Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania daje możliwość głosowania w miejscu zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (skutkuje na każe kolejne wybory/referenda).

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można składać przez cały rok.

W stałym obwodzie głosowania w Gminie Mszczonów może zostać ujęta osoba, która:

 • mieszka na stałe w Gminie, a nie jest zameldowana tu na pobyt stały;
 • przebywa na stałe w Gminie, ale nigdzie nie zamieszkuje;
 • mieszka na stałe w Gminie, ale pod innym adresem niż jest zameldowana na pobyt stały;
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jest obywatelem polskim i mieszka na stałe w Gminie.

Należy pamiętać, że można być wpisanym tylko do jednego rejestru – dlatego zaraz po wydaniu pozytywnej decyzji o wpisie następuje wykreślenie z wpisu, który był do tej pory.

Wniosek można złożyć:

 - osobiście - w urzędzie gminy;
- za pośrednictwem Poczty;
przez Internet – należy posiadać Podpis Zaufany (Profil Zaufany), podpis osobisty, albo kwalifikowany podpis elektroniczny.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Dokument potwierdzający fakt zamieszkania w Gminie Mszczonów. 

Przykładowe dokumenty potwierdzające fakt zamieszkania to

  1. oświadczenia właściciela lokalu,
  2. umowa najmu/użyczenia lokalu,
  3. w przypadku wnoszenia opłat za podatek w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie – pierwsza strona zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym (pieczątka wpływu do US lub potwierdzenie nadania na poczcie lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) – jeśli PIT został złożony przez internet),
  4. rachunek za media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) wystawiony na dane wnioskodawcy oraz adres lokalu pod którym mieszka w Gminie Mszczonów,
  5. umowa na media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) zawarta z wnioskodawcą i zawierająca adres lokalu w którym mieszka w Gminie Mszczonów,
  6. umowa lub rachunek na usługę nie związaną bezpośrednio z lokalem np. abonament na telefon komórkowy, zawierający dane wnioskodawcy oraz adres lokalu w którym mieszka w Gminie Mszczonów,
  7. Właściciel lokalu, który nie jesteś w nim zameldowany może:

·         przedstawić akt własności – jeśli jest to lokal spółdzielczy własnościowy lub gdy lokal nie ma założonej księgi wieczystej lub też gdy trwa postepowanie o wpis do Rejestru Ksiąg Wieczystych;

·         jeśli lokal ma założoną księgę wieczystą to wystarczy, że poinformujesz urzędnika, że jest właścicielem lokalu. Jeśli poda numer księgi wieczystej znacznie ułatwi to urzędnikowi wyszukiwanie lokalu w Elektronicznych Księgach Wieczystych.

Burmistrz Mszczonowa przed wydaniem decyzji jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2024-03-07 16:00
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-07 16:07

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2024-03-07 15:58

Oświadczenie właściciela

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2024-03-07 16:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 206
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-27 08:34:14