Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.mszczonow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

 Budowa Zakładu Mechaniczno-Cieplnego Przetwarzania Odpadów na działce nr ew. 92 i 95 w Mszczonowie, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2016-03-09 10:17

Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 46 (obręb 49) w miejscowości Strzyże, gmina Mszczonów. powiat żyrardowski, woj. mazowieckie.

 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2016-05-05 12:50
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2016-07-26 14:45
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2016-10-11 09:42
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2017-04-26 13:17

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2016-05-05 12:49

Budowa zakładu czasowego magazynowania odpadów przemysłowych z uwzględnieniem odzysku odpadów, na działce o numerze ewidencyjnym 90/9 położonej w Mszczonowie, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2018-04-10 14:49

Odkrywkowa eksploatacja kopaliny – piasku – ze złoża „Pieńki " zlokalizowanego na działkach nr ew. 60/1 (kontynuacja) 60/3, 46, 47 i 48/3 w miejscowości Pieńki Strzyże , gmina Mszczonów, powiat żyrardowski.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2018-05-24 12:19

Budowa kompleksu hotelowego Park of Poland.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2019-04-23 11:28

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie - ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2019-09-16 13:01

Budowa nowej instalacji fotowoltaicznej umożliwiającej produkcję energii elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych – urządzeń dokonujących konwersji promieniowania słonecznego na prąd elektryczny – Obszar Wiejski w obrębie 0058 w Zbiroża, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-01-21 15:40

Budowa zakładu produkcji granulatów i materiału glebotwórczego na działkach oznaczonych nr ew. 82/17 i 82/21 – 0001 obręb 1, położonych przy ulicy Warszawskiej w Mszczonowie, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-01-21 15:42

Budowa instalacji do odzysku/unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Mszczonowie ul. Warszawska 43, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, na działkach ewidencyjnych nr 82/20, 82/19 i części działek 82/21 i 82/25 obręb 0001.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-01-21 15:44

Budowa przejazdowego zbiornika podziemnego z dystrybutorem w miejscowości Mszczonów, powiat żyrardowski, w obrębie działki o nr ewidencyjnym 156/1 obręb 0001.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-01-21 15:53

Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, oraz tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 61 oraz 203, obręb Zbiroża, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-01-21 15:56

Budowa zakładu przetwarzania produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Mszczonowie, na działkach o ewid. 90/6, 89/6, 89/4, obręb 0001 Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-04-29 14:01

Modernizacja systemu wykorzystania energii geotermalnej w Mszczonowie poprzez budowę odwiertu geotermalnego GT-1, rekonstrukcję odwiertu geotermalnego IG-1 oraz rurociągów przesyłowych wody geotermalnej.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-05-15 15:12

Wykonanie awaryjnej studni eksploatacyjnej nr 2 na potrzeby komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych /plejstoceńskich/, na działce ew. nr 136/1 obręb 0036 przy ul. Akacjowej w miejscowości Marków Towarzystwo, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-05-29 13:31

Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 74/2 (obręb 0030) w miejscowości Lutkówka, Gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-05-29 13:34

Budowa zakładu czasowego magazynowania odpadów przemysłowych na działkach o numerach ewidencyjnych 90/9, 90/10, położonych w Mszczonowie, obręb 0001 Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-06-17 13:33

Zabudowa produkcyjno-magazynowa z zapleczem administracyjno-socjalnym i instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych nr ew. 1606/6 i 1605/14, położonych przy ul. Logistyki w miejscowości Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-06-17 13:36

„Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h”.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-06-22 09:05

Budowa zakładu przetwarzania produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Mszczonowie, na działkach o ewid. 90/6, 89/6, 89/4, obręb 0001 Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-07-10 08:50

Budowa zakładu produkcji betonów w tym hali magazynowo - warsztatowej z częścią biurową, automatyczną wytwórnią betonu oraz stacją recyklingu betonu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 65/1, w obrębie 0058 w miejscowości Zbiroża, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-07-24 11:19

Eksploatacja instalacji do granulacji odpadów metali pochodzących z demontażu linii elektroenergetycznych na nieruchomości położonej w miejscowości Lutkówka Druga, nr ewid. gruntów 14, (obręb 0031 Lutkówka Druga), gm. Mszczonów – obszar wiejski, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-07-24 11:23

Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego ZBIROŻA X, w miejscowości Zbiroża, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, w obrębie działek o nr ewidencyjnych: 170, 171, 172 i 173, obręb 0058.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-07-31 14:02

Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego ZBIROŻA XI, w miejscowości Zbiroża, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, w obrębie działki nr ewidencyjnej 174 obręb 0058.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-08-28 13:45

Budowa hal magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą w Mszczonowie, na działkach ewidencyjnych: 1605/4, 1605/18, 1605/19, 1605/20, 1605/27, 1605/28, 1605/29, 1605/30, 1605/31, 1605/32, 1605/33, 1605/34, 1605/35, 1605/36, 1628/3, 1628/4, 1629/3, 1629/4, 1630, obręb 0001, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-09-07 15:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13845
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-11 12:04