Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.mszczonow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działkę o nr ew. 1634/17 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-08-31
 • opublikował: Małgorzata Kusiak
  data publikacji: 2021-08-31 08:25

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 922, 923, 924, 925, 926 w ich granicach ewidencyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-07-21
 • opublikował: Małgorzata Kusiak
  data publikacji: 2021-07-26 13:35

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Mszczonowa OBSZAR III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-06-08
 • opublikował: Małgorzata Kusiak
  data publikacji: 2021-06-08 08:13

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działkę o nr ew. 87 położoną w miejscowości Wymysłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-12-09
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2020-12-14 09:02

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działkę o nr ew. 35/1 położoną w miejscowości Wręcza A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-08-05
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2020-08-06 14:02

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 82/5, 82/6, 83, 84, 85, 86, 87/2, 87/3, 87/6, 87/7, 87/8, 87/9, 88/1, 88/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 90/3, 90/5, 90/6, 90/7, 90/8, 90/9, 90/10, 90/11 w ich granicach ewidencyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak,Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-06-23
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2020-06-23 10:03

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 83/2, 83/6, 83/10, 85/1, 86 położone w miejscowości Adamowice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-05-14
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2020-05-14 11:03

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Szeligi, Lublinów i Gurba - Obszar II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-03-03
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2020-03-05 09:39
 • zmodyfikował: Ewelina Maciszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-24 12:44

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie i fragment miejscowości Marków – Towarzystwo – Obszar III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-02-04
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2020-02-06 11:55

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 119/1, 119/2, 119/3 położone w miejscowości Badowo-Dańki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-01-22
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2020-01-24 10:23

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki nr ew. 918/7, 918/9 w ich granicach ewidencyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-11-21
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2019-11-25 11:39

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie i fragment miejscowości Marków – Towarzystwo – Obszar III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-11-20
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2019-11-25 11:35

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Gąba – Obszar I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-11-20
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2019-11-25 11:32

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego część działki o nr ew. 128/4 oraz działki o nr ew. 8/1, 11, 67/2, 68/1, 78/16, 78/18 położone w miejscowości Adamowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-09-06
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2019-09-06 11:00

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 83/2, 83/6, 83/10, 85/1, 86 położone w miejscowości Adamowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-07-25
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2019-07-26 08:54

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 93/2, 94/4, 94/6 położone w miejscowości Adamowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-06-04
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2019-06-05 11:34

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Szeligi, Lublinów i Gurba wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2019-04-25 15:18

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-02-12
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2019-02-13 15:55

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy waz z Prognozą oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-08-02
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2018-08-03 11:40
 • zmodyfikował: Ewelina Maciszewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-03 11:48

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działkę o nr ew. 25/11 położoną w miejscowości Badów Górny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2018-02-08 13:08

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Wręcza i fragment miejscowości Wręcza A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-02-06
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2018-02-08 13:07

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego część działek o nr ew. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 i 114 położonych w miejscowości Wymysłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2018-01-11 10:50

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1643/4 i 1643/1 w ich granicach ewidencyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2018-01-11 10:46

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków – Towarzystwo, fragment miejscowości Lublinów, fragment miejscowości Czekaj wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2018-01-11 10:41

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 419/2, 918/13, 918/14, 918/15, 918/17, 918/18 w ich granicach ewidencyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-11-09
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2017-11-10 11:20

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badów Górny – Obszar II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-10-09
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2017-10-12 12:19

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11446
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-31 15:11:52