Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • www.mszczonow.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

dni

Ilość znalezionych zbiorów plików: 9

nazwadataużytkownikstrona
Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie Budowy ulicy Sosnowej w Zbiroży, Mariance, Pieńkach Strzyże.2020-09-18 14:52Przemysław WoźnickiKomunikaty
Zapytanie ofertowe na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mszczonów na lata 2021 – 2024.2020-09-17 14:03rwolakOgłoszenia o wszczęciu postępowań o udzielenie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro
Informacja o wynikach naboru na stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym i Obsługi Rady Miejskiej2020-09-17 11:41Magdalena TrzcińskaWyniki naboru
Zarządzenie Nr 73/20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej2020-09-17 09:40Dorota Lisicka-LeszkiewiczRok 2020
Zarządzenie Nr 72/20 zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Mszczonowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.2020-09-17 09:36Dorota Lisicka-LeszkiewiczRok 2020
Zarządzenie Nr 71/20 w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie2020-09-17 09:32Dorota Lisicka-LeszkiewiczRok 2020
Zarządzenie Nr 70/20 w sprawie oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie2020-09-17 09:27Dorota Lisicka-LeszkiewiczRok 2020
Zarządzenie Nr 69/20 w sprawie określenia stanowisk, na których niezbędne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ustalenia stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego2020-09-17 09:25Dorota Lisicka-LeszkiewiczRok 2020
Zarządzenie Nr 68/20 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników2020-09-17 09:18Dorota Lisicka-LeszkiewiczRok 2020