Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

RG-01 Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:28
 • zmodyfikował: Jarosław Mikulski
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-11 12:05

RG-02 Rozgraniczenie nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:28
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-27 12:15

RG-03 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem dróg

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:28
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:34

RG-04 1.Wypis i wyrys ze studium lub z planu zagospodarowania przestrzennego 2.Zaświadczenie – informacja o terenie w przypadku braku planu zagospodarowania

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-05 12:49

RG-05 Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:29
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-27 12:22

RG-06 Zamiana gruntów gminy na grunty stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:29
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-27 12:23

RG-07 Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-05 12:50

RG-08 Wydawanie zezwolenia na awaryjne zajęcie pasa drogowego w cele usunięcia awarii urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:29
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-04 15:56

RG-09 Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:30
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-27 12:26

RG-11 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:30
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-27 12:29

RG-12 Nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:30
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-27 12:30

RG-13 Wydzierżawienie/najem/użytkowanie działki/ek stanowiących własność Gminy na okres do trzech miesięcy/do trzech lat/powyżej trzech lat w drodze bezprzetargowej

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-05 12:52

RG-14 Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-05 12:52

RG-15 Rezygnacja z dzierżawy gruntu

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:31
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-27 12:34

RG-16 Wydawanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:31
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-27 12:35

RG-17 Wydawanie zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:31
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-27 12:36

RG-18 - Sporządzenie aktu planowania przestrzennego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:31
 • zmodyfikował: Jarosław Mikulski
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-16 10:58

RG-19 Ustalenie linii ogrodzenia od strony drogi publicznej

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:31
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-27 13:17

RG-20 Wydawanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2017-01-04 15:58
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-04 16:03

RG-21 Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2018-06-05 11:17

RG-22 Wydanie opinii dot. niestosowania się do znaków B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton)

RG-23 Zaświadczenie dotyczące obszaru rewitalizacji i/lub specjalnej strefy rewitalizacji dla wnioskowanego terenu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach - Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-03-06
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2023-03-06 13:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25278
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-24 13:54:29