Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na 2013 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Finansowy
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-12-18 15:30

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-12-06 20:48

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-12-05 16:18

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-12-05 16:17

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-12-05 16:16
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-05 16:17

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-12-05 16:15

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ w sprawie obwodów głosowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-11-15 09:29

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie: stawek podatku, wzoru deklaracji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział FB
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-11-13 13:21
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-13 13:45

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Strzelecka
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-10-10 13:21

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie okręgów wyborczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-10-09 10:34

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-09-18 13:27

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-09-18 11:55

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-03-20 15:28

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej we Wręczy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ZOPO
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-03-20 11:43

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ZOPO
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-03-20 11:41

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bobrowcach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ZOPO
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-03-20 11:37

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: MOPS
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-03-16 10:31

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie programu pomocy dla rodzin wielodzietnych "3+"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-03-06 15:06

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ZOPO
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-02-21 15:00

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ZOPO
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-01-17 15:41

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bobrowcach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ZOPO
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-01-17 15:40

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej we Wręczy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ZOPO
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-01-17 15:38

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-01-12 15:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7255
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-12-13 12:12:24