Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

 Budowa Zakładu Mechaniczno-Cieplnego Przetwarzania Odpadów na działce nr ew. 92 i 95 w Mszczonowie, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2016-03-09 10:17

Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 46 (obręb 49) w miejscowości Strzyże, gmina Mszczonów. powiat żyrardowski, woj. mazowieckie.

 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2016-05-05 12:50
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2016-07-26 14:45
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2016-10-11 09:42
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Jackowska
   data publikacji: 2017-04-26 13:17

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2016-05-05 12:49

Budowa zakładu czasowego magazynowania odpadów przemysłowych z uwzględnieniem odzysku odpadów, na działce o numerze ewidencyjnym 90/9 położonej w Mszczonowie, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2018-04-10 14:49

Odkrywkowa eksploatacja kopaliny – piasku – ze złoża „Pieńki " zlokalizowanego na działkach nr ew. 60/1 (kontynuacja) 60/3, 46, 47 i 48/3 w miejscowości Pieńki Strzyże , gmina Mszczonów, powiat żyrardowski.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2018-05-24 12:19

Budowa kompleksu hotelowego Park of Poland.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2019-04-23 11:28

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie - ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2019-09-16 13:01

Budowa nowej instalacji fotowoltaicznej umożliwiającej produkcję energii elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych – urządzeń dokonujących konwersji promieniowania słonecznego na prąd elektryczny – Obszar Wiejski w obrębie 0058 w Zbiroża, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-01-21 15:40

Budowa zakładu produkcji granulatów i materiału glebotwórczego na działkach oznaczonych nr ew. 82/17 i 82/21 – 0001 obręb 1, położonych przy ulicy Warszawskiej w Mszczonowie, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-01-21 15:42

Budowa instalacji do odzysku/unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Mszczonowie ul. Warszawska 43, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, na działkach ewidencyjnych nr 82/20, 82/19 i części działek 82/21 i 82/25 obręb 0001.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-01-21 15:44

Budowa przejazdowego zbiornika podziemnego z dystrybutorem w miejscowości Mszczonów, powiat żyrardowski, w obrębie działki o nr ewidencyjnym 156/1 obręb 0001.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-01-21 15:53

Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, oraz tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 61 oraz 203, obręb Zbiroża, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-01-21 15:56

Budowa zakładu przetwarzania produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Mszczonowie, na działkach o ewid. 90/6, 89/6, 89/4, obręb 0001 Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-04-29 14:01

Modernizacja systemu wykorzystania energii geotermalnej w Mszczonowie poprzez budowę odwiertu geotermalnego GT-1, rekonstrukcję odwiertu geotermalnego IG-1 oraz rurociągów przesyłowych wody geotermalnej.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-05-15 15:12

Wykonanie awaryjnej studni eksploatacyjnej nr 2 na potrzeby komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych /plejstoceńskich/, na działce ew. nr 136/1 obręb 0036 przy ul. Akacjowej w miejscowości Marków Towarzystwo, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-05-29 13:31

Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 74/2 (obręb 0030) w miejscowości Lutkówka, Gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-05-29 13:34

Budowa zakładu czasowego magazynowania odpadów przemysłowych na działkach o numerach ewidencyjnych 90/9, 90/10, położonych w Mszczonowie, obręb 0001 Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-06-17 13:33

Zabudowa produkcyjno-magazynowa z zapleczem administracyjno-socjalnym i instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych nr ew. 1606/6 i 1605/14, położonych przy ul. Logistyki w miejscowości Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-06-17 13:36

„Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h”.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-06-22 09:05

Budowa zakładu przetwarzania produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Mszczonowie, na działkach o ewid. 90/6, 89/6, 89/4, obręb 0001 Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-07-10 08:50

Budowa zakładu produkcji betonów w tym hali magazynowo - warsztatowej z częścią biurową, automatyczną wytwórnią betonu oraz stacją recyklingu betonu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 65/1, w obrębie 0058 w miejscowości Zbiroża, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-07-24 11:19

Eksploatacja instalacji do granulacji odpadów metali pochodzących z demontażu linii elektroenergetycznych na nieruchomości położonej w miejscowości Lutkówka Druga, nr ewid. gruntów 14, (obręb 0031 Lutkówka Druga), gm. Mszczonów – obszar wiejski, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-07-24 11:23

Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego ZBIROŻA X, w miejscowości Zbiroża, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, w obrębie działek o nr ewidencyjnych: 170, 171, 172 i 173, obręb 0058.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-07-31 14:02

Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego ZBIROŻA XI, w miejscowości Zbiroża, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, w obrębie działki nr ewidencyjnej 174 obręb 0058.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-08-28 13:45

Budowa hal magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą w Mszczonowie, na działkach ewidencyjnych: 1605/4, 1605/18, 1605/19, 1605/20, 1605/27, 1605/28, 1605/29, 1605/30, 1605/31, 1605/32, 1605/33, 1605/34, 1605/35, 1605/36, 1628/3, 1628/4, 1629/3, 1629/4, 1630, obręb 0001, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-09-07 15:02

„Punkt zbierania odpadów” planowany do realizacji w Mszczonowie, na działce nr 64/3, obręb 0001 Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-10-23 12:43

Zabudowa magazynowa – mroźnia z częścią biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ew. 8/1 w miejscowości Adamowice, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-11-17 13:00

Dalsza eksploatacja piasków ze złoża „Dębiny Osuchowskie 1”, położonego na terenie wsi Dębiny Osuchowskie, w gminie Mszczonów, poszerzonego o część działki nr 1/1 oraz do głębokości około 20 m poniżej zwierciadła wody, tj. do rzędnej 156 m n.p.m., powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-11-19 16:51

Dalsza eksploatacja piasków ze złoża Dębiny Osuchowskie 2, położonego na terenie wsi Dębiny Osuchowskie, w gminie Mszczonów, poszerzonego o część działki nr 2/1, tj. o powierzchnię 310 m2 oraz do głębokości około 20 m poniżej zwierciadła wody, tj. do rzędnej 156 m n.p.m., powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-11-19 16:54

Dalsza eksploatacja piasków ze złoża „Dębiny Osuchowskie 3”, położonego na terenie wsi Dębiny Osuchowskie, w gminie Mszczonów, poszerzonego o część działki nr 1/1, oraz do głębokości około 20 m poniżej zwierciadła wody, tj. do rzędnej 156 m n.p.m., powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-12-09 15:34

Dalsza eksploatacja piasków ze złoża „Dębiny Osuchowskie 4”, położonego na terenie wsi Dębiny Osuchowskie, w gminie Mszczonów, poszerzonego w głąb do głębokości około 20 m poniżej zwierciadła wody, tj. do rzędnej 156 m n.p.m., powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-12-09 15:39

Prace na linii kolejowej nr 12 na odcinku Skierniewice - Łuków (C-E 20) - Zadanie 1 Skierniewice - Góra Kalwaria.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-12-15 12:04

Budowa Elektrowni Słonecznej Mszczonów Gurba PV1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 70/2 oraz na części działek nr 21/5, 66/1, 73/4 oraz 78/2 w obrębie Gurba (0022) Gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-12-23 13:03

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla wprowadzenia innych zewnętrznych (nowych) źródeł hałasu dla hali A niż przedstawiono w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.04.2019 r. znak sprawy: G.6220.1.2019.JJ dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu magazynowo – usługowo - produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działce ewidencyjnej nr 1626 i na części działki 1627 w m. Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, obręb Mszczonów 143802_2.0001”.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2020-12-23 13:07

Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 1636/6, 1636/7, 1637/2, 1638/2 oraz na części działki ewidencyjnej nr 1634/13, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2021-01-20 10:00

Zmiana sposobu użytkowania hal magazynowych na potrzeby zakładu gospodarowania odpadami, wraz z realizacją infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 82/6 obręb 0001 w obszarze administracyjnym miasta Mszczonowa, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2021-01-27 16:18

Budowa Elektrowni Słonecznej Mszczonów Gurba wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek ewidencyjnych nr 131/3, 132, 133, 156, 204/1, 204/2 w obrębie Gurba (0022) Gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2021-02-15 15:52

Wykonanie zastępczej studni eksploatacyjnej St. 1A na potrzeby komunalnego ujęcia wód podziemnych Tysiąclecia z utworów czwartorzędowych /plejstoceńskich/, na działce ew. nr 1067/2 obręb 0001 przy ul. Tysiąclecia w miejscowości Mszczonów, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2021-02-15 15:54

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przykanalikami sanitarnymi zakończonymi pompowniami w m. Mszczonów i Ciemno Gnojna, na działkach oznaczonych nr ew. 1206/2 (obręb nr 0001 m. Mszczonów), działki nr ew. 4/6, 4/8, 4/10, 5/3, 5/5, 5/6, 13/1, 13/2, 14/1, 113/1, 113/2, 188 (obręb Ciemno Gnojna gm. Mszczonów), położonych przy ulicy Tarczyńskiej w m. Mszczonów (dz. Nr ew. 1206/2) oraz miejscowości Ciemno Gnojna gm. Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2021-03-05 14:15

Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 41, 42, 43/1, 71, obręb 0002 w miejscowości Adamówek, Gmina Mszczonów.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2021-03-10 15:16

Gospodarowanie wodą w rolnictwie, tj. melioracja terenów działek nr 18/5, 19 i 20/3 obręb nr 0006 Bobrowce, gm. Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2021-03-29 14:52

Budowa zespołu agroturystycznego związanego z prowadzoną winnicą z produkcją win wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dz. nr ew. 143 i 149, j. ew. 143802_5-Mszczonów – obszar wiejski, obr. ew. 0016 – Dwórzno, na działkach oznaczonych nr ew. 143 i 149, położonych przy ulicy Spokojnej w miejscowości Dwórzno, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2021-03-31 08:43

Realizacja zakładu produkcyjnego w istniejącej hali magazynowo-usługowo-produkcyjnej zlokalizowanej na działce 1626/5 obręb 0001 w Mszczonowie przy ul. Tarczyńskiej, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2021-05-20 13:18

Budowa Elektrowni Słonecznej Mszczonów – Wymysłów PV1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 144 oraz na części działki ewidencyjnej nr 145 w obrębie Wymysłów (0057), Gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2021-07-06 14:17

Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 198 w obrębie Wymysłów w Gminie Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2021-07-13 09:30

Budowa punktu zbierania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 63/11 i 63/13 w miejscowości Grabce Józefpolskie w gminie Mszczonów, powiat żyrardowski (143802_5.0019.63/11; 143802_5.0019.63/13).

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2021-08-13 12:22

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku hali produkcyjno-magazynowej MONDI wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ew. 2133, 1602, 1603/1, 1603/2, 1605/1, woj. mazowieckie, powiat żyrardowski, gmina Mszczonów – miasto, jedn. ewid. 143802_4, obręb ew. nr 0001, położonych przy ulicy Tarczyńskiej 98 w miejscowości Mszczonów, gm. Mszczonów.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2021-08-13 12:26

Budowa farmy fotowoltaicznej PODLINDOWO o mocy do 1,5 MW, zlokalizowanej w miejscowości Podlindowo, gm. Mszczonów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą na działce o nr ew. 16/1 w obrębie Podlindowo, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2021-09-14 13:40

Budowa farmy fotowoltaicznej SPV Lindów 1 zlokalizowanej na części działki nr 157 w miejscowości Lindów, Gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2021-09-14 13:42

Budowa farmy fotowoltaicznej SPV Lindów 2 zlokalizowanej na części działki nr 157 w miejscowości Lindów, Gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2021-09-14 13:44

Budowa farmy fotowoltaicznej SPV Lindów 3 zlokalizowanej na części działki nr 78 w miejscowości Lindów, Gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2021-09-14 13:45

Budowa farmy fotowoltaicznej SPV Lindów 4 zlokalizowanej na części działki nr 78 w miejscowości Lindów, Gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • opublikował: Jolanta Jackowska
  data publikacji: 2021-09-14 13:47

Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów w m. Lublinów, na działkach oznaczonych nr ew. 94/2, 94/4, 113/4, 113/2, 97/4, 129/4, 113/6, 125/2, 126/4, 128/3, 126/2, położonych w miejscowości Lublinów, gm. Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.