Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Uchwała nr XLI/336/13 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2014 rok.

 • 336.pdf (PDF) 592.15kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-12-20 10:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-12-20 10:30

uchwała Nr XLI/335/13 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2014 rok

 • 335.pdf (PDF) 171.02kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-12-20 10:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-12-20 10:29

Uchwała nr XLI/334/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-12-20 10:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-12-20 10:28

Uchwała nr XLI/333/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działkę o nr ew. 1778/13 w jej granicach ewidencyjnych

 • 333.pdf (PDF) 689.43kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-12-20 10:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-12-20 10:26

Uchwała nr XLI/332/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Ciemno - Gnojna.

 • 332.pdf (PDF) 1315.51kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-12-20 10:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-12-20 10:24

Uchwała nr XLI/331/13 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-12-20 10:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-12-20 10:23

Uchwała nr XLI/330/13 w sprawie nadania nazwy ulicom wspólnym dla wsi Olszówka (obręb ew. 66) i wsi Wręcza (obręb ew.67 i 68) oraz zmiany Uchwały Nr IX/44/99 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 27 kwietnia 1999 roku w sprawie nadania nazwy ulicom

 • 330.pdf (PDF) 581.29kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-12-20 10:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-12-20 10:21

Uchwała nr XLI/329/13 w sprawie nadania nazwy ulicy wspólnej dla wsi Kowiesy, Kowiesowo i Piekarowo

 • 329.pdf (PDF) 589.74kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-12-20 10:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-12-20 10:19

Uchwała nr XLI/328/13 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2013-2023

 • 328.pdf (PDF) 1112.25kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-12-20 10:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-12-20 10:18

Uchwała Nr XLI/327/13 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • 327.pdf (PDF) 2795.38kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-12-20 10:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-12-20 10:16
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-20 10:17

Uchwała Nr XLI/326/13 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków nie wygasających z upływem roku 2013

 • 326.pdf (PDF) 321.15kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-12-20 10:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-12-20 10:15

Uchwała nr XLI/325/13 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2014-2023

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-12-20 10:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-12-20 10:12

Uchwała Nr XLI/324/13 Uchwała budżetowa Gminy Mszczonów na 2014 rok

 • 324.pdf (PDF) 3126.48kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-12-20 10:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-12-20 10:11

Uchwała Nr XLI/323/13w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/452/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2010r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-12-20 10:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-12-20 10:09

Uchwała nr XL/322/13 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

 • 322.pdf (PDF) 219.07kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-11-20 15:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska w Mszczonowie
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-11-20 15:59

Uchwała Nr XL/321/13 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • 321.pdf (PDF) 1368.71kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-11-20 15:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-11-20 15:58

Uchwała nr XL/320/13 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • 320.pdf (PDF) 102.65kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-11-20 15:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-11-20 15:57

Uchwała nr XL/319/13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2014 rok

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-11-20 15:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-11-20 15:56

Uchwała Nr XL/318/13 w sprawie nadania nazwy ulicy wspólnej dla wsi Badów Górny i Kamionka oraz zmiany Uchwały Nr XIV/102/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 października 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Badów Górny

 • 318.pdf (PDF) 758.16kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-11-20 15:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-11-20 15:54

Uchwała nr XL/317/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo Mściska

 • 317.pdf (PDF) 7972.76kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-11-20 15:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-11-20 15:52

Uchwała Nr XL/316/13 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

 • 316.pdf (PDF) 249.68kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-11-20 15:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-11-20 15:50

Ucvhwała nr XXXIX/315/13 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2013-2023

 • 315.pdf (PDF) 998.96kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-11-04 10:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-11-04 10:02

Uchwała Nr XXXIX/314/13 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • 314.pdf (PDF) 302.71kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-11-04 10:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-11-04 10:01

Uchwała Nr XXXIX/313/13 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ciemno - Gnojna

 • 313.pdf (PDF) 537.33kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-11-04 09:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-11-04 09:59

Uchwała Nr XXXIX/312/13 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-11-04 09:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-11-04 09:58

Uchwała Nr XXXIX/311/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo Dańki.

 • 311.pdf (PDF) 1492.03kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-11-04 09:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-11-04 09:56

Uchwała nr XXXIX/310/13 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie

 • 310.pdf (PDF) 189.77kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-11-04 09:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-11-04 09:54

Uchwała nr XXXIX/309/13 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie

 • 309.pdf (PDF) 195.84kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-11-04 09:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Koordynator ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-11-04 09:53

Uchwała nr XXXVIII/308/13 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2013-2023

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-09-30 07:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-09-30 07:35

Uchwała nr XXXVIII/307/13 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-09-30 07:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-09-30 07:34

Uchwała Nr XXXVIII/306/13 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-09-30 07:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-09-30 07:33
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-30 07:34

Uchwała Nr XXXVII/305/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mszczonów w roku 2012

 • 305.pdf (PDF) 479.03kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-09-03 10:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-09-03 10:44

Uchwała Nr XXXVII/304/13 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-09-03 10:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-09-03 10:43

Uchwała Nr XXXVII/303/13 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-09-03 10:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-09-03 10:41

Uchwała Nr XXXVII/302/13 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-09-03 10:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-09-03 10:40

Uchwała Nr XXXVII/301/13 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2013-2023

 • 301.pdf (PDF) 995.17kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-09-03 10:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-09-03 10:39

Uchwała Nr XXXVII/300/13 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-09-03 10:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-09-03 10:37
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-03 10:38

Uchwała Nr XXXVII/299/13 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-09-03 10:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-09-03 10:36

Uchwała Nr XXXVII/298/13 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zimnice

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-09-03 10:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-09-03 10:35

Uchwała Nr XXXVII/297/13 w sprawie nadania nazwy ulicy wspólnej dla wsi Zimnice i Piekary

 • 297.pdf (PDF) 568.83kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-09-03 10:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-09-03 10:34

Uchwała Nr XXXVII/296/13 w sprawie nadania nazwy ulicy wspólnej dla wsi Suszeniec i Janówek

 • 296.pdf (PDF) 329.21kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-09-03 10:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-09-03 10:33

Uchwała Nr XXXVII/295/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego miejscowość Władysławów oraz fragment miejscowości Badowo Dańki

 • 295.pdf (PDF) 4442.86kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-09-03 10:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-09-03 10:32

Uchwała Nr XXXVII/294/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Wręcza i Wręcza A.

 • 294.pdf (PDF) 1631.33kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-09-03 10:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-09-03 10:30

Uchwała Nr XXXVII/293/13 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejcowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa oraz uchwały dotyczącej przystąpienia dosporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-09-03 10:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-09-03 10:29

Uchwała Nr XXXVII/292/13 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego pt.: „STANDARDY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet V, Działanie 5.4

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-09-03 10:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Gminnego Centrum Informacji
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-09-03 10:28

Uchwała Nr XXXVII/291/13 zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych”

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-09-03 10:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-09-03 10:26

Uchwała Nr XXXVI/290/13 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Mszczonów woj. mazowieckie na lata 2013-2016 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032)” wrazz „Prognozą oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Mszczonów woj. mazowieckie na lata 2013-2016 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032) ”.

 • 290.pdf (PDF) 2574.09kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-28 11:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-28 11:09

Uchwała Nr XXXVI/289/13 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2013-2023

 • 289.pdf (PDF) 1170.66kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-28 11:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-28 11:07

Uchwała XXXVI/288/13 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • 288.pdf (PDF) 297.17kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-28 11:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-28 11:06

Uchwała Nr XXXVI/287/13 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • 287.pdf (PDF) 177.63kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-28 11:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-28 11:01

Uchwała nr XXXVI/286/13 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • 286.pdf (PDF) 288.65kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-28 11:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-28 10:59

Uchwała nr XXXVI/285/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • 285.pdf (PDF) 204.84kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-28 10:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-28 10:57

Uchwała nr XXXVI/284/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-28 10:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-28 10:55

Uchwała nr XXXVI/283/13 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-28 10:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-28 10:54

Uchwała Nr XXXVI/282/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w Mszczonowie

 • 282.pdf (PDF) 756.83kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-28 10:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-28 10:52

Uchwała Nr XXXVI/281/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działkio nr ew. 1510/1, 1511/1, 1512/1, 1513/1, 1514/1, 1502/1, 1502/2, 1503, 1504/1, 1504/2, 1505 w ich granicach ewidencyjnych oraz część działki o nr ew. 1509/1.

 • 281.pdf (PDF) 2415.66kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-28 10:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-28 10:50

Uchwała Nr XXXVI/280/13 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-28 10:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-28 10:48

Uchwała Nr XXXVI/279/13 w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie

 • 279.pdf (PDF) 104.84kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-28 10:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-28 10:47

Uchwała nr XXXVI/278/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mszczonowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-28 10:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-28 10:43

Uchwała Nr XXXVI/277/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-28 10:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-28 10:41

Uchwała nr XXXV/276/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-04 14:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-04 14:15

Uchwała nr XXXV/275/13 w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mszczonów na lata 2013 – 2015

 • 275.pdf (PDF) 278.48kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-04 14:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-04 14:14

Uchwała nr XXXV/274/13 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-04 14:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-04 14:12

Uchwała nr XXXV/273/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w Mszczonowie

 • 273.pdf (PDF) 875.54kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-04 14:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-04 14:11

Uchwała nr XXXV/272/13 w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

 • 272.pdf (PDF) 315.79kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-04 14:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-04 14:10

Uchwała nr XXXV/271/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Badowo Mściska w gminie Mszczonów.

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-04 14:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-04 14:09

Uchwała nr XXXV/270/13 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mszczonów

 • 270.pdf (PDF) 114.57kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-04 14:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-04 14:07

Uchwała Nr XXXV/269/13 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych orazpunktów przedszkolnych, dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-04 14:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-04 14:05

Uchwała Nr XXXV/268/13 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego

 • 268.pdf (PDF) 166.38kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-04 14:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-04 14:04

Uchwała Nr XXXV/267/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie

 • 267.pdf (PDF) 293.51kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-04 14:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-04 14:01

Uchwała nr XXXV/266/13 w sprawie zaciągnięcia w 2013r pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-04 14:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-04 14:00

Uchwała nr XXXV/265/13 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2013-2023

 • 265.pdf (PDF) 1209.92kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-04 13:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-04 13:57

Uchwała nr XXXV/264/13 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • 264.pdf (PDF) 304.06kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-06-04 13:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-06-04 13:55

Uchwała Nr XXXIV/263/13 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2013-2023

 • 263.pdf (PDF) 1071.89kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-04-25 14:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-04-25 14:35

Uchwała nr XXXIV/262/13 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • 262.pdf (PDF) 272.39kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-04-25 14:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-04-25 14:34

Uchwała Nr XXXIV/261/13 w sprawie ustalenia sieci i obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów

 • 261.pdf (PDF) 266.66kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-04-25 14:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-04-25 14:32

Uchwała Nr XXXIV/260/13 w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • 260.pdf (PDF) 173.79kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-04-25 14:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-04-25 14:31

Uchwała Nr XXXIV/259/ w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie

 • 259.pdf (PDF) 188.86kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-04-25 14:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Gminnego Centrum Informacji
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-04-25 14:27

Uchwała Nr XXXIII/258/13 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-27 15:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-27 15:37

Uchwała Nr XXXIII/257/13 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadamikomunalnymi.

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-27 15:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-27 15:36

Uchwała Nr XXXIII/256/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • 256.pdf (PDF) 332.59kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-27 15:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-27 15:35

Uchwała Nr XXXIII/255/13 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2013-2023

 • 255.pdf (PDF) 1282.18kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-27 15:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-27 15:34

Uchwała Nr XXXIII/254/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2014 roku.

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-27 15:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-27 15:33

Uchwała Nr XXXIII/253/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mszczonowa

 • 253.pdf (PDF) 174.45kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-27 15:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-27 15:31

Uchwała Nr XXXIII/252/13 zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozuminia z gminami: Nadarzyn, Radziejowice, Żabia Wola, Raszyn

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-27 15:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-27 15:30

Uchwała Nr XXXIII/251/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów".

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-27 15:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-27 15:29

Uchwała Nr XXXIII/250/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo Dańki.

 • 250.pdf (PDF) 1613.19kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-27 15:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-27 15:28

Uchwała Nr XXXIII/249/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-27 15:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-27 15:27

Uchwała Nr XXXIII/248/13 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2013 roku.

 • 248.pdf (PDF) 137.88kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-27 15:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-27 15:25

Uchwała Nr XXXII/247/13 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-12 14:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-12 14:21

Uchwała Nr XXXII/246/13 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • 246.pdf (PDF) 102.79kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-12 14:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-12 14:20

Uchwała Nr XXXII/245/13 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadamikomunalnymi.

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-12 14:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-12 14:19

Uchwała Nr XXXII/244/13w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • 244.pdf (PDF) 332.72kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-12 14:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-12 14:18

Uchwała Nr XXXII/243/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-12 14:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-12 14:16

Uchwała Nr XXXI/242/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów.

 • 242.pdf (PDF) 268.57kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-01 12:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-01 12:01

Uchwała Nr XXXI/241/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały budżetowej gminy Mszczonów na 2012 rok

 • 241.pdf (PDF) 705.95kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-01 12:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-01 12:00

Uchwała Nr XXXI/240/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Towarzystwo

 • 240.pdf (PDF) 2029.65kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-01 11:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-01 11:59

Uchwała Nr XXXI/239/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Towarzystwo.

 • 239.pdf (PDF) 1930.61kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-01 11:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-01 11:58

Uchwała Nr XXXI/238/13 w sprawie zamiany nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-01 11:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-01 11:56

Uchwała Nr XXXI/237/13 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2013

 • 237.pdf (PDF) 197.92kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-01 11:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-01 11:56

Uchwała Nr XXXI/236/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planówzagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-01 11:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-01 11:54

Uchwała Nr XXXI/235/13w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-01 11:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-01 11:53

Uchwała Nr XXXI/234/13 w sprawie ustanowienia „Programu Stypendialnego Gminy Mszczonów” dla uczniów szczególnie uzdolnionych".

 • 234.pdf (PDF) 299.43kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-01 11:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-01 11:52

Uchwała Nr XXXI/233/13 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-03-01 11:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZGKiM
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-03-01 11:51

Uchwała Nr XXX/232/13zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

 • 232.pdf (PDF) 331.27kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-01-29 10:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-01-29 10:16

Uchwała Nr XXX/231/13 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI TŁUMY

 • 231.pdf (PDF) 1729.53kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-01-29 10:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-01-29 10:15

Uchwała Nr XXX/230/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-01-29 10:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-01-29 10:12

Uchwała Nr XXX/229/13 w sprawie rezygnacji z członkowstwa Gminy Mszczonów w Stowarzyszeniu Metropolia Warszawa

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2013-01-29 10:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2013-01-29 10:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9248
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-12-20 10:30:55