Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Nr pokoju

Nr telefonu

Adres email

Zakres zadań

Zastępca Skarbnika Gminy - Naczelnik Wydziału

Edyta Fedorowicz

20

46 858 28 51

efedorowicz@mszczonow.pl

1. realizowanie kompetencji Skarbnika podczas jego nieobecności,
2. wykonywanie zadań z zakresu planowania i rachunkowości powierzonych przez Skarbnika oraz ścisła współpraca ze Skarbnikiem w ramach wykonywania zadań służbowych,
3. kierowanie i sprawowanie nadzóru nad Wydziałem Podatków i Opłat:
   1) sprawowanie nadzoru nad wymiarem podatków i opłat lokalnych,
   2) sprawowanie nadzoru nad postępowaniami podatkowymi,
   3) sprawowanie nadzoru nad ewidencją podatków i opłat lokalnych,
   4) sprawowanie nadzoru nad ściągalnością, windykacją i egzekucją podatków i opłat lokalnych,

Inspektor

Katarzyna Łukaszewicz

18

46 858 28 68

klukaszewicz@mszczonow.pl

1. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i ewidencją podatku rolnego, od nieruchomości oraz leśnego od osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
2. Prowadzenie postępowań związanych z wnioskami w sprawie odroczeń terminów płatności, rozłożenia na raty oraz umorzeń podatków od osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
3. Prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego od osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
4. Prowadzenie postępowań związanych z wnioskami o nadpłatę w podatku od osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
5. Wydawanie zaświadczeń dla osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej na podstawie ewidencji podatkowej.

Inspektor

Grażyna Bylina

3

46 858 28 25

gbylina@mszczonow.pl

1. Dokonywanie wymiaru należnych podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych,
2. Prowadzenie postępowań w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu wykonania, odtworzenia lub malowania elewacji istniejących budynków lub innych zwolnień ustalonych przez Radę Miejską,
3. Prowadzenie postępowań związanych z wnioskami w sprawie odroczeń terminów płatności, rozłożenia na raty oraz umorzeń podatków od osób fizycznych,
4. Wydawanie zaświadczeń dla osób fizycznych na podstawie ewidencji podatkowej,
5. Inicjowanie i przeprowadzanie kontroli w zakresie powszechności i prawidłowości opodatkowania.

Inspektor

Danuta Korzenecka

3

46 858 28 24

dkorzenecka@mszczonow.pl

1.  Dokonywanie wymiaru należnych podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych,
2.  Prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie czynszu najmu lokali, czynszu dzierżawnego, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
3.  Prowadzenie windykacji opłat z tytułu czynszu najmu lokali, czynszu dzierżawnego, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
4.   Prowadzenie postępowań w sprawie zwolnień w podatku z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego lub utworzenia nowego gospodarstwa oraz z tytułu dokonanych inwestycji w gospodarstwie 5. Wydawanie zaświadczeń dla osób fizycznych na podstawie ewidencji podatkowej, 

Podinspektor

Ewa Woźnicka

2

46 858 28 22
722 210 342

ewoznicka@mszczonow.pl

1. Prowadzenie wymiaru i ewidencji analitycznej podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
2. Prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności z tytułu podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych,
3. Prowadzenie postępowań związanych ze składanymi wnioskami w sprawie ulg podatkowych w podatku od środków transportowych,
4. Rozliczanie sołtysów z tytułu inkasa podatków,
5. Wydawanie opinii w sprawie ulg w podatku od spadków i darowizn.

Inspektor

Ewelina Banaszek

3

46 858 28 25

ebanaszek@mszczonow.pl

1. Prowadzenie ewidencji księgowej analitycznej w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych,
2. Prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych,
3. Prowadzenie postępowań związanych z wnioskami o nadpłatę w podatkach od osób fizycznych,
4. Współpraca z innymi organami egzekucyjnymi.

Inspektor

Renata Ołubek

2

46 858 28 23

rolubek@mszczonow.pl

1. Dokonywanie wymiaru należnych podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych,
2. Wydawanie zaświadczeń dla osób fizycznych na podstawie ewidencji podatkowej,
3. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Miejskiego,
4. Gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania,
5. Prowadzenie rejestru gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.

Inspektor

Dorota Szyszka

2

46 858 28 22

dszyszka@mszczonow.pl

1. Prowadzenie ewidencji księgowej analitycznej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Prowadzenie postępowań związanych z wnioskami w sprawie odroczeń terminów płatności, rozłożenia na raty oraz umorzeń opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Rozliczanie sołtysów z inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Rozliczanie inkasentów z opłaty targowej.

Metryka

  • opublikował: Przemysław Woźnicki
    data publikacji: 2020-05-22 11:15
  • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
    ostatnia modyfikacja: 2020-05-22 13:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8143
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-10 14:38:36
baner toplayer
informacja