Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

obejmująca miejscowości: fragmenty wsi: Długowizna, Budy Strzyże, Ciemno Gnojna, Zimna Woda, Dwórzno, Badowo Dańki, Budy Strzyże, Bronisławów Osuchowski

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

fragment wsi: Zbiroża, Lutkówka Druga

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Fragmenty wsi: WólkaWręcka, GrabceTowarzystwo, Świnice, Długowizna, Marków Świnice, Grabce Józefpolskie, Gąba

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

fragment wsi: Badowo Mściska

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

fragment wsi: Zimna Woda, Badowo Mściska

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

fragmenty wsi: Marków Towarzystwo, Badowo Mściska, Nosy Poniatki, Lutkówka Kolonia, Lutkówka

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

fragmenty wsi: Zbiroża

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

fragmenty wsi: Adamowice, Wymysłów, Gąba

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

fragmenty wsi: Marków Towarzystwo, Badowo Dańki

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

fragment wsi: Zbirożą

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

fragment wsi: Badowo Mściska

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

fragment miasta Mszczonów

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

fragment wsi: Grabce Józefpolskie

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

fragment wsi: Chudolipie

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

fragment miasta Mszczonów

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

fragment wsi: Grabce Józefpolskie

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

fragment wsi: Grabce Józefpolskie

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment wsi Zbiroza

Fragment wsi Zbiroża

  • opublikował: Przemysław Woźnicki
    data publikacji: 2010-12-15 14:15

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

fragmenty wsi: Adamowice, Osuchów, Zimnice

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

fragmenty wsi: Marków Towarzystwo, Sosnowica, Zbiroża, Władysławów

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

fragment wsi: Badów Górny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

fragmenty wsi: Ciemno Gnojna, Pogorzałki, Badowo Mściska, Zbiroża

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów (etap I)

miasto Mszczonów

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów (etap II)

miasto Mszczonów

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Gmina Radziejowice

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice

fragment wsi: Wręcza

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

fragment wsi Tłumy,

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

fragment wsi: Lutkówka,

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Mszczonów: Fragment obwodnicy

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonówobejmująca

obejmująca dz.1766, 1768, 1770, 1772, 1774, 1776,1777,1778/5
Miasto Mszczonów: fragment

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonówobejmująca część dz. 1605/4 w Mszczonowie

Miasto Mszczonów:fragment

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonówobejmująca dz. 1634/13

Miasto Mszczonów:fragment

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

dla fragmentu wsi Wymysłów obejmującego działki nr ewid. 33/1,33/2,171/1,171/2, 170/3,170/5,170/6, 209/5, 209/6, 209/8,209/9,209/7, 175 w ich granicach ewidencyjnych

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmująca teren działek nr ewid.1498/1 i 1498/2 w ich granicach ewidencyjnych

Miasto Mszczonów

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszczonowa

obejmująca działkę nr ew. (1648) 1648/1, 1648/2 1 w jej granicach ewidencyjnych [1] Zmiana numerów ewidencyjnych działek w wyniku wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej nr 8 w celu dostosowania jej do parametrów drogi ekspresowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący miejscowość Pogorzałki

miejscowość Pogorzałki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Budy Strzyże, fragment miejscowości

fragmenty miejscowości: Budy Strzyże, Pieńki Strzyże, Strzyże

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Badowo Dańki

Fragment miejscowości Badowo Dańki

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa

Miasto Mszczonów: działki nr ew. 174/2, 175/2, 176/2 oraz cześć działek nr ew. 177/2, 178/2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa dla działki o nr ewid. 1633/8

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmujący działki nr ew. 1620, 1621 w Mszczonowie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Marków - Świnice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Nowy Dworek

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Sosnowica

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Grabce Towarzystwo i Grabce Wręckie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Lublinów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Powązki.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Szeligi, Gurba i Lublinów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Wólka Wręcka i Wręcza A.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Olszówka, Wręcza, Wręcza A.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Długowizna.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Marków Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Marków Towarzystwo.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Nowy Dworek.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Tłumy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta Mszczonowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmujący miejscowość Władysławów oraz fragment miejscowości Badowo Dańki.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Badowo Dańki.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Badowo Mściska.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Wręcza i Olszówka.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta Mszczonowa.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta Mszczonowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Nosy - Poniatki.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Wymysłów, fragment miejscowości Marków - Towarzystwo oraz fragment miasta Mszczonów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmujący fragmenty miejscowości Czekaj oraz Marków - Towarzystwo.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Marków - Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie - Obszar Ia.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta Mszczonowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta Mszczonowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Grabce - Towarzystwo.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta Mszczonowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działki nr ew. 1778/13, 1496/4, 1971/1, 1971/3, 1971/4 w ich granicach ewidencyjnych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Badowo - Dańki oraz fragment miejscowości Badowo - Mściska.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Grabce Wręckie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Osuchów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Adamowice, fragment miejscowości Gurba i fragment miejscowości Powązki.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta Mszczonowa

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Mszczonowa obejmujący działki o nr ew. 1778/12, 1778/15 i 1778/16 w ich granicach ewidencyjnych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta Mszczonowa

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Mszczonowa obejmujący działki o nr ew. 1112/2 i 1112/3 w ich granicach ewidencyjnych

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Sosnowica.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Sosnowica.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Gąba.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Gąba.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mszczonów

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Ciemno-Gnojna.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Badowo-Dańki.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mszczonów

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Grabce-Towarzystwo i fragment miejscowości Grabce Wręckie- Obszar I.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta Mszczonowa.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta Mszczonowa.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Mszczonowa

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Mszczonowa obejmujący działki o nr ewid. 854, 855, 918/5 w ich granicach ewidencyjnych.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący fragment miasta Mszczonowa

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mszczonów obejmujący fragment miasta Mszczonowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Grabce Józefpolskie oraz fragment miejscowości Marków-Towarzystwo - Obszar I.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Badów Górny - Obszar II.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmujący działki o nr ew. 419/2, 918/13, 918/14, 918/15, 918/17, 918/18 w ich granicach ewidencyjnych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmujący działki o nr ew. 1643/4 i 1643/1 w ich granicach ewidencyjnych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący część działek o nr ew. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 i 114 położonych w miejscowości Wymysłów.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Marków-Towarzystwo, fragment miejscowości Lublinów oraz fragment miejscowości Czekaj.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący działkę o nr ew. 25/11 położoną w miejscowości Badów Górny.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Wręcza oraz fragment miejscowości Wręcza A.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48233
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-18 12:44

Urząd Miejski w Mszczonowie

Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Dane kontaktowe

Centrala
     tel.: 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
     tel.: 46 858 28 40,
     fax: 46 858 28 43

urzad.miejski@mszczonow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 10:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1424272
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-24 13:20

Stopka strony