Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Eksploatacja kopaliny - piasku - fragmentu złoża ZBIROŻA V

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2011-01-24 12:09

Rozbudowa budynku warsztatu stolarskiego na ul. Ługowej w Mszczonowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2011-01-24 12:13

Rozbudowa i modernizacja odlewni żeliwa - budowa wiaty w Adamowicach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2011.01.28
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2011-01-28 10:59
 • zmodyfikował: Jolanta Jackowska
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-28 11:06

Eksploatacja kopaliny - piasku ze złoża Wręcza AII - Budokrusz Sp. z o.o.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2011.02.15
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2011-02-15 15:14
 • zmodyfikował: Jolanta Jackowska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-15 15:23

Budowa wytwórni betonu wraz z infrastrukturą - Budokrusz Sp. zo.o.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2011.02.15
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2011-02-15 15:26

Budowa cegielni na działkach o nr ew. 82/4 i 82/6, położonych w Mszczonowie, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2011.03.14
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2011-03-14 11:09

Budowa stacji paliw oraz budowa budynku myjni samochodów ciężarowych" - Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2011.03.15
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2011-03-15 11:34

Budowa urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody > Q = 10 m3/h i na wykonanie rurociagów stałych deszczowni jako urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2011.05.10
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2011-05-10 12:58

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłączy elektroenergetycznych, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo montażowego oraz zjazdu z drogi, na działce nr ew. 82/5, położonej w Mszczonowie, gm. Mszczonów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2011.05.25
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2011-05-25 15:28

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłączy elektroenergetycznych, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo montażowego oraz zjazdu z drogi, na działce nr ew. 82/7, położonej w Mszczonowie, gm. Mszczonów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2011.05.25
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2011-05-25 15:34

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłączy elektroenergetycznych, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo montażowego oraz zjazdu z drogi, na działce nr ew. 87, położonej w Mszczonowie, gm. Mszczonów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2011.05.25
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2011-05-25 15:36

Budowa 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłączy elektroenergetycznych, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo montażowego oraz zjazdu z drogi, zlokalizowana w miejscowości Mszczonów, gmina Mszczonow, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2011.06.30
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2011-06-30 15:06

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Marków Świnice na działce oznaczonej nr ew. 77/9, położonej w miejscowości Marków Świnice, gm. Mszczonów", pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: J.Jackowska
  data wytworzenia: 2011.07.08
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2011-07-08 11:28

Odtworzenie i przebudowa stawów hodowlano-retencyjnych położonych na działkach oznaczonych nr ew. 76/6 i 76/10 (obręb 012 Ciemno-Gnojna), przy ulicy Słonecznej w miejscowości Ciemno-Gnojna, gm. Mszczonów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2011.07.18
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2011-07-18 13:03

Wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych w ilości 12 m3/h na działce nr ew. 6/1 w m. Zimnice, gm. Mszczonów oraz systemu ciśnieniowego nawadniania kropelkowego sadu, który zostanie zlokalizowany na działkach o nr ew. 6/1 i 5 w m. Zimnice, oraz na działce o nr ew. 69 w m. Strzyże, gm. Mszczonów", pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2011.08.18
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2011-08-18 15:07

Wykonanie systemu ciśnieniowego nawadniania kropelkowego upraw sadowniczych zlokalizowanych na działce o nr ew. 30 w m. Zimnice, gm. Mszczonów", pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2011.08.18
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2011-08-18 15:10

Wykonanie systemu ciśnieniowego nawadniania kropelkowego upraw sadowniczych zlokalizowanych na działce o nr ew. 29 w miejscowości Zimnice, gm. Mszczonów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2011.08.31
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2011-09-05 10:25

Budowa stacji paliw na działce oznaczonej nr ew. 14, położonej w miejscowości Lutkówka Druga, gm. Mszczonów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2011.08.30
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2011-09-05 10:27

Eksploatacja kopaliny - piasku - ze złoża PIEŃKI STRZYŻE III zlokalizowanego na działkach oznaczonych nr ew. 38, 39/1 i 39/2, położonych w obrębie 0045 Pieńki Strzyże w gminie Mszczonów, powiecie żyrardowskim, województwie mazowieckim.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2011.10.11
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2011-10-11 09:32

"Rozbudowa magazynu Firmy DSM NUTRITIONAL PRODUCTS SP. Z O.O. w Mszczonowie na działkach oznaczonych nr ew. 1501/3, 1501/4, 1501/5, położonych przy ulicy Tarczyńskiej 113 w miejscowości Mszczonów", gm. Mszczonów, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2011.11.21
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2011-11-21 10:24

Budowa Zakładu Produkcji Radionuklidów w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej na działce oznaczonej nr ew. 73/4

 • opublikował: Hanna Kaniewska
  data publikacji: 2012-01-24 15:02

Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych w miejscowości Chudolipie-działka nr ew. 5/2

 • opublikował: Hanna Kaniewska
  data publikacji: 2012-02-14 12:33

Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża ZBIROŻA II na działkach 70/1, 72/1 i 72/3 położonych w miejscowości Zbiroża, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.

 • opublikował: rwolak
  data publikacji: 2012-02-14 13:30

 Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża WRĘCZA – OLSZÓWKA II na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 9 (część drogi gminnej), 10/2, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 16, 38/1, 42/1 i 43 położonych w miejscowości Wręcza A oraz działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 322/4 i 323/2 położonych w miejscowości Olszówka, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.

 • opublikował: rwolak
  data publikacji: 2012-02-06 09:00

Produkcja Prefabrykatów Betonowych w Mszczonowie na działkach oznaczonych nr ew. 1495/2, 1495/4, 1501/6, 1501/7, położonych przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie, pow. żyrardowski woj. mazowieckie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2012.06.05
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2012-06-05 12:47

Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 46/11 w miejscowości Badowo-Dańki, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2012-06-13 15:23
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2012.07.10
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2012-07-10 11:02
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2012.08.10
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2012-08-10 10:22
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2012.06.13
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2012-06-13 15:21

Budowa instalacji do ekologicznej mineralizacji odpadów komunalnych, przemysłowych i innych niż niebezpieczne o charakterze organicznym według technologii Pyro-Kat opartej na procesie niskotemperaturowej quasi-pirolizy, realizowanej na działkach oznaczonych nr geod. 100, 99, 2154/1, 2154/2, obręb nr 0001 w Mszczonowie, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2012.09.07
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2012-09-07 11:08
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2012.09.07
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2012-09-07 11:09
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2012.09.07
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2012-09-07 11:10
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2012.09.07
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2012-09-07 11:13
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2012.09.07
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2012-09-07 11:15
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2013.03.01
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2013-03-01 13:07
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2012.09.07
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2012-09-07 11:07

Eksploatacja kopaliny - piasku - ze złoża Pieńki Strzyże III zlokalizowanego na działkach oznaczonych nr ew. 38, 39/1, 39/2 i 40/1, położonych w obrębie 0045 Pieńki Strzyże w gminie Mszczonów, pow. żyrardowskim, woj. mazowieckie".

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2012.10.29
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2012-10-29 14:22
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2012.12.06
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2012-12-06 08:57
  • autor lub odpowiedzialny za treść: jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2013.01.14
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2013-01-14 14:21
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2012.10.29
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2012-10-29 14:20

Budowa urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody > Q = 10,0 m3/h, w celu zaopatrzenia w wodę sortowni owoców i chłodni", na działce o nr ew. 301/3 w miejscowości Nosy Poniatki, gmina Mszczonów, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2012.12.13
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2012-12-13 09:48
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2013.01.23
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2013-01-23 13:55
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2013.02.04
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2013-02-04 15:33
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2012.12.13
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2012-12-13 09:47

Budowa instalacji: - do odzysku odpadów z gumy metodą niskotemperaturowej taryfikacji rodnikowej (NTTR), - do mechanicznego przerobu tworzyw sztucznych na przemiał i aglomerat w Mszczonowie, ul. Warszawska, działki nr ew. 70/1, 71/1, 73/3, 82/4", powiat żyrardowski, woj. mazowieckie.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2013.01.23
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2013-01-23 13:52
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2013.01.23
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2013-01-23 13:50

Posadowienie wolnostojących kolektorów słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego wraz z przyłączem elektroenergetycznym na działce ewidencyjnej nr 39 w miejscowości Podlindowo, gm. Mszczonów.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2013.02.06
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2013-02-06 08:32
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2013.03.01
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2013-03-01 13:02
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2013.03.20
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2013-03-21 13:26
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2013.02.06
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2013-02-06 08:25

Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na warsztat napraw maszyn rolniczych i pojazdów mechanicznych na działce nr ew. 143/2, położonej przy ul. Rajskiej w miejscowości Badów Górny, gm. Mszczonów.

  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2013-02-18 13:46
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2013.03.21
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2013-03-21 13:25
  • autor lub odpowiedzialny za treść: jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2013.04.11
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2013-04-11 12:40
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2013.02.18
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2013-02-18 13:45

"Budowa hali produkcyjnej z technologią bio-recyklingu opon metodą pirolizy" na działce nr 128/2, położonej w Mszczonowie, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2013.04.02
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2013-04-11 12:50
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2013.04.11
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2013-04-11 12:51
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2013.04.11
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2013-04-11 12:53
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2013.04.11
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2013-04-11 12:54
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2013.04.11
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2013-04-11 12:55
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2013.04.11
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2013-04-11 13:02
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
   data wytworzenia: 2013.04.11
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2013-04-11 13:03
  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2013-10-15 11:53
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Jackowska
  data wytworzenia: 2013.04.02
 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2013-04-11 12:49

Zmiana sposobu użytkowania magazynu produktów gotowych na halę produkcyjno-magazynową na terenie zakładu Ergon Poland Sp. z o.o., na działce oznaczonej nr ew. 76/2, położonej przy ulicy Grójeckiej w miejscowości Badowo Mściska, gm. Mszczonów.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2013-04-30 13:24

Budowa na terenie miasta Mszczonowa, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW (wraz z przyłączem elektro-energetycznym, złączem kablowo-pomiarowym ZK-15 kV, drogą dojazdową, placem oraz zjazdem z drogi), na działkach o nr ewidencyjnym 87, 82/1, 82/7, 82/5, 85, 86, 88, 96, 110, 160".

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2013-06-11 14:35

Eksploatacja kopaliny - piasku - ze złoża Pieńki Strzyże, zlokalizowanego w obrębie 0045 Pieńki Strzyże w gminie Mszczonów, powiecie żyrardowskim, województwie mazowieckim.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2013-07-16 11:21

Budowa stacji paliw, myjni, okręgowej stacji kontroli pojazdów oraz stacji obsługi pojazdów samochodowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej nr ew. 1501/17, położonej Mszczonowie przy ulicy Tarczyńskiej

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2013-08-21 15:19

Budowa Elektrowni Słonecznej na działce nr 5 (obręb 0062) w miejscowości Michalin, gmina Mszczonów, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2013-10-07 09:09

Budowa Zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych poprzez hydroseparację zmieszanego strumienia odpadów

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2013-10-23 13:32

Budowa Elektrowni Słonecznej na działce nr 46 (obręb 0049) w miejscowości Strzyże, Gmina Mszczonów, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2013-11-04 09:16

Obwieszczenie z dnia 28.01.2014 r. dot. wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla Białoruskiej Elektrowni Jądrowej (Dekretu Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 2 listopada 2013 r. wraz z wnioskami z państwowej ekspertyzy ekologicznej).

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2014-01-31 10:57

Budowa Centrum Hotelowo-Usługowego na działkach oznaczonych nr ew. 1374, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381/2, 1382/2, 1383/2, 1384/2, 1385/2, 1386/4, położonych przy ulicy Warszawskiej i Północnej w miejscowości Mszczonów.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2014-02-27 08:28

Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych, garażu wraz z częścią socjalno-bytową oraz urządzeń towarzyszących w miejscowości Chudolipie - działki o nr ew. 14/5 i 14/6, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2014-03-20 10:12

Budow stacji paliw na działkach oznaczonych nr ew. 10/4 i 11, położonych przy ulicy Objazdowej 1 w miejscowości Wymysłów, gmina Mszczonów

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2014-03-26 15:37

Wykonanie sieci drogowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mszczonowie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2014-07-09 15:55

„Budowa Zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych poprzez hydroseparację zmieszanego strumienia odpadów i biodegradację odpadów organicznych w miejscowości Mszczonów”, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2014-09-09 15:31

Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych na terenie działek o nr ew. 82/5 i 82/11 połozonych w miejscowości Mszczonów, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2014-09-17 14:39

Kontynuacja eksploatacji złoża kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego – ze złoża PIEŃKI STRZYŻE III w rozszerzonych granicach pionowych – zwiększenie powierzchni złoża o działki nr ew. 40/2 i 40/3 oraz włączenie do złoża PIEŃKI STRZYŻE III obszaru złoża PIEŃKI STRZYŻE położonego na działkach nr ew. 41, 42, 76 i 43/3”, w gminie Mszczonów, powiecie żyrardowskim, województwie mazowieckim”.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2014-09-17 14:44

Utworzenie nowych miejsc magazynowania odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz tworzyw sztucznych i gumy (pył z mechanicznej obróbki tworzyw sztucznych) poddawanych procesowi odzysku w Zakładzie Knauf Industries Polska Sp. z o.o. w Adamowicach, na działkach oznaczonych nr ew. 81/6, 77/8 i 83/6, położonych przy ulicy Styropianowej w miejscowości Adamowice,

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2014-11-05 11:29

„Eksploatacji Instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych wraz z odzyskiem odpadów, zlokalizowanej w „Uniwersim” – Czekaj 9, na działkach o nr ew. 12/16, 30/1, 32/1, 36/1, 37/1, 38/1, położonych w miejscowości Czekaj 9, gm. Mszczonów

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2015-01-12 14:57

„Budowa hal magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych nr ew. 1626, 1627, położonych przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2015-01-12 15:06

Budowa 2 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłączy elektroenergetycznych, złączy kablowo-pomiarowych, dróg dojazdowych, placów manewrowo- montażowych oraz zjazdów z dróg, zlokalizowanych w miejscowości Mszczonów na działkach o nr ew. 90/2 i 128/2”, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2015-01-27 12:26

Zakład przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych na komponenty paliw, na działkach o nr ew. 89/1 i 89/2 w Mszczonowie, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2015-01-27 12:27

Zawiadomienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji RDOŚ w Poznaniu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja Kolejowego Korytarza Nr II (E20 i C-E20) - pozostałe roboty".

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2015-03-11 16:21

Eksploatacja piasków ze złoża „Dębiny Osuchowskie VI”, położonego na terenie wsi Dębiny Osuchowskie”, gm. Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie;

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2015-04-21 15:36

Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew – Grójec na terenie gmin Mszczonów i Radziejowice (powiat żyrardowski), woj. mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2015-06-10 09:42

Budowa budynku delfinarium – obiektu o charakterze edukacyjnym, na działkach oznaczonych nr ew. 1381/1, 1382/1, 1383/1, 1384/1, 1385/1, 1386/3, położonych przy ulicy Warszawskiej w miejscowości Mszczonów, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2015-06-10 09:50

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W Wręcza - Mszczonów (długość odcinka ok. 3,5 km) na terenie miasta Mszczonów oraz gmin Mszczonów i Radziejowice - powiat żyrardowski.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2015-06-25 11:13

Przebudowa drogi gminnej (ul. Żyrardowskiej) na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew – Grójec na terenie miasta Mszczonów i gmin Mszczonów oraz Radziejowice (powiat żyrardowski), woj. mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2015-07-03 14:06

Eksploatacja i przeróbka kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "ZBIROŻA III" w miejscowości Zbiroża, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, w obrębie działek o nr ewidencyjnych 66, 67, 68 i 69".

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2015-07-16 09:47

Przebudowa przejścia obiektem drogowym przez wody płynące rzeki Okrzeszy w km 10 + 442 biegu rzeki w ciągu drogi gminnej Nr 470137 W na działkach oznaczonych nr ew. 41 z obrębu 143802_5.0019.41, umocnienia skarp i dna rzeki dz. nr ew. 16, 50/2 z obrębu 143802_5.0019.41, położonych przy ulicy Spacerowej w miejscowości Grabce Józefpolskie, gm. Mszczonów", pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2015-07-20 11:18

Odkrywkowa eksploatacja kopaliny - kruszywa naturalnego – piasku – ze złoża „Zimna Woda III” w miejscowości Zimna Woda, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, zlokalizowanego na działkach nr ew. 12/2, 15, 16/4, 63/3 i 63/5”.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2015-07-20 11:20

Budowa hal magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą w Mszczonowie, na działkach ewidencyjnych: 1605/18, 1605/19, 1605/20, 1605/27, 1605/28, 1605/29, 1605/30, 1605/31 1605/33, 1628/3, 1629/3, 1630 oraz 1610/1, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2015-09-01 12:05

Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 76/2 w miejscowości Lutkówka Kolonia, gmina Mszczonów.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2015-10-05 14:20

Budowa „Zakładu Mechaniczno-Cieplnego Przetwarzania Odpadów na działce nr ew. 82/6 w Mszczonowie, pow. zyrardowski.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2015-11-25 15:17

Przebudowa drogi gminnej Szeligi, Zdzieszyn (nr 470146W) wraz z przebudową drogi wewnętrznej do drogi powiatowej nr 4719W.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2015-12-03 10:09

Budowa Zakładu produkcji środka poprawiającego właściwości gleby w Mszczonowie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2015-12-03 10:11

Budowa Parku Wodnego WATERWORLD OF POLAND zlokalizowanego na działkach oznaczonych nr ew. 151, 152, 153/2, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 166/2, 166/3, 169/2, 175/2, 188, 190/2, 191/1, 195/1, 196/2, 196/3, 199/1, 200/1, 204/1, 205/2, 206/2, 207/1, 210/5, 340/1, 340/2, 340/3, 358/13, 358/14, 358/17, 358/18, 358/19, 358/21, 358/24 w miejscowości Wręcza, gmina Mszczonów.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2015-12-07 09:44

Przebudowa drogi gminnej Lutkówka, Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże (nr 470128 W), gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2015-12-16 16:08

Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W)”, gmina Mszczonów.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2015-12-16 16:11

Budowie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody > Q = 10,0 m3/h i na wykonanie zbiornika retencyjnego bezodpływowego jako odbiornika oczyszczonych wód technologicznych (popłucznych)” na działce o nr ew. 57/2 obręb Kamionka, gmina Mszczonów powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2016-01-28 15:56

Przebudowa drogi gminnej Borszyce - granica gminy Kowiesy, Powązki, Adamowice (nr 470179W).

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2016-02-09 10:29

Przebudowa drogi gminnej Olszówka - Grabce Wręckie (nr 470174W) na odcinku Grabce Wręckie - Grabce Towarzystwo.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2016-02-09 10:31

 Budowa Zakładu Mechaniczno-Cieplnego Przetwarzania Odpadów na działce nr ew. 92 i 95 w Mszczonowie, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2016-03-09 10:17

Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 46 (obręb 49) w miejscowości Strzyże, gmina Mszczonów. powiat żyrardowski, woj. mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2016-05-05 12:49

Zbieranie odpadów i funkcjonowanie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w miejscowości Czekaj i Lublinów, przy ul. Fabrycznej 31, gmina Mszczonów, na części działek ew. nr 13/5, 35/3, 36/1, 37/1, obręb: 0013-Czekaj; 0029-Lublinów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2016-05-30 13:36

Budowa i eksploatacja neutralizatorni ścieków i odpadów niebezpiecznych, na działkach oznaczonych nr ew. 63/5, 63/8, 67, w miejscowości Grabce Józefpolskie, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2016-06-23 09:29

Uruchomienie terminalu przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla na działce o numerze ewidencyjnym 41/3, obręb ewidencyjny 29 w Gminie Mszczonów, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2016-07-26 14:46

Przebudowa drogi powiatowej nr 4719 W Puszcza Mariańska – Mszczonów we wsiach Marków Towarzystwo i Lublinów, Gmina Mszczonów.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2016-08-12 11:37

Odzysk odpadów niebezpiecznych, częściowo ustabilizowanych osadów ściekowych, wytworzonych przez małe oczyszczalnie ścieków w oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich na terenie Gminy Mszczonów

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2016-10-11 09:34

Budowa hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną na działce nr 3 w m. Chudolipie, gm. Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie;

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2017-03-28 12:07

Budowa budynku gastronomicznego z częścią hotelową wraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych nr ew. 88/2 i 87, położonych przy ulicy Grójeckiej w miejscowości Chudolipie, gm. Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2017-03-28 12:09

Przebudowa drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka) gr. Woj. – Piekarowo, na działkach oznaczonych nr ew. gmina Mszczonów obręb Michalin nr działki 54, gmina Mszczonów obręb Podlindowo nr działki 49, położonych w miejscowości Michalin, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2017-03-28 12:11

Budowa Goodman Mszczonów Logistic Centre w Mszczonowie, na działkach o nr ew. : 1485, 1495/9, 1501/13, 1501/14, 1501/15, 1501/16, 1501/17, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2017-07-11 12:31

Budowa krytego basenu do nurkowania wraz z zapleczem na działkach oznaczonych nr ew. 1381/1, 1382/1, 1383/1, 1384/1, 1385/1, 1386/3, oraz na działce drogowej 602, położonych przy ulicy Warszawskiej w miejscowości Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2017-10-17 13:05

Rozbudowa istniejacego Zakładu Pekabex w miejscowosci Badowo-Mściska, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2017-12-07 12:07

Budowa zakładu czasowego magazynowania odpadów przemysłowych z uwzględnieniem odzysku odpadów, na działce o numerze ewidencyjnym 90/9 położonej w Mszczonowie, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2018-04-10 14:49

Odkrywkowa eksploatacja kopaliny (kontynuacja) – piasku – ze złoża „Zimna Woda” w miejscowości Zimna Woda, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, zlokalizowanego na działkach nr ew. 16/6 i 17/7.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2018-04-10 14:52

Wykonanie 3 – 4 otworów hydrogeologicznych nr 1, 2, 3, 4 umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru nie mniejszej niż 10 m3/h. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o nr ew. 151/2 i 152/2, obręb 0067 Wręcza, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2018-04-10 14:55

Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Mszczonów, powiat zyrardowski na działkach oznaczonych nr ew. 1485, 1495/9, 1501/21, położonych przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2018-05-24 12:00

Budowa stacji LNG na działce oznaczonej nr 10, poŁożonej przy ulicy Spacerowej w miejscowości Marków Świnice, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2018-05-24 12:05

Odkrywkowa eksploatacja kopaliny – piasku – ze złoża „Pieńki Strzyże IV” zlokalizowanego na działce nr ew. 60/4 w miejscowości Pieńki Strzyże , gmina Mszczonów, powiat żyrardowski.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2018-05-24 12:16

Odkrywkowa eksploatacja kopaliny – piasku – ze złoża „Pieńki " zlokalizowanego na działkach nr ew. 60/1 (kontynuacja) 60/3, 46, 47 i 48/3 w miejscowości Pieńki Strzyże , gmina Mszczonów, powiat żyrardowski.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2018-05-24 12:19

Przebudowa jednotorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ Kaleń – GPZ Huta Zawadzka na odcinku od stanowiska 78 do stanowiska 81 oraz przebudowie linii średniego napięcia w m. Mszczonów, powiat żyrardowski na części działek o nr ew. 1485, 1495/9, 1501/21, położonych przy ulicy Tarczyńskiej w miejscowości Mszczonów, gm. Mszczonów.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2018-07-06 12:55

Budowa obiektów Zakładu górniczego ZBIROŻA II wraz ze zbiornikami paliwa oraz pola magazynowego przerobionego kruszywa, w miejscowości Marianka, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, w obrębie działek o nr ewidencyjnych: 39/2, 40/3 obręb 0034.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2018-10-02 14:26

Eksploatacja piasków ze złoża „Dębiny Osuchowskie V, położonego na terenie wsi Dębiny Osuchowskie, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2018-10-02 14:29

Budowa zespołu magazynowo – usługowo - produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, obręb Mszczonów 0001.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2018-11-13 09:43

Wykonanie studni B-1 umożliwiającej pobór i zatłaczanie wykorzystanych energetycznie wód geotermalnych na działce oznaczonej nr ew. 1182/263, położonej przy ulicy Brzoskwiniowej w miejscowości Mszczonów, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2018-11-13 09:44

„Budowa hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą w Mszczonowie, na działkach ewidencyjnych nr : 9/5, 197, 9/2, 11/20, 11/18, 10/3, 11/35, 11/34, 11/30, 11/28, 200, 11/24, 199, 201, 203, 10/7, 198, 9/4, 10/6, 11/23, 11/29, 11/32, 11/33, 202, 11/2, oraz 1605/4, 1640/7, 1640/9, 1605/39 i części działek 1639/8, 1639/6, 1639/2, 1640/2, 1640/11, 1605/18, 1640/6, 1135, w miejscowości Mszczonów, powiat żyrardowski, wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów”.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2019-01-09 13:14

„Budowa zespołu magazynowo – usługowo - produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działce ewidencyjnej nr 1626 w m. Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, obręb Mszczonów 143802_2.0001”.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2019-01-09 13:18

Budowa stacji paliw w Chudolipiu z instalacją do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych na działkach oznaczonych nr ew. 87, 88/3, 88/4 obręb 0011, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowiecki.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2019-01-16 14:33

Budowa zespołu magazynowo – usługowo - produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działce ewidencyjnej nr 1626 i na części działki 1627 w m. Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, obręb Mszczonów 143802_2.0001.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2019-01-25 13:38

Eksploatacja wód termalnych z ujęcia kredy dolnej w miejscowości Wręcza, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2019-04-05 15:01

Budowa kompleksu hotelowego Park of Poland.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2019-04-23 11:28

Budowa i eksploatacja zespołu produkcyjno-magazynowego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 1485, 1495/9, 1501/21, 1486, 1487 w m. Mszczonów, powiat żyrardowski”, województwo mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2019-06-28 10:57

Budow hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz termorenowacja istniejących wiat i pomieszczenia belownicy na terenie zakładu Mondi Warszawa Sp. z o.o., na działkach oznaczonych nr ew. 2133, 1602, 1603/1, 1603/2 i 1605/1 obręb Mszczonów, położonych przy ulicy Tarczyńskiej 98 w miejscowości Mszczonów, gm. Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2019-08-02 13:15

Budowa kompleksu modułowych domków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie. .

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2019-08-09 10:07

Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe ze zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na działce ewid. nr 1485 do rowu o nazwie PG-76/1 na działce ewid. nr 1626/1 w m. Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2019-09-16 12:55

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie - ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie.

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2019-09-16 13:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12101
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-16 13:06

Urząd Miejski w Mszczonowie

Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Dane kontaktowe

Centrala
     tel.: 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
     tel.: 46 858 28 40,
     fax: 46 858 28 43

urzad.miejski@mszczonow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 08:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1520110
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 10:18

Stopka strony