Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

G-01 Zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 13:01
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-01 09:26

G-02 Wpis/wykreślenie do/z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2014-05-27 11:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-05 13:10

G-03 Usuwanie drzew i krzewów

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 13:01
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-27 11:59

G-04 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 13:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-05 13:11

G-05 Udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2018-06-05 10:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-05 13:12

G-06 Zaświadczenie potwierdzające posiadanie plantacji choinek

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 13:03
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-27 12:00

G-07 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 13:03
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-27 12:00

G-08 Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-09-07 11:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-05 13:13

G-09 Dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-04-05 13:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-05 13:14

G-10 Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 13:03
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-27 12:01

G-11 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 13:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-05 13:15

G-12 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-04-05 13:15

G-13 Dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł c.o zgazowujący drewno (holgaz), kocioł gazowy, olejowy, elektryczny lub pompę ciepła

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-04-05 13:16

G-14 Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-02-28 14:32

G-15 Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-02-28 12:09

G-16 Przyjęcie deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2021-01-14 13:01

G-17 Wniosek o wpis do rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Dzięcioł, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2021-06-15
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2021-06-15 14:48

G-18 Zgłoszenie zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Dzięcioł, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2023-04-14
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2023-04-17 15:05

G-19 Nakaz wykonania czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia albo przywrócenie środowiska do stanu właściwego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Dzięcioł, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2023-06-23
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2023-06-23 11:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34495
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-09 10:46:26