Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mszczonów oraz w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie: wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny wraz z załącznikamimi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2018-12-11
 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2018-12-11 11:43
 • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-11 11:46

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MSZCZONÓW NA 2019 ROK, PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MSZCZONÓW

 • Metryka

  • opublikował: Aneta Ciechańska-Gołyńska
   data publikacji: 2018-12-04 10:32
 • Metryka

  • opublikował: Aneta Ciechańska-Gołyńska
   data publikacji: 2018-12-04 10:32
  • zmodyfikował: Aneta Ciechańska-Gołyńska
   ostatnia modyfikacja: 2018-12-04 10:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-12-04
 • opublikował: Aneta Ciechańska-Gołyńska
  data publikacji: 2018-12-04 10:27

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Ciszewska Kierownik MOPS
  data wytworzenia: 2018-10-08
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2018-10-08 13:55

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2018-10-05
 • opublikował: Marlena Stelmach
  data publikacji: 2018-10-05 14:40

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Strzelecka Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2018-10-01
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2018-10-01 13:03
 • zmodyfikował: Marta Strzelecka
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-01 13:07

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-09-19 11:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-19 11:24

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zmiany Statutu Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-09-10 09:51
 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-09-12 10:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-09-10 09:50
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-10 09:52

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY W MIEJSCOWOŚCI MSZCZONÓW

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-08-27 12:58

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY W MIEJSCOWOŚCI MSZCZONÓW

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-08-10 12:20

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, oraz uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach - Wydział Finansowo Budżetowy
 • opublikował: Marlena Stelmach
  data publikacji: 2018-08-08 14:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-09 08:59

Uchwała Rady Miejskiej W Mszczonowie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szaforska, Wydział Gospodarki Gminnej
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2018-08-06 15:20
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2018-08-06 15:21
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szaforska, Wydział Gospodarki Gminnej
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2018-08-06 15:20
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2018-08-06 15:21

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-08-06 15:18

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2018-08-03
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2018-08-03 09:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2018-08-03
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2018-08-03 09:33

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2018-08-03 09:31

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat...

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2018-06-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-06-22 14:09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-05-15 10:16

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2018-05-28 09:28
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2018-05-28
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2018-05-28 09:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2018-03-29
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2018-03-29 12:14
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2018-03-29
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2018-03-29 12:12

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2018-03-29 12:11
 • zmodyfikował: Renata Wolak
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-29 12:16

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-03-20 15:33

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2018-03-20 15:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-03-20 15:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-20 15:32

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2018-03-19
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2018-03-19 14:48
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2018-03-19
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2018-03-19 14:47

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2018-03-19 14:46

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2018

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2018-01-29
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2018-01-29 14:58
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2018-01-29
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2018-01-29 14:59

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2018-01-29 14:56

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mszczonów, przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2018-01-18 16:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10843
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-09-10 09:50:37