Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/18 zmieniające Zarządzenie nr 19/08 Burmistrza Mszczonowa z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie określenia wysokości opłat, stawek najmu oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie ‘’Termy Mszczonów”.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2018-01-03
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-01-05 12:31

Zarządzenie Nr 2/18 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Mszczonowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-01-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-01-11 08:46

Zarządzenie Nr 3/18 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-01-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-01-12 11:32

Zarządzenie Nr 4/18 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-01-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-01-23 09:43

Zarządzenie Nr 5/18 w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-01-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-01-23 10:01

Zarządzenie Nr 6/18 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2018-01-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-01-29 13:17

Zarządzenie Nr 7/18 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-01-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-02-07 12:20

Zarządzenie Nr 8/18 w sprawie pracy zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Jankowski,Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-02-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-02-07 12:22

Zarządzenie Nr 9/18 w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-02-14 12:34

Zarządzenie Nr 10/18 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-02-14 12:40

Zarządzenie Nr 11/18 zmieniające Zarządzenie Nr 17/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 21 kwietnia 2017 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-02-14 12:44

Zarządzenie Nr 12/18 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-03-08 11:59

Zarządzenie Nr 13/18 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-03-08 12:07

Zarządzenie Nr 14/18 w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Strzelecka, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2018-03-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-03-26 11:30

Zarządzenie Nr 15/18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-03-29 11:17

Zarządzenie Nr 16/18 w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-03-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-04-04 12:36

Zarządzenie Nr 17/18 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-03-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-04-06 14:13

Zarządzenie Nr 18/18 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Patury, Wydział Spraw Obywatelskich
  data wytworzenia: 2018-04-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-04-18 08:45

Zarządzenie Nr 19/18 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Woźnicki, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady
  data wytworzenia: 2018-04-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-04-20 13:03

Zarządzenie Nr 20/18 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-04-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-05-02 13:41
 • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-02 13:42

Zarządzenie Nr 21/18 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-04-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-05-07 13:13

Zarządzenie Nr 22/18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-05-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-05-07 13:16

Zarządzenie Nr 23/18 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-05-14 10:55

Zarządzenie Nr 24/18 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form doskonalenia zawodowego objętych dofinansowaniem w 2018 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2018-05-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-05-16 15:07

Zarządzenie Nr 25/18 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. 25 Pułku Artylerii Pancernejw Mszczonowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2018-05-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-05-16 15:11

Zarządzenie Nr 26/18 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie wicedyrektorowi Pani Annie Beacie Rusinowskiej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2018-05-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-05-16 15:15

Zarządzenie Nr 27/18 w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-05-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-05-24 10:37

Zarządzenie Nr 28/18 w sprawie utworzenia Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Taida Sochańska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-05-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-05-24 11:08

Zarządzenie Nr 29/18 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-05-29 10:01

Zarządzenie Nr 30/18 w sprawie przekazania na rok 2018 kierownikom jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy Mszczonów uprawnień do zaciągania zobowiązań

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-05-30 14:48

Zarządzenie Nr 31/18 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-05-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-06-05 12:05

Zarządzenie Nr 32/18 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Kowalska, Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2018-05-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-06-05 12:12

Zarządzenie Nr 33/18 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji socjalnej w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-06-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-06-18 14:14

Zarządzenie Nr 34/18 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-06-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-06-22 14:24

Zarządzenie Nr 35/18 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-06-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-06-22 14:48

Zarządzenie Nr 36/18 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Olszówka - Nowy Dworek

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Strzelecka, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2018-06-25
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-07-02 13:12

Zarządzenie Nr 37/18 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-07-05 09:17

Zarządzenie Nr 38/18 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie Polityki Ochrony Danych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-07-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-07-11 10:34

Zarządzenie Nr 39/18 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-07-11 14:26

Zarządzenie Nr 40/18 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-07-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-07-16 10:52

Zarządzenie Nr 41/18 w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza (HNS) w Gminie MSZCZONÓW

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Patury, Wydział Spraw Obywatelskich
  data wytworzenia: 2018-07-23
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2018-07-27 09:47

Zarządzenie Nr 42/18 w sprawie powołanie Komisji Przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-07-23
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2018-07-27 09:49

Zarządzenie Nr 43/18 w sprawie powołanie Komisji Przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-07-23
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2018-07-27 09:51

Zarządzenie Nr 44/18 w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz zasad ustalania opłat z tytułu ich dzierżawy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-07-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2018-07-27 13:54

Zarządzenie Nr 45/18 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-07-31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2018-08-03 14:41

Zarządzenie Nr 46/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2018-08-01
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2018-08-03 14:43

Zarządzenie Nr 47/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2018-08-01
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2018-08-03 14:45

Zarządzenie Nr 48/18 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-08-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-09-04 11:49

Zarządzenie Nr 49/18 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-08-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-09-04 11:59

Zarządzenie Nr 50/18 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-08-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-09-07 12:30

Zarządzenie Nr 51/18 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2018-09-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-09-12 09:10

Zarządzenie Nr 52/18 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-09-07
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-09-12 09:14

Zarządzenie Nr 53/18 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu „Szkoła w działaniu",współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2018-09-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-09-24 12:25

Zarządzenie Nr 54/18 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwalych do Szkoły Podstawowej w Piekarach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-09-24 12:34

Zarządzenie Nr 55/18 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych do Szkoły Podstawowej w Osuchowie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-09-24 12:40

Zarządzenie Nr 56/18 w sprawie powołanie Komisji Przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-09-24 12:46

Zarządzenie Nr 57/18 w sprawie powołanie Komisji Przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-09-24 12:58

Zarządzenie Nr 58/18 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - ,,Wyprawka szkolna’’.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-09-27 13:33

Zarządzenie Nr 59/18 w sprawie powołania Komisji socjalnej w Urzędzie Miejskim w Mszcznowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2018-09-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-10-02 13:46

Zarządzenie Nr 60/18 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-09-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-10-04 13:37

Zarządzenie Nr 61/18 w sprawie zmiany oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomaszewska, pracownik ds. BHP
  data wytworzenia: 2018-10-03
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-10-05 11:54

Zarządzenie Nr 62/18 w sprawie określenia stanowisk, na których niezbędne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ustalenia stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomaszewska, pracownik ds. BHP
  data wytworzenia: 2018-10-03
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-10-05 12:06

Zarządzenie Nr 63/18 w sprawie powołania Sądu Konkursowego przy wyborze prac konkursowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Jankowski,Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-10-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-10-12 09:56

Zarządzenie Nr 64/18 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-09-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-10-12 10:12

Zarządzenie Nr 65/18 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-10-17 13:09

Zarządzenie Nr 66/18 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-10-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-10-24 15:46

Zarządzenie Nr 67/18 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-10-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-10-29 13:05

Zarządzenie Nr 68/18 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-10-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-11-09 14:41

Zarządzenie Nr 69/18 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-10-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-11-09 14:49

Zarządzenie Nr 70/18 w sprawie odwołania zastępcy burmistrza

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-11-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-11-16 14:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 900
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-16 14:26

Urząd Miejski w Mszczonowie

Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Dane kontaktowe

Centrala
     tel.: 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
     tel.: 46 858 28 40,
     fax: 46 858 28 43

urzad.miejski@mszczonow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 17:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1260994
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-11-16 14:26

Stopka strony