Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RG-01 Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:28
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-27 12:14

RG-02 Rozgraniczenie nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:28
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-27 12:15

RG-03 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem dróg

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:28
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:34

RG-04 1.Wypis i wyrys ze studium lub z planu zagospodarowania przestrzennego 2.Zaświadczenie – informacja o terenie w przypadku braku planu zagospodarowania

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:29
 • zmodyfikował: Maciej Koliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-05 12:49

RG-05 Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:29
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-27 12:22

RG-06 Zamiana gruntów gminy na grunty stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:29
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-27 12:23

RG-07 Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:29
 • zmodyfikował: Maciej Koliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-05 12:50

RG-08 Wydawanie zezwolenia na awaryjne zajęcie pasa drogowego w cele usunięcia awarii urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:29
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-04 15:56

RG-09 Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:30
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-27 12:26

RG-10 Podział nieruchomości

RG-11 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:30
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-27 12:29

RG-12 Nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:30
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-27 12:30

RG-13 Wydzierżawienie/najem/użytkowanie działki/ek stanowiących własność Gminy na okres do trzech miesięcy/do trzech lat/powyżej trzech lat w drodze bezprzetargowej

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:30
 • zmodyfikował: Maciej Koliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-05 12:52

RG-14 Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:31
 • zmodyfikował: Maciej Koliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-05 12:52

RG-15 Rezygnacja z dzierżawy gruntu

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:31
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-27 12:34

RG-16 Wydawanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:31
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-27 12:35

RG-17 Wydawanie zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:31
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-27 12:36

RG-18 - 1.Sporządzenie nowego lub zmiana obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, 2.Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:31
 • zmodyfikował: Maciej Koliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-05 12:53

RG-19 Ustalenie linii ogrodzenia od strony drogi publicznej

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-12-13 12:31
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-27 13:17

RG-20 Wydawanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2017-01-04 15:58
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-04 16:03

RG-21 Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2018-06-05 11:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7013
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-05 13:08

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Mszczonowie

Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Rachunki bankowe

Do podatków i opłat:
Urząd Miejski w Mszczonowie
PKO Bank Polski SA
55 1020 1042 0000 8202 0349 0331

Wadia:
Urząd Miejski w Mszczonowie
PKO Bank Polski SA
08  1020 1042 0000 8502 0349 0448

Dane kontaktowe

Centrala
     tel.: 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
     tel.: 46 858 28 40,
     fax: 46 858 28 43

urzad.miejski@mszczonow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 08:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 16:00

Kasa Urzędu Miejskiego:

W kasie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie przyjmowana jest opłata skarbowa
w godz. 8:00- 15:45
(przerwa  12.00-12.30)
środa w godz 10:00 - 17:45
(przerwa 14:00 - 14:30)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1636917
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-28 08:14

Stopka strony