Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Uchwała nr XVIII/134/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-12-23 11:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-12-23 11:09

Uchwała nr XVIII/133/15 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjej Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2016r.

 • 133.pdf (PDF) 175.25kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-12-23 11:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-12-23 11:09

Uchwała nr XVIII/132/15 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2016 rok

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-12-23 11:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-12-23 11:08

Uchwała nr XVIII/131/15 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków nie wygasających z upływem roku 2015

 • 131.pdf (PDF) 331.83kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-12-23 11:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-12-23 11:07

Uchwała nr XVIII/130/15 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • 130.pdf (PDF) 269.18kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-12-23 11:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-12-23 11:05

Uchwała nr XVIII/129/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • 129.pdf (PDF) 1759.22kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-12-23 11:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-12-23 11:04

Uchwała nr XVIII/128/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-12-23 11:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-12-23 11:04

Uchwała Budżetowa Gminy Mszczonów na 2016 rok Nr XVIII/127/15

 • 127.pdf (PDF) 3086.07kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-12-23 11:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-12-23 11:02

Uchwała nr XVIII/126/15 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-12-23 11:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-12-23 11:02

Uchwała nr XVIII/125/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie

 • 125.pdf (PDF) 186.73kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-12-23 11:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Ciszewska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-12-23 11:00

Uchwała nr XVII/124/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • 124.pdf (PDF) 902.96kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-12-17 12:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-12-17 12:06

Uchwała nr XVII/123/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 854, 855, 918/5 w ich granicach ewidencyjnych

 • 123.pdf (PDF) 495.64kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-12-17 12:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-12-17 12:05

Uchwała nr XVII/122/15 w sprawie nadania nazwy ulicy w Mszczonowie

 • 122.pdf (PDF) 536.12kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-12-17 12:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-12-17 12:04

Uchwała nr XVII/121/15 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mszczonów na lata 2016-2021

 • 121.pdf (PDF) 1409.26kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-12-17 12:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Ciszewska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-12-17 12:03

Uchwała nr XVII/120/15w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-12-17 12:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Koordynator ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-12-17 12:01

Uchwała nr XVI/119/15 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 10:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:56

Uchwała nr XVI/118/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1112/2 i 1112/3 w ich granicach ewidencyjnych

 • 118.pdf (PDF) 838.78kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 10:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak,Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:55

Uchwała nr XVI/117/15 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 10:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:54

Uchwała nr XVI/116/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • 116.pdf (PDF) 846.15kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 10:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:53

Uchwała nr XVI/115/15 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 • 115.pdf (PDF) 519.21kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 10:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:51

Uchwała nr XVI/114/15 w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 10:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:49

Uchwała nr XVI/113/15 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 10:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:48

Uchwała nr XVI/112/15 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny

 • 112.pdf (PDF) 532.48kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 10:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:47

Uchwała nr XVI/111/15 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 10:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:45

Uchwała nr XVI/110/15 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.

 • 110.pdf (PDF) 528.59kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 10:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:44

Uchwała nr XVI/109/15 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 10:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:42

Uchwała nr XVI/108/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 10:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:41

Uchwała nr XVI/107/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 10:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:40

Uchwała nr XVI/106/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

 • 106.pdf (PDF) 422.02kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 10:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:38

Uchwała nr XVI/105/15 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

 • 105.pdf (PDF) 190.68kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 10:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kaczorowska, ZGKiM
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:37

Uchwała nr XVI/104/15 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana XXXXXXX na działanie Burmistrza Mszczonowa.

 • 104.pdf (PDF) 168.96kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 10:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janina Sitek, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:34

Uchwała nr XVI/103/15 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów

 • 103.pdf (PDF) 2970.54kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 10:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:32

Uchwała nr XVI/102/15 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

 • 102.pdf (PDF) 240.31kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 10:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Strzelecka Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:31

Uchwała nr XV/101/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • 101.pdf (PDF) 1162.1kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-02 12:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-02 12:37

Uchwała nr XV/100/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 • 100.pdf (PDF) 584.49kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-02 12:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-02 12:35

Uchwała nr XV/99/15 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI GRABCE - TOWARZYSTWO

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-02 12:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-02 12:33

Uchwała Nr XV/98/15 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/86/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce - Towarzystwo.

 • 98.pdf (PDF) 95.11kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-02 12:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-02 12:31

Uchwała Nr XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce - Towarzystwo i Grabce Wręckie.

 • 97.pdf (PDF) 1885.91kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-02 12:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-02 12:29

Uchwała Nr XV/96/15w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Mszczonowie odnośnie lokalizacji budowy linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew.

 • 96.pdf (PDF) 94.34kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-02 12:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-02 12:27

Uchwała Nr XV/95/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-02 12:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-02 12:26

Uchwała Nr XV/94/15 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

 • 94.pdf (PDF) 92.46kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-02 12:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-02 12:25

Uchwała Nr XV/93/15 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MSZCZONOWA OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI O NR EW. 1778/13, 1496/4, 1971/1, 1971/3, 1971/4 W ICH GRANICACH EWIDENCYJNYCH

 • 93.pdf (PDF) 2196.61kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-02 12:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak,Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-02 12:23

Uchwała Nr XIV/92/15 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych zaliczonych do dróg gminnych na podstawie art.10. ust.5 ustawy o drogach publicznych

 • 92.pdf (PDF) 470.22kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-08 11:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-08 11:35

Uchwała Nr XIII/91/15 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 • 91.pdf (PDF) 94.99kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:20

Uchwała Nr XIII/90/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miastaMszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1778/12, 1778/15 i 1778/16 w ich granicach ewidencyjnych

 • 90.pdf (PDF) 567.09kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:18

Uchwała Nr XIII/89/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu

 • 89.pdf (PDF) 165.9kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:17

Uchwała Nr XIII/88/15 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • 88.pdf (PDF) 496.95kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:16

Uchwała Nr XIII/87/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • 87.pdf (PDF) 1248.28kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:14

Uchwała Nr XIII/86/15 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI GRABCE - TOWARZYSTWO

 • 86.pdf (PDF) 3300.19kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:13

Uchwała Nr XIII/85/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 119/1, 119/2, 119/3 położone w miejscowości Badowo - Dańki.

 • 85.pdf (PDF) 413.16kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:11

Uchwała Nr XIII/84/15 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • 84.pdf (PDF) 100.51kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szaforska, Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:10

Uchwała Nr XIII/83/15 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

 • 83.pdf (PDF) 91.81kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:07

Uchwała Nr XIII/82/15 w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej

 • 82.pdf (PDF) 430.16kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:06

Uchwała Nr XIII/81/15 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działek nr ew. 99, 2154/1, 100 służebnością przesyłu orazlokalizacji na działkach nr ew. 99 i 100 słupów energetycznych

 • 81.pdf (PDF) 463.66kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:05

Uchwała Nr XIII/80/15 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 • 80.pdf (PDF) 95.46kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:03

Uchwała Nr XIII/79/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości

 • 79.pdf (PDF) 94.38kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:01

Uchwała Nr XIII/78/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 • 78.pdf (PDF) 92.66kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:00

Uchwała Nr XIII/77/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.

 • 77.pdf (PDF) 92.35kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 10:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 10:59

Uchwała Nr XIII/76/15 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • 76.pdf (PDF) 108.74kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 10:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 10:57
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-07 10:58

Uchwała Nr XIII/75/15 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

 • 75.pdf (PDF) 141.09kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 10:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 10:55

Uchwała Nr XIII/74/15 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi

 • 74.pdf (PDF) 94.76kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 10:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 10:54

Uchwała Nr XIII/73/15 w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • 73.pdf (PDF) 95.51kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 10:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 10:52

Uchwała Nr XIII/71/15 w sprawie wybory ławników

 • 71.pdf (PDF) 88.97kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 10:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 10:48

Uchwała Nr XII/70/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • 70.pdf (PDF) 1083.73kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-08-28 10:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-08-28 10:12

Uchwała Nr XII/69/15 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w ramach odszkodowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów

 • 69.pdf (PDF) 94.41kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-08-28 10:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-08-28 10:11

Uchwała Nr XII/68/15 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowy

 • 68.pdf (PDF) 90.18kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-08-28 10:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-08-28 10:09

Uchwała Nr XII/67/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

 • 67.pdf (PDF) 94.59kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-08-28 10:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-08-28 10:02

Uchwała Nr XII/66/15 w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji "Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów na lata 2015- 2020 z perspektywą do roku 2025"

 • 66.pdf (PDF) 92.82kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-08-28 10:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Piotrowski, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-08-28 10:00

Uchwała Nr XII/65/15 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej.

 • 65.pdf (PDF) 177.38kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-08-28 09:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-08-28 09:59

Uchwała Nr XII/64/15 w sprawie przyjęcia apelu o odrzucenie projektu ustawy Prawo wodne.

 • 64.pdf (PDF) 171.95kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-08-28 09:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marianna Jolanta Jackowska, Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-08-28 09:58

Uchwała Nr XII/63/15 w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania

 • 63.pdf (PDF) 182.48kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-08-28 09:56
 • 63.pdf (PDF) 182.48kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-08-28 09:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-08-28 09:56

Uchwała Nr XII/62/15 w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych

 • 62.pdf (PDF) 162.92kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-08-28 09:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-08-28 09:55
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-28 09:55

Uchwała Nr XII/61/15 w sprawie przystąpienia Gminy Mszczonów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Chełmońskiego”.

 • 61.pdf (PDF) 107.92kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-08-28 09:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Podsiadły, Gminne Centrum Informacji
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-08-28 09:48

Uchwała Nr XI/60/15 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-07-29 08:21

Uchwała Nr XI/59/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-07-29 08:18

Uchwała Nr XI/58/15 zmieniająca uchwałę Nr IX/50/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2015 r .

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-07-29 08:17

Uchwała Nr XI/57/15 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-07-29 08:15

Uchwała Nr X/56/15zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-07-03 09:46

Uchwała Nr X/55/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-07-03 09:44

Uchwała Nr X/54/15 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-07-03 09:43

Uchwała Nr X/53/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miastaMszczonowa obejmującego działki o nr ew. 82/5, 82/6, 83, 84, 85, 86, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2 w ich granicach ewidencyjnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak,Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-07-03 09:41

Uchwała Nr X/52/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mszczonowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-07-03 09:39

Uchwała Nr X/51/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-07-03 09:37

Uchwała Nr IX/5015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-06-02 13:02

Uchwała Nr IX/49/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-06-02 13:01

Uchwała Nr IX/48/15 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIASTA MSZCZONOWA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak,Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-06-02 13:00

Uchwała Nr IX/47/15 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Mszczonowa"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-06-02 12:58

Uchwała Nr VIII/46/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-05-04 09:48

Uchwała Nr VIII/45/15 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-05-04 09:47

Uchwała Nr VIII/44/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-05-04 09:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-05-04 09:46

Uchwała Nr VIII/43/15 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-05-04 09:44

Uchwała Nr VIII/42/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1163, 1164, 1168, 1169, 1182/14 i 1182/15 w ich granicach ewidencyjnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak,Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-05-04 09:41

Uchwała Nr VIII/41/15 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Mszczonowie będącej przedmiotem nabycia przez Gminę Mszczonów nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością gruntową przejazdu,przechodu, i dostępu do istniejących i przyszłych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych i telefonicznych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-05-04 09:39

Uchwała Nr VIII/40/15 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-05-04 09:37

Uchwała Nr VII/39/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • 39.pdf (PDF) 1868.16kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-26 11:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-26 11:49
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-26 11:50

Uchwała Nr VII/38/15 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2016 roku

 • 38.pdf (PDF) 89.15kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-26 11:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-26 11:48

Uchwała Nr VII/37/15 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2015

 • 37.pdf (PDF) 195.25kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-26 11:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-26 11:47

Uchwała Nr VII/36/15 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na zawarcie umowy najmu nieruchomości

 • 36.pdf (PDF) 91.01kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-26 11:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janina Sitek, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-26 11:45

Uchwała Nr VII/35/15 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotyczczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 • 35.pdf (PDF) 177.47kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-26 11:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kaczorowska, ZGKiM
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-26 11:43

Uchwała Nr VI/34/15 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • 34.pdf (PDF) 174.27kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-06 10:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:43

Uchwała Nr VI/33/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • 33.pdf (PDF) 172.29kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-06 10:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:41

Uchwała Nr VI/32/15 zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Mszczonowie

 • 32.pdf (PDF) 89.44kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-06 10:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:40

Uchwała Nr VI/31/15 zmianiająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie

 • 31.pdf (PDF) 91.73kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-06 10:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:39

Uchwała Nr VI/30/15 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • 30.pdf (PDF) 495.21kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-06 10:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:37

Uchwała Nr VI/29/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-06 10:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:36

Uchwała Nr VI/28/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 • 28.pdf (PDF) 91.96kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-06 10:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:35

Uchwała Nr VI/27/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własnościnieruchomości w drodze bezprzetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-06 10:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:34

Uchwała Nr VI/26/15 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/12/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 grudnia 2014r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

 • 26.pdf (PDF) 2466.37kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-06 10:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:32

Uchwała Nr VI/25/15 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINYMSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MARKÓW-ŚWINICE, WRĘCZA,ŚWINICE, DŁUGOWIZNA, LUBLINÓW, CZEKAJ, GRABCE JÓZEFPOLSKIE – OBSZAR Ia

 • 25.pdf (PDF) 6358.63kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-06 10:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:30

Uchwała Nr VI/24/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/193/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 sierpnia 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonówobejmującego fragment miejscowości Marków -Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj,Grabce Józefpolskie zmienionej Uchwałą Nr XLV/369/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 15 kwietnia2014r.

 • 24.pdf (PDF) 5235.04kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-06 10:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:28

Uchwała Nr VI/23/15 w sprawie uchylenia Uchwały nr III/8/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków - Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie – obszar I.

 • 23.pdf (PDF) 96.48kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-06 10:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:26

Uchwała Nr VI/22/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia.

 • 22.pdf (PDF) 86.38kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-06 10:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:20

Uchwała Nr V/21/15 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjej Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2015r.

 • 21.pdf (PDF) 173.04kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-01-23 12:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-01-23 12:22

Uchwała Nr V/20/15 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2015 rok

 • 20.pdf (PDF) 168.24kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-01-23 12:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-01-23 12:14

Uchwała Nr V/19/15 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów

 • 19.pdf (PDF) 102.2kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-01-23 12:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-01-23 12:10

Uchwała Nr V/18/15 w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie

 • 18.pdf (PDF) 94.48kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-01-23 12:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Dziża, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-01-23 12:07

Uchwała Nr V/17/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

 • 17.pdf (PDF) 668.53kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-01-23 12:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-01-23 12:05

Uchwała Budżetowa Gminy Mszczonów na 2015 rok Nr V/16/15

 • 16.pdf (PDF) 3090.38kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-01-23 12:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-01-23 12:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8040
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-12-23 11:10:08