Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/19 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-01-09 15:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szaforska, Koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  data wytworzenia: 2019-01-02
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-01-09 15:44

Zarządzenie Nr 2/19 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-01-14 15:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-01-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-01-14 14:57

ZARZĄDZENIE NR 3/2019 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Woźnicki
   data publikacji: 2019-01-18 08:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2019-01-14
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2019-01-18 08:01

ZARZĄDZENIE NR 4/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
   data wytworzenia: 2019-01-16
  • opublikował: Przemysław Woźnicki
   data publikacji: 2019-01-16 16:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2019-01-16 16:56

ZARZĄDZENIE NR 5/19 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych

 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Woźnicki
   data publikacji: 2019-01-18 08:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2019-01-18 08:03

Zarządzenie Nr 6/19 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-01-25 10:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-01-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-01-25 10:05

Zarządzenie Nr 7/19 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-02-05 15:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-01-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-02-05 15:35

Zarządzenie Nr 8/19 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2019

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-02-07 11:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2019-01-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-02-07 11:32

Zarządzenie Nr 9/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-02-11 13:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-02-11 13:06

Zarządzenie Nr 10/19 zmieniające Zarządzenie Nr 17/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 21 kwietnia 2017 r.w sprawie zatwierdzenia Polityki Jakości, Księgi Jakości oraz powołania zespołu ds. Zarządzania Urzędem

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-02-11 13:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-02-11 13:13

Zarządzenie Nr 11/19 w sprawie uzupełnienia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-02-28 15:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-02-28 15:22

Zarządzenie Nr 12/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie, ul. Warszawska 27

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-02-28 15:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-02-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-02-28 15:26

Zarządzenie Nr 13/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bobrowcach

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-02-28 15:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-02-28 15:32

Zarządzenie Nr 14/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej we Wręczy

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-02-28 15:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-02-28 15:34

Zarządzenie Nr 15/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-02-28 15:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-02-28 15:42

Zarządzenie Nr 16/19 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2019

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-03-06 15:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-03-06 15:16

Zarządzenie Nr 17/19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-03-13 09:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-03-13 09:41

Zarządzenie Nr 18/19 w sprawie wyboru wykonawców i zawierania umów przez Gminę Mszczonów do zamówień nie przekraczających kwoty 30 000 Euro, w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-03-13 10:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-03-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-03-13 10:16

Zarządzenie Nr 19/19 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-03-18 13:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-03-18 13:00

Zarządzenie Nr 20/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-03-25 09:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-03-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-03-25 09:21

Zarządzenie Nr 21/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-03-25 09:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-03-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-03-25 09:39

Zarządzenie Nr 22/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-03-25 09:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-03-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-03-25 09:45

Zarządzenie Nr 23/19 w sprawie zatwierdzenia Polityki Jakości, oraz Księgi Jakości

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-04-01 13:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-04-01 13:00

Zarządzenie Nr 24/19 zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-04-01 13:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-04-01 13:04

Zarządzenie Nr 25/19 w sprawie realizacji zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-04-01 15:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-04-01 15:38

Zarządzenie Nr 26/19 w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-04-01 15:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2019-03-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-04-01 15:42

Zarządzenie Nr 27/19 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitoringu Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016 - 2023

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-06-12 15:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-03-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-04-01 15:46

Zarządzenie Nr 28/19 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2019

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-04-05 12:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2019-03-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-04-05 12:10

Zarządzenie Nr 29/19 w sprawie powołania komisji odbiorowej do zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-04-05 12:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-04-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-04-05 12:16

Zarządzenie Nr 30/19 w sprawie wyznaczenia składu komisji inwentaryzacyjnej dotyczącej inwestycji pn. "Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - I etap"

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-04-10 12:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Taida Sochańska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-04-03
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-04-10 12:26

Zarządzenie Nr 31/19 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie Instrukcji dokonywania zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Mszczonów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-04-23 14:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2019-04-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-04-23 14:44

Zarządzenie Nr 32/19 zmieniające Zarządzenie Nr 2/18 Burmistrza Mszczonowa z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Mszczonowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-04-23 14:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-04-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-04-23 14:52

Zarządzenie Nr 33/19 w sprawie składu osobowego i zorganizowania Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-04-23 15:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-04-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-04-23 15:10

Zarządzenie Nr 34/19 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2019

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-04-25 12:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2019-04-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-04-25 12:07

Zarządzenie Nr 35/19 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-05-07 11:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-04-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-05-07 11:35

Zarządzenie Nr 36/19 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2019

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-05-07 12:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2019-04-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-05-07 12:03

Zarządzenie Nr 37/19 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2019

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-05-16 14:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2019-05-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-05-16 14:45

Zarządzenie Nr 38/19 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2019

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-05-24 13:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2019-05-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-05-24 13:19

Zarządzenie Nr 39/19 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2018 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-05-30 09:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-05-30 09:17

Zarządzenie Nr 40/19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji socjalnej w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-05-30 09:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-05-30 09:20

Zarządzenie 41/19w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku administracyjno-biurowego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie ul. Plac Piłsudskiego 1

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-06-06 11:19
 • zał. (PDF) 264.93kB

  Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-06-06 11:19
 • zał. (PDF) 159.12kB

  Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-06-06 11:19
 • zał. (PDF) 220.29kB

  Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-06-06 11:19
 • zał. (PDF) 201.18kB

  Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-06-06 11:19
 • zał. (PDF) 197.73kB

  Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-06-06 11:19
 • zał. (PDF) 1159.48kB

  Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-06-06 11:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Sobieraj, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2019-05-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-06-06 11:14

Zarządzenie Nr 42/19 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2019

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-06-07 15:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2019-05-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-06-07 15:23

Zarządzenie Nr 43/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu zbiórki makulatury połączonego z akcją informacyjną dla szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Mszczonów.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-06-12 15:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szaforska, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2019-06-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-06-07 15:45

Zarządzenie Nr 44/19 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-06-11 15:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomaszewska, pracownik ds. BHP
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-06-11 15:42

Zarządzenie Nr 45/19 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-06-12 15:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-06-12 15:20

Zarządzenie Nr 46/19 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-06-12 15:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-06-12 15:27

Zarządzenie Nr 47/19 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-06-21 13:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2019-06-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-06-21 13:40

Zarządzenie Nr 48/19 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-06-21 13:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2019-06-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-06-21 13:49

Zarządzenie Nr 49/19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-06-25 13:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-06-25 13:14

Zarządzenie Nr 50/19 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2019

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-07-04 11:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2019-06-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-07-04 11:18

Zarządzenie Nr 51/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej we Wręczy

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-07-12 10:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-07-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-07-12 10:39

Zarządzenie Nr 52/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-07-12 10:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-07-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-07-12 10:44

Zarządzenie Nr 53/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-07-12 10:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-07-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-07-12 10:56

Zarządzenie Nr 54/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-07-12 11:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-07-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-07-12 11:01

Zarządzenie Nr 55/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-07-12 11:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-07-10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-07-12 11:23

Zarządzenie Nr 56/19 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-07-17 14:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-07-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-07-17 14:05

Zarządzenie Nr 57/19 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Mszczonowie Regulaminu Organizacyjnego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-07-17 14:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-07-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-07-17 14:24

Zarządzenie Nr 58/19 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Mszczonowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-07-17 14:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-07-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-07-17 14:33

ZARZĄDZENIE NR 59/19 w sprawie w sprawie okresowej oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2019-07-29 09:17
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-29 09:19

ZARZĄDZENIE NR 60/19 w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2019-07-29 09:17
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-29 09:20

ZARZĄDZENIE NR 61/19 w sprawie zasad, trybu przygotowywania, obiegu oraz nadzorowania aktów prawnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2019-07-29 09:17
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-29 09:20

ZARZĄDZENIE NR 62/19 w sprawie składu osobowego i zorganizowania Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2019-07-30 15:53

ZARZĄDZENIE NR 63/19 w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-07-29
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2019-08-01 13:04

ZARZĄDZENIE NR 64/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Bobrowcach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-07-31
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2019-08-01 13:06

Zarządzenie Nr 65/19 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2019

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-08-07 14:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2019-07-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-08-07 14:11

Zarządzenie Nr 66/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-08-08 13:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-08-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-08-08 13:00

Zarządzenie Nr 67/19 w sprawie powołania komisji odbiorowej do zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-08-09 10:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-08-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-08-09 10:51

Zarządzenie Nr 68/19 w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-08-20 15:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-08-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-08-20 15:07

Zarządzenie Nr 69/19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/19 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 marca 2019r.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-08-21 14:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-08-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-08-21 14:30

Zarządzenie Nr 70/19 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-08-21 15:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-08-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-08-21 15:29

Zarządzenie Nr 71/19 zmieniające Zarządzenie Nr 93/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia osoby do obsługi biurowej Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-08-21 15:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-08-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-08-21 15:36

Zarządzenie Nr 72/19 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - ,,Wyprawka szkolna’’.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-08-22 10:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-08-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-08-22 10:41

Zarządzenie Nr 73/19 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-08-30 11:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2019-08-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-08-30 11:34

Zarządzenie nr 74/19 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2019

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
   data wytworzenia: 2019-09-06
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2019-09-06 08:48
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2019-09-06 08:53

Zarządzenie nr 75/19 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Strzelecka Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
   data wytworzenia: 2019-09-06
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2019-09-06 08:55

Zarządzenie nr 76/19 w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Mszczonowie Regulaminu Organizacyjnego na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Leśniewski - Inspektor ds. OC i ZK
  data wytworzenia: 2019-09-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-09-10 11:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-10 11:35

ZARZĄDZENIE NR 77/19 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2019r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach organizacji imprezy „Grand Prix Polski Cheerleaders – Mszczonów 2019”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2019-09-12
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2019-09-12 13:07

ZARZĄDZENIE NR 78/19 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie: powołania komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2019-09-12
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2019-09-12 13:09

Zarządzenie nr 79/19 Burmistrza Mszczonowa z dnia 17 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-09-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-09-18 14:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-18 14:27

Zarządzenie nr 80/19 Burmistrza Mszczonowa z dnia 17 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-09-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-09-18 14:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-18 14:27

ZARZĄDZENIE NR 81/19 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wykonywania świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym przez operatora wewnętrznego – Wydział Gospodarki Gminnej w tworzonym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2019-09-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-09-20 08:06

Zarządzenie Nr 82/19 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 września 2019r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2019

Zarządzenie Nr 83/19 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2019

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-10-11 14:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2019-10-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-10-11 14:27

Zarządzenie Nr 84/19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-10-16 10:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2019-10-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-10-16 10:19

Zarządzenie Nr 85/19 w sprawie aktualizacji rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-10-16 10:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-10-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-10-16 10:26

Zarządzenie Nr 86/19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji socjalnej w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-10-18 09:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Nazarow , Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2019-10-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-10-18 09:31

Zarządzenie Nr 87/19 w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-10-24 12:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-10-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-10-24 12:25

Zarządzenie Nr 88/19 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-10-30 14:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-10-30 14:46

Zarządzenie Nr 89/19 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2019

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-11-08 12:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2019-10-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-11-06 17:27
 • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-08 11:58

Zarządzenie Nr 90/2019 w sprawie Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Mszczonowa dla osób wyróżniających się w działalności społecznej, kulturalnej, sportowej, edukacyjnej, ochrony i profilaktyki zdrowia oraz innych aktywności obywatelskich zaspakajających zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-11-08 12:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Podsiadły, Dyrektor Gminnego Centrum Informacji
  data wytworzenia: 2019-11-07
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-11-08 12:12

Zarządzenie Nr 91/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej składane wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia Burmistrza Mszczonowa

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-11-08 12:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Podsiadły, Dyrektor Gminnego Centrum Informacji
  data wytworzenia: 2019-11-07
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-11-08 12:19

Zarządzenie Nr 92/19 w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego - pożaru budynku mieszkalnego, który pełnił funkcję Rodzinnego Domu Dziecka w miejscowości Badów Górny, ul. Graniczna 13 a, gmina Mszczonów.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-11-15 10:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Dębowska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-11-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-11-15 10:46

Zarządzenie Nr 93/19 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2020r., projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-11-15 10:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2019-11-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-11-15 10:59

Zarządzenie Nr 94/19 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie Polityki Ochrony Danych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-11-22 12:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-11-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-11-22 12:17

Zarządzenie Nr 95/19 w sprawie powołania komisji odbiorowej do zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-11-22 12:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-11-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-11-22 12:30

Zarządzenie Nr 96/19 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2019

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-12-03 12:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2019-11-25
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-12-03 12:02

Zarządzenie Nr 97/19 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2019

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-12-06 11:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2019-11-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-12-06 11:19

Zarządzenie Nr 98/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2020r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-12-09 13:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2019-12-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-12-09 13:21

Zarządzenie Nr 99/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2020r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w obszarach turystyki i krajoznawstwa

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-12-09 13:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2019-12-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-12-09 13:35

Zarządzenie Nr 100/19 w sprawie powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2019-12-09 13:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2019-12-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2019-12-09 13:40

Zarządzenie nr 101/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2019

Zarządzenie Nr 102/19 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-01-03 15:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2019-12-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-01-03 15:02

Zarządzenie Nr 103/19 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2019

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-01-07 14:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2019-12-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-01-07 14:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12068
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-07 14:30:03