Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2015-12-15
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2015-12-15 13:03

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie nadania nazwy ulicy w Mszczonowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2015-12-03
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2015-12-04 08:51

ZARZĄDZENIE NR 74/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2016r., projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2015-11-26
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2015-11-26 22:13

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2015-11-13
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2015-11-13 19:13

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2015-10-21 09:20

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Strzelecka Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2015-10-12
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2015-10-13 10:17

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych zaliczonych do dróg gminnych na podstawie art.10. ust.5 ustawy o drogach publicznych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2015-10-01
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2015-10-01 15:55

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szaforska
  data wytworzenia: 2015-09-15
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2015-09-15 15:10

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2015-09-08
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2015-09-08 15:40

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2015-09-08
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2015-09-08 15:40

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2015-09-08
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2015-09-08 15:40

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2015-09-08
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2015-09-08 15:40

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2015-09-08
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2015-09-08 15:40

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2015-09-08
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2015-09-08 15:40

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska, Wydział Spraw Obywatelskich
  data wytworzenia: 2015-08-12
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2015-08-13 13:39

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska, Wydział Spraw Obywatelskich
  data wytworzenia: 2015-08-12
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2015-08-13 13:39
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-13 13:37

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak
  data wytworzenia: 2015-02-24
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2015-03-04 09:22

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska ZOPO
  data wytworzenia: 2015-01-14
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2015-01-14 15:18

ZARZĄDZENIE NR 73/14 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2015r., projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2015-01-02
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2015-01-07 11:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5768
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-02-11 14:55:45