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniualkoholizmowi

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-06-06 10:08
 • autor informacji: Elżbieta Szaforska, Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-06 10:07

Uchwała nr XXIII/166/16 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-06-06 10:04
 • autor informacji: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-06 10:04

Uchwała nr XXIII/165/16 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-06-06 10:03
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-06 10:03

Uchwała nr XXIII/164/16 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-06-06 10:02
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-06 10:02

Uchwała nr XXIII/163/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Osuchów

 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-03 12:20

Uchwała nr XXIII/162/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Wręckie

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-06-03 12:14
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-03 12:14
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-03 12:19

Uchwała nr XXIII/161/16 w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 roku''.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-06-03 12:13
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-03 12:12

Uchwała nr XXII/160/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badów Górny.

 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-29 10:10

Uchwała nr XXII/159/16 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-04-29 10:09
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-29 10:08

Uchwała nr XXII/158/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wręcza

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-04-29 10:07
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-29 10:07

Uchwała nr XXII/157/16 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pieńki Strzyże

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-04-29 10:05
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-29 10:05

Uchwała nr XXII/156/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Wręcza oraz fragment miejscowości Wręcza A.

 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-29 10:03

Uchwała nr XXII/155/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Olszówka, Wręcza i Wręcza A.

 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-29 10:02

Uchwała nr XXII/154/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-04-29 10:01
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-29 10:00

Uchwała nr XXII/153/16 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI BADOWO - DAŃKI ORAZ FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI BADOWO - MŚCISKA.

 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-29 09:59

Uchwała nr XXII/152/16 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Lutkówce

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-04-29 09:58
 • autor informacji: Grzegorz Olczak Dyrektor Sz.P w Lutkówce
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-29 09:57

Uchwała nr XXI/151/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-04-05 11:18
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-05 11:18

Uchwała nr XXI/150/16 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-04-05 11:17
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-05 11:17

Uchwała nr XXI/149/16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-04-05 11:16
 • autor informacji: Ewa Zielińska Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-05 11:16

Uchwała nr XXI/148/16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-04-05 11:14
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-05 11:14

Uchwała nr XXI/147/16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-04-05 11:13
 • autor informacji: Janina Sitek, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-05 11:13

Uchwała nr XXI/146/16 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2016

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-04-05 11:12
 • autor informacji: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-05 11:12

Uchwała nr XXI/145/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-04-05 11:11
 • autor informacji: Barbara Ciszewska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-05 11:11

Uchwała nr XXI/144/16 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-04-05 11:10
 • autor informacji: Małgorzata Kaczorowska, ZGKiM
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-05 11:10

Uchwała nr XX/143/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-02-25 11:38
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-02-25 11:38

Uchwała nr XX/142/16 w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-02-25 11:37
 • autor informacji: Artur Jankowski,Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-02-25 11:37

Uchwała nr XX/141/16 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-02-25 11:36
 • autor informacji: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-02-25 11:35

Uchwała nr XX/140/16 w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-02-25 11:34
 • autor informacji: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-02-25 11:34

Uchwała nr XIX/139/16 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-01-28 14:04
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-01-28 14:04

Uchwała nr XIX/138/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-01-28 14:06
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-01-28 14:05

Uchwała nr XIX/137/16 w sprawie skargi mieszkańców Gminy Radziejowice na działanie Burmistrza Mszczonowa

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-01-28 14:07
 • autor informacji: Marianna Jolanta Jackowska, Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-01-28 14:07

Uchwała nr XIX/136/16 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-01-28 14:08
 • autor informacji: Monika Puchała
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-01-28 14:08

Uchwała nr XIX/135/16 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-01-28 14:10
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-01-28 14:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1366
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-12-27 10:47

Urząd Miejski w Mszczonowie

Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Dane kontaktowe

Centrala
     tel.: 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
     tel.: 46 858 28 40,
     fax: 46 858 28 43

urzad.miejski@mszczonow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 17:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1069722
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-18 16:02

Stopka strony