Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

informacja dotycząca publikacji uchwał Rady Miejskiej w Mszczonowie

informacje dotyczące podjętych uchwał Rady Miejskiej w Mszczonowie  dostępne są pod adresem http://mszczonow.esesja.pl/

i widoczne są w rejestrze uchwał przy każdej odbytej sesji lub bezpośrednio przy rozwinięciu każdego punktu sesji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-04-26 14:09

Uchwała Nr L/376/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialaność Burmistrza Mszczonowa

 • 376.pdf (PDF) 184.61kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-30 10:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 10:06

Uchwała Nr L/375/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-30 10:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 10:05

Uchwała Nr L/374/18 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • 374.pdf (PDF) 3772.83kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-30 10:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 10:03

Uchwała Nr L/373/18 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

 • 373.pdf (PDF) 1396.83kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-30 10:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 10:02

Uchwała Nr L/372/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-30 10:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 10:01

Uchwała Nr L/371/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-30 10:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 10:01

Uchwała Nr L/370/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego część działek o nr ew. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 i 114 położonych w miejscowości Wymysłów

 • 370.pdf (PDF) 1535.83kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-30 10:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 10:00

Uchwała Nr L/369/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1643/4 i 1643/1 w ich granicach ewidencyjnych

 • 369.pdf (PDF) 1358.19kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-30 09:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 09:58

Uchwała Nr L/368/18 w sprawie podziału gminy Mszczonów na obwody głosowania

 • 368.pdf (PDF) 180.83kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-30 09:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 09:57

Uchwała Nr L/367/18 w sprawie podziału gminy Mszczonów na okręgi wyborcze

 • 367.pdf (PDF) 157.89kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-30 09:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 09:56

Uchwała Nr L/366/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2018

 • 366.pdf (PDF) 191.45kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-30 09:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 09:55

Uchwała Nr L/365/18 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-30 09:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 09:54

Uchwała Nr L/364/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-30 09:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 09:52

Uchwała Nr XLIX/363/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-01 11:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-01 11:42

Uchwała Nr XLIX/362/18 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • 362.pdf (PDF) 3775.48kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-01 11:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-01 11:41

Uchwała Nr XLIX/361/18 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

 • 361.pdf (PDF) 1135.48kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-01 11:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-01 11:40
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-01 11:41

Uchwała Nr XLIX/360/18 w sprawie podziału gminy Mszczonów na okręgi wyborcze

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-01 11:38

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-01 11:37

Uchwała Nr XLIX/359/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie i fragment miejscowości Marków - Towarzystwo.

 • 359.pdf (PDF) 2867.57kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-01 11:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-01 11:36
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-01 11:38

Uchwała Nr XLIX/358/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

 • 358.pdf (PDF) 2719.94kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-01 11:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-01 11:34
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-01 11:39

Uchwała Nr XLIX/357/18 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mszczonów na lata 2018 – 2021

 • 357.pdf (PDF) 244.94kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-03-01 11:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Ciszewska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-01 11:33

Uchwała Nr XLVIII/356/18 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • 356.pdf (PDF) 3775.54kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-01-29 14:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-01-29 14:26

Uchwała Nr XLVIII/355/18 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

 • 355.pdf (PDF) 1062.13kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-01-29 14:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-01-29 14:24

Uchwała Nr XLVIII/354/18 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-01-29 14:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-01-29 14:23

uchwała Nr XLVIII/353/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 419/2, 918/13, 918/14, 918/15, 918/17, 918/18 w ich granicach ewidencyjnych

 • 353.pdf (PDF) 4450.34kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-01-29 14:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-01-29 14:20

Uchwała Nr XLVIII/352/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mszczonów, przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

 • 352.pdf (PDF) 418.72kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-01-29 14:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-01-29 14:17

Uchwała Nr XLVIII/351/18 w sprawie skargi z dnia 20 listopada 2017r. na sposób rozpatrzenia skargi z dnia 19 czerwca 2017 roku przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mszczonowie na Wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Mszczonowie

 • 351.pdf (PDF) 211.08kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2018-01-29 14:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-01-29 14:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6562
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-13 12:21:15