Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/18 zmieniające Zarządzenie nr 19/08 Burmistrza Mszczonowa z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie określenia wysokości opłat, stawek najmu oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie ‘’Termy Mszczonów”.

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-01-05 12:32
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2018-01-03
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-01-05 12:31

Zarządzenie Nr 2/18 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Mszczonowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-01-11 08:49
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-01-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-01-11 08:46

Zarządzenie Nr 3/18 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-01-12 11:36
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-01-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-01-12 11:32

Zarządzenie Nr 4/18 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-01-23 09:44
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-01-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-01-23 09:43

Zarządzenie Nr 5/18 w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-01-23 10:02
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-01-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-01-23 10:01

Zarządzenie Nr 6/18 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-01-29 13:17
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2018-01-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-01-29 13:17

Zarządzenie Nr 7/18 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-02-07 12:20
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-01-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-02-07 12:20

Zarządzenie Nr 8/18 w sprawie pracy zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-02-07 12:23
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Jankowski,Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-02-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-02-07 12:22

Zarządzenie Nr 9/18 w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-02-14 12:36
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-02-14 12:34

Zarządzenie Nr 10/18 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-02-14 12:41
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-02-14 12:40

Zarządzenie Nr 11/18 zmieniające Zarządzenie Nr 17/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 21 kwietnia 2017 r.

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-02-14 12:45
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-02-14 12:44

Zarządzenie Nr 12/18 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-03-08 12:00
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-03-08 11:59

Zarządzenie Nr 13/18 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-03-08 12:08
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-03-08 12:07

Zarządzenie Nr 14/18 w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-03-26 11:31
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Strzelecka, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2018-03-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-03-26 11:30

Zarządzenie Nr 15/18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-03-29 11:27
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-03-29 11:17

Zarządzenie Nr 16/18 w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-04-04 12:42
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-03-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-04-04 12:36

Zarządzenie Nr 17/18 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-04-06 14:30
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-03-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-04-06 14:13

Zarządzenie Nr 18/18 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-04-18 08:57
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Patury, Wydział Spraw Obywatelskich
  data wytworzenia: 2018-04-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-04-18 08:45

Zarządzenie Nr 19/18 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-04-20 13:14
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Woźnicki, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady
  data wytworzenia: 2018-04-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-04-20 13:03

Zarządzenie Nr 20/18 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-05-02 13:43
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-04-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-05-02 13:41
 • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-02 13:42

Zarządzenie Nr 21/18 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-05-07 13:13
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-04-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-05-07 13:13

Zarządzenie Nr 22/18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-05-07 13:22
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-05-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-05-07 13:16

Zarządzenie Nr 23/18 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2017 rok

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-05-14 10:56
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-05-14 10:55

Zarządzenie Nr 24/18 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form doskonalenia zawodowego objętych dofinansowaniem w 2018 r.

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-05-16 15:08
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2018-05-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-05-16 15:07

Zarządzenie Nr 25/18 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. 25 Pułku Artylerii Pancernejw Mszczonowie

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-05-16 15:13
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2018-05-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-05-16 15:11

Zarządzenie Nr 26/18 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie wicedyrektorowi Pani Annie Beacie Rusinowskiej

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2018-05-16 15:17
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2018-05-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2018-05-16 15:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 401
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-16 15:17

Urząd Miejski w Mszczonowie

Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Dane kontaktowe

Centrala
     tel.: 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
     tel.: 46 858 28 40,
     fax: 46 858 28 43

urzad.miejski@mszczonow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 17:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1134753
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-05-21 15:20

Stopka strony