Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na 2013 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Finansowy
  data wytworzenia: 2012.12.18
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-12-18 15:30

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2012.12.06
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-12-06 20:48

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2012.12.05
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-12-05 16:18

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2012.12.05
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-12-05 16:17

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2012.12.05
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-12-05 16:16
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-05 16:17

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2012.12.05
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-12-05 16:15

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ w sprawie obwodów głosowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska
  data wytworzenia: 2012.11.15
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-11-15 09:29

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie: stawek podatku, wzoru deklaracji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział FB
  data wytworzenia: 2012.11.13
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-11-13 13:21
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-13 13:45

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Strzelecka
  data wytworzenia: 2012.10.10
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-10-10 13:21

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie okręgów wyborczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska
  data wytworzenia: 2012.10.09
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-10-09 10:34

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2012.09.18
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-09-18 13:27

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2012.09.18
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-09-18 11:55

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2012.03.20
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-03-20 15:28

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej we Wręczy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ZOPO
  data wytworzenia: 2012.03.20
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-03-20 11:43

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ZOPO
  data wytworzenia: 2012.03.20
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-03-20 11:41

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bobrowcach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ZOPO
  data wytworzenia: 2012.03.20
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-03-20 11:37

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: MOPS
  data wytworzenia: 2012.03.16
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-03-16 10:31

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie programu pomocy dla rodzin wielodzietnych "3+"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska
  data wytworzenia: 2012.03.06
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-03-06 15:06

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ZOPO
  data wytworzenia: 2012.02.21
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-02-21 15:00

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ZOPO
  data wytworzenia: 2012.01.17
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-01-17 15:41

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bobrowcach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ZOPO
  data wytworzenia: 2012.01.17
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-01-17 15:40

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej we Wręczy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ZOPO
  data wytworzenia: 2012.01.17
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-01-17 15:38

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2012.01.12
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2012-01-12 15:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1923
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-12-13 12:12

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Mszczonowie

Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Dane kontaktowe

Centrala
     tel.: 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
     tel.: 46 858 28 40,
     fax: 46 858 28 43

urzad.miejski@mszczonow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 08:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1628862
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-17 14:26

Stopka strony