Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mszczonów oraz w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie: wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny wraz z załącznikamimi

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2018-12-11
 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2018-12-11 11:43
 • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-11 11:46

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MSZCZONÓW NA 2019 ROK, PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MSZCZONÓW

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2018-12-04
 • opublikował: Aneta Ciechańska-Gołyńska
  data publikacji: 2018-12-04 10:27

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Ciszewska Kierownik MOPS
  data wytworzenia: 2018-10-08
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2018-10-08 13:55

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2018-10-05
 • opublikował: Marlena Stelmach
  data publikacji: 2018-10-05 14:40

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Strzelecka Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2018-10-01
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2018-10-01 13:03
 • zmodyfikował: Marta Strzelecka
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-01 13:07

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Wioletta Rydzewska
  data publikacji: 2018-09-19 11:21
 • zmodyfikował: Wioletta Rydzewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-19 11:24

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zmiany Statutu Gminy Mszczonów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-09-10 09:50
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-10 09:52

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY W MIEJSCOWOŚCI MSZCZONÓW

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Wioletta Rydzewska
  data publikacji: 2018-08-27 12:58

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY W MIEJSCOWOŚCI MSZCZONÓW

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Wioletta Rydzewska
  data publikacji: 2018-08-10 12:20

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, oraz uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach - Wydział Finansowo Budżetowy
 • opublikował: Marlena Stelmach
  data publikacji: 2018-08-08 14:46
 • zmodyfikował: Maciej Koliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-09 08:59

Uchwała Rady Miejskiej W Mszczonowie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mszczonów

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szaforska, Wydział Gospodarki Gminnej
  • opublikował: Maciej Koliński
   data publikacji: 2018-08-06 15:20
  • zmodyfikował: Maciej Koliński
   ostatnia modyfikacja: 2018-08-06 15:21
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szaforska, Wydział Gospodarki Gminnej
  • opublikował: Maciej Koliński
   data publikacji: 2018-08-06 15:20
  • zmodyfikował: Maciej Koliński
   ostatnia modyfikacja: 2018-08-06 15:21
 • opublikował: Maciej Koliński
  data publikacji: 2018-08-06 15:18

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2018-08-03
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2018-08-03 09:34
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2018-08-03
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2018-08-03 09:33
 • opublikował: rwolak
  data publikacji: 2018-08-03 09:31

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat...

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2018-06-22
 • opublikował: Maciej Koliński
  data publikacji: 2018-06-22 14:09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

 • opublikował: Wioletta Rydzewska
  data publikacji: 2018-05-15 10:16

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2018-05-28 09:28
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2018-05-28
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2018-05-28 09:27
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2018-03-29
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2018-03-29 12:14
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2018-03-29
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2018-03-29 12:12
 • opublikował: rwolak
  data publikacji: 2018-03-29 12:11
 • zmodyfikował: rwolak
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-29 12:16

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Maciej Koliński
  data publikacji: 2018-03-20 15:33

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Maciej Koliński
  data publikacji: 2018-03-20 15:29
 • zmodyfikował: Maciej Koliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-20 15:32

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2018-03-19
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2018-03-19 14:48
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2018-03-19
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2018-03-19 14:47
 • opublikował: rwolak
  data publikacji: 2018-03-19 14:46

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2018

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2018-01-29
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2018-01-29 14:58
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2018-01-29
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2018-01-29 14:59
 • opublikował: rwolak
  data publikacji: 2018-01-29 14:56

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mszczonów, przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2018-01-18 16:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 967
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-09-10 09:50

Urząd Miejski w Mszczonowie

Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Dane kontaktowe

Centrala
     tel.: 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
     tel.: 46 858 28 40,
     fax: 46 858 28 43

urzad.miejski@mszczonow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 08:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1514954
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-16 13:06

Stopka strony