Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak RB.6740.6.5.2021 z dnia 16 lutego 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Powiatu Żyrardowskiego
  data wytworzenia: 2024-03-25
 • opublikował: Aneta Wacławek
  data publikacji: 2024-04-03 11:08
 • zmodyfikował: Aneta Wacławek
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-03 11:13

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak RB.6740.6.5.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.

Metryka

 • opublikował: Aneta Wacławek
  data publikacji: 2024-02-23 11:37
 • zmodyfikował: Aneta Wacławek
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-23 11:40

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
  data wytworzenia: 2023-03-27
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2023-03-27 15:15

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o wydaniu decyzji nr RB.6740.6.9.2022 z dnia 3 marca 2023 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa drogi gminnej w Mszczonowie, gmina Mszczonów”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Powiatu Żyrardowskiego
  data wytworzenia: 2023-03-06
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2023-03-15 08:37

Studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowe wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: OBWODNICA AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ.ODCINEK OD DK92 (bez węzła) DO S7 (z węzłem)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Trakt
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2023-02-13 10:32

INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, tj. przejście kablową siecią elektroenergetyczną średniego napięcia pod dnem rzeki Okrzeszy w km 16+510 jej biegu, na fragmencie ujętym w przepust drogowy, na dz. ew. nr 73/1, obr. 0002 Adamówek, gmina Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2023-01-03
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2023-01-19 09:33

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „budowie drogi gminnej”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Powiatu Żyrardowskiego
  data wytworzenia: 2023-01-03
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2023-01-11 15:27

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak RB.6740.6.2.2021 z dnia 21.06.2021r. na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa ul. Północnej w m. Mszczonów”,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
  data wytworzenia: 2022-08-01
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2022-08-08 15:39

Obwieszczenie starosty powiatu żyrardowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Powiatu Żyrardowskiego
  data wytworzenia: 2022-06-24
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2022-06-24 14:38

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
   data wytworzenia: 2021-12-16
  • opublikował: Jarosław Mikulski
   data publikacji: 2021-12-16 11:24
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
   data wytworzenia: 2021-12-16
  • opublikował: Jarosław Mikulski
   data publikacji: 2021-12-16 11:26

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ZRID

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
   data wytworzenia: 2021-12-15
  • opublikował: Jarosław Mikulski
   data publikacji: 2021-12-15 15:07

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wykonanie urządzeń wodnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
  data wytworzenia: 2021-11-17
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2021-11-17 15:49
 • zmodyfikował: Jarosław Mikulski
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-17 15:52

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2021-07-27 09:40

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa ul. Północnej w m. Mszczonów”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
  data wytworzenia: 2021-07-08
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2021-07-08 08:18

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
  data wytworzenia: 2021-07-05
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2021-07-05 14:35
 • zmodyfikował: Jarosław Mikulski
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-05 14:41

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry) wraz z dojazdami”,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2021-04-08 14:58

Informacja w wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
  data wytworzenia: 2021-02-10
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2021-02-25 08:12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. Rozbudowy ul. Północnej w m. Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2021-02-02 15:51

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. Rozbudowy ul. Szkolnej w m. Mszczonów na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Warszawskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2021-02-02 15:50
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-02 15:52

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza -Mszczonów"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
  data wytworzenia: 2020-10-23
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2020-10-23 14:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-26 09:31

Kalendarz polowań zbiorczych w sezonie łowieckim 2020/2021 Koła Łowieckiego „DZIK”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Koło Łowieckie "Dzik"
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2020-10-08 12:12

Obwieszczenie w sprawie Kalendarza polowań zbiorczych w sezonie łowieckim 2020/2021 Koła Łowieckiego „LIS”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Dzięcioł, Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2020-09-28 15:15

Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie Budowy ulicy Sosnowej w Zbiroży, Mariance, Pieńkach Strzyże.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2020-09-18 14:52

Obwieszczenie w wszczęciu postępowania o rozbudowę drogi powiatowej nr 4715W odcink: Wręcza - Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
  data wytworzenia: 2020-08-12
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2020-08-24 14:20

Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie Budowy ulicy Sosnowej w Zbiroży, Mariance, Pieńkach Strzyże.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
  data wytworzenia: 2020-07-10
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2020-07-15 11:47

Obwieszczenia i zawiadomienia

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. ul. Szkolnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
 • opublikował: Jarosław Mikulski
  data publikacji: 2021-08-06 09:54
 • zmodyfikował: Jarosław Mikulski
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-06 09:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5240
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-03 11:13:53