Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Nr pokoju

Nr telefonu

Adres email

Zakres zadań

Zastępca Skarbnika Gminy - Naczelnik Wydziału

Edyta Fedorowicz

20

46 858 28 51

efedorowicz@mszczonow.pl

1. realizowanie kompetencji Skarbnika podczas jego nieobecności,
2. wykonywanie zadań z zakresu planowania i rachunkowości powierzonych przez Skarbnika oraz ścisła współpraca ze Skarbnikiem w ramach wykonywania zadań służbowych,
3. kierowanie i sprawowanie nadzóru nad Wydziałem Podatków i Opłat:
   1) sprawowanie nadzoru nad wymiarem podatków i opłat lokalnych,
   2) sprawowanie nadzoru nad postępowaniami podatkowymi,
   3) sprawowanie nadzoru nad ewidencją podatków i opłat lokalnych,
   4) sprawowanie nadzoru nad ściągalnością, windykacją i egzekucją podatków i opłat lokalnych,

Inspektor

Katarzyna Łukaszewicz

18

46 858 28 68

klukaszewicz@mszczonow.pl

1.  Prowadzenie ewidencji analitycznej  podatków : rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób prawnych,
2.  Prowadzenie postępowań związanych ze składanymi  podaniami w  sprawie ulg podatkowych dla osób prawnych,
3.  Prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności z tytułu podatku od osób prawnych,
4.  Prowadzenie postępowań związanych z wnioskami o nadpłatę w podatku od osób prawnych,
5. Wydawanie zaświadczeń dla osób prawnych na podstawie ewidencji podatkowej.

Inspektor

Grażyna Bylina

3

46 858 28 24

gbylina@mszczonow.pl

1.  Dokonywanie wymiaru  należnych podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości,
2.  Prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych z terenu miasta,
3.  Prowadzenie postępowań w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu wykonanej elewacji, ogrodzenia,
4.  Prowadzenie postępowań w sprawie ulg podatkowych,
5.  Prowadzenie postępowań w sprawie nadpłaty w podatku,  wydawanie zaświadczeń dla osób fizycznych z ewidencji podatkowej.

Inspektor

Danuta Korzenecka

3

46 858 28 24

dkorzenecka@mszczonow.pl

1.  Dokonywanie wymiaru należnych  podatków : rolnego, leśnego, od nieruchomości,
2.  Wydawanie zaświadczeń dla osób fizycznych z ewidencji podatkowej,
3.  Prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności z tytułu opłat,
4.  Prowadzenie dokumentacji oraz przygotowywanie decyzji w sprawie zwolnień od podatku z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego lub utworzenia nowego gospodarstwa,
5.  Prowadzenie ewidencji  analitycznej w zakresie  opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za zamianę użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za czynsz, dzierżawę, opłaty od posiadania psa, 
6.  Prowadzenie postępowań w sprawie ulg cywilnoprawnych,
 

Podinspektor

Ewa Woźnicka

3

46 858 28 25
722 210 342

ewoznicka@mszczonow.pl

1.   Prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych, z wyjątkiem terenu miasta,
2.   Prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności z tytułu podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych,
3.   Rozliczanie sołtysów z tytułu inkasa podatków,
4.  Prowadzenie wymiaru i ewidencji  analitycznej podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych,|
5.   Prowadzenie postępowań związanych ze składanymi w ciągu roku wnioskami w  sprawie ulg podatkowych  w podatku od  środków transportu.

Inspektor

Agnieszka Czerwińska

16

46 858 28 49

aczerwinska@mszczonow.pl

1.   Prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2.   Prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3.   Prowadzenie postępowań związanych ze składanymi  podaniami w  sprawie ulg z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4.   Rozliczanie inkasentów z tytułu inkasa opłaty targowej,
5.   Rozliczanie sołtysów z tytułu inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podinspektor

Ewelina Banaszek

2

46 858 28 22

ebanaszek@mszczonow.pl

1.   Prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych,
2.   Prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności z tytułu opłaty od posiadania psa,
3.   Wydawanie opinii w sprawie ulg w podatku od spadków i darowizn,
4.   Współpraca z innymi organami egzekucyjnymi.

Metryka

  • opublikował: Przemysław Woźnicki
    data publikacji: 2020-05-22 11:15
  • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
    ostatnia modyfikacja: 2020-05-22 13:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7336
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-31 10:35:22