Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.mszczonow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Wydział Podatków i Opłat

Wydział Podatków i Opłat

Naczelnik Wydziału  – Skarbnik Gminy –  mgr Jadwiga Barbulant,

 tel. 46 858 28 50,  skarbnik@mszczonow.pl, pok. nr 19

 

Wydział obejmuje:

-kasa – parter,  opłata skarbowa, prowadzenie postępowań  egzekucyjnych od osób fizycznych

Podinspektor Marlena Stelmach;  mstelmach@mszczonow.pl
tel. 46 858 28 23

-opłata za gospodarowanie odpadami, rozliczanie sołtysów z tytułu inkasa opłaty parter pok. nr 2

Inspektor mgr Agnieszka Czerwińska;  aczerwinska@mszczonow.pl 
tel. 46 858 28 22 

-podatek od osób fizycznych, z wyjątkiem podatku  od środków transportowych

parter pok. nr 3  Inspektor mgr Grażyna Bylina; gbylina@mszczonow.pl 

tel. 46 858 28 25

-podatek od osób fizycznych, z wyjątkiem podatku  od środków transportowych, zwrot podatku akcyzowego, opłaty lokalne

parter pok. nr 3  Inspektor mgr Danuta Korzenecka;  dkorzenecka@mszczonow.pl

tel. 46 858 28 24

-podatek od środków transportowych, ewidencja podatku od osób fizycznych z terenu wiejskiego, rozliczanie sołtysów z tytułu inkasa podatków

parter pok. nr 3  Podinspektor  Ewa Woźnicka

tel. 46 858 28 25,  tel. kom. 722 210 342

-podatek od osób prawnych, z wyjątkiem podatku  od środków transportowych

pok. nr 18 Inspektor mgr Katarzyna Łukaszewicz; klukaszewicz@mszczonow.pl

tel. 46 858 28 68

W kasie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie przyjmowana jest opłata skarbowa 
w godz. 8.00-15.45, z wyjątkiem środy

 środa 8.00-17.45

 (przerwa 12.00-12.30)

 

Nr rachunku bankowego

 

Rodzaj wpłaty

 

Urząd Miejski w Mszczonowie

 

PKO Bank Polski SA

55 1020 1042 0000 8202 0349 0331

 

 podatki i opłaty

 

 

 

Urząd Miejski w Mszczonowie

 

PKO Bank Polski SA

08 1020 1042 0000 8502 0349 0448

 

wadia

 

 

Wydział Podatków i Opłat  

 Inspektor  mgr Grażyna Bylina

tel . 46 858 28 25

e-mail : gbylina@ mszczonow.pl

parter  pok. 3

 1. dokonywanie wymiaru  należnych podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości,
 2. prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych z terenu miasta,
 3. prowadzenie postępowań w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu wykonanej elewacji, ogrodzenia,
 4. prowadzenie postępowań w sprawie ulg podatkowych,
 5. prowadzenie postępowań w sprawie nadpłaty w podatku,
 6. wydawanie zaświadczeń dla osób fizycznych z ewidencji podatkowej.

Inspektor mgr Agnieszka Czerwińska

tel . 46 858 28 22

e-mail : aczerwinska@ mszczonow.pl

parter  pok. 2

 1. prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 3. prowadzenie postępowań związanych ze składanymi  podaniami w  sprawie ulg z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4. rozliczanie inkasentów z tytułu inkasa opłaty targowej,
 5. rozliczanie sołtysów z tytułu inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Inspektor – mgr Danuta Korzenecka

tel . 46 858 28 24

e-mail : dkorzenecka@ mszczonow.pl

parter    pok. 3

 1. dokonywanie wymiaru należnych  podatków : rolnego, leśnego, od nieruchomości,
 2. wydawanie zaświadczeń dla osób fizycznych z ewidencji podatkowej,
 3. prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności z tytułu opłat,
 4. prowadzenie dokumentacji oraz przygotowywanie decyzji w sprawie zwolnień od podatku z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego lub utworzenia nowego gospodarstwa ,
 5. prowadzenie ewidencji  analitycznej w zakresie  opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za zamianę użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za czynsz, dzierżawę, opłaty od posiadania psa,
 6. prowadzenie postępowań w sprawie ulg cywilnoprawnych,
 7. zwrot podatku akcyzowego.

 

Inspektor  mgr Katarzyna Łukaszewicz

tel . 46 858 28 68

e-mail : klukaszewicz@ mszczonow.pl

pok. 18

 1. prowadzenie ewidencji analitycznej  podatków : rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób prawnych,
 2. prowadzenie postępowań związanych ze składanymi  podaniami w  sprawie ulg podatkowych dla osób prawnych,
 3. prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności z tytułu podatku od osób prawnych,
 4. prowadzenie postępowań związanych z wnioskami o nadpłatę w podatku od osób prawnych,
 5. wydawanie zaświadczeń dla osób prawnych na podstawie ewidencji podatkowej. 

Podinspektor Marlena Stelmach

Tel . 46 858 28 23

e-mail : mstelmach@ mszczonow.pl

parter  pok. 2

 1. prowadzenie kasy w zakresie opłaty skarbowej,
 2. prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych,
 3. prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności z tytułu opłaty od posiadania psa,
 4. wydawanie opinii w sprawie ulg w podatku od spadków i darowizn,
 5. współpraca z innymi organami egzekucyjnymi.

Podinspektor – Ewa Woźnicka tel . 46 858 28 25; tel. kom. 722 210 342

e-mail : ewoznicka@ mszczonow.pl

parter  pok. 3

 1. prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych, z wyjątkiem terenu miasta,
 2. prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności z tytułu podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych,
 3. rozliczanie sołtysów z tytułu inkasa podatków,
 4. prowadzenie wymiaru i ewidencji  analitycznej podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych,
 5. prowadzenie postępowań związanych ze składanymi w ciągu roku wnioskami w  sprawie ulg podatkowych  w podatku od  środków transportu.

 

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2017-07-07 12:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-26 12:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1797
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-26 12:48