Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 56/13 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2014r., projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2014- 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział FB
  data wytworzenia: 2013-11-28
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2013-11-28 10:25

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział OR
  data wytworzenia: 2013-10-31
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2013-10-31 15:07

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie podatku na rok 2014

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział FB
  data wytworzenia: 2013-10-30
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2013-10-30 10:50

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ciemno - Gnojna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział RG
  data wytworzenia: 2013-10-23
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2013-10-23 10:07

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrekator Biblioteki
  data wytworzenia: 2013-10-22
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2013-10-22 11:59

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział RG
  data wytworzenia: 2013-08-20
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2013-08-21 16:18

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mszczonów.

 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Woźnicki
   data publikacji: 2013-05-21 11:28
 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Woźnicki
   data publikacji: 2013-05-21 11:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska ZOPO
  data wytworzenia: 2013-05-21
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2013-05-21 11:27

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów.

 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Woźnicki
   data publikacji: 2013-05-21 11:26
 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Woźnicki
   data publikacji: 2013-05-21 11:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska ZOPO
  data wytworzenia: 2013-05-21
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2013-05-21 11:23

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego

 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Woźnicki
   data publikacji: 2013-05-21 11:22
 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Woźnicki
   data publikacji: 2013-05-21 11:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska ZOPO
  data wytworzenia: 2013-05-21
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2013-05-21 11:11

UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia sieci i obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ZOPO
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2013-04-11 15:28

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2013-04-10 10:43

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2013-02-27 15:13

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2013-02-27 15:11

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2013-02-27 15:09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2013-02-27 15:07

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2013-02-27 15:08

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustanowienia „Programu Stypendialnego Gminy Mszczonów” dla uczniów szczególnie uzdolnionych"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ZOPO
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2013-02-19 11:30

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE zmieniająca uchwałę nr XXIX/228/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 2013r. poz. 208)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospdarki Gminnej
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2013-02-15 14:34

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2013

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2013-02-15 14:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4601
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-12-19 13:44:16